Een fonds dat dient om de aflossingen en interestbetalingen op obligatieleningen te voldoen.

Berichten

High Yield bonds van Safilo

In het najaar van 2009 heeft HAL Trust een nieuwe kraal aan haar ketting geregen door een overeenkomst te sluiten met het Italiaanse Safilo Group spa.