High Yield bonds van Safilo

High Yield bonds van Safilo; een sinking fund? Positief!

(12 augustus 2010)

Het Nederlandse HAL Trust is al enige tijd bezig om een dochterbedrijf te bouwen, dat in de hele wereld actief moet zijn en dat als kernactiviteit heeft de verkoop van brillen, contactlenzen en allerlei oog-gerelateerde producten. Zo is HAL Trust al sinds 1996 (mede-)eigenaar van het in Nederland meer bekende en hier ook gevestigde Pearle Europe BV. In het najaar van 2009 heeft HAL Trust een nieuwe kraal aan haar ketting geregen door een overeenkomst te sluiten met het Italiaanse Safilo Group spa.

Vanuit Italiaans optiek bezien was de overeenkomst bittere noodzaak. Deze maatschappij was op dat moment in financiële problemen gekomen door de wereldwijde recessie die was ontstaan als gevolg van de kredietcrisis. De maatschappij had teveel schuld op de balans staan en haar banken weigerden nog langer garant te staan voor de financiering van het bedrijf. Zij dwongen het bedrijf om naar nieuwe financiers op zoek te gaan.

Op 20 oktober 2009 kondigden HAL Trust en Safilo in een persbericht aan dat een overeenkomst was gesloten waarbij HAL Trust een belang zou nemen in Safilo dat inmiddels 37,23% groot is. Als onderdeel van de overeenkomst werd een bod gelanceerd op 60% van de uitstaande “9,625% High Yield Safilo NoteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken”. Dit is een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken die door Safilo in 2003 werd uitgegeven en die onder meer genoteerd is in Luxemburg en in Frankfurt. De lening draagt een rente van 9,625%, de rente wordt in twee delen betaald (op 15 mei en 15 november) en de lening loopt tot 15 mei 2013. Bij het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van dit stuk noteerde de lening 100,75%. De ISIN-code van de lening is XS0168632890.

Op 13 januari 2006 heeft Safilo 35% van deze lening vervroegd afgelost. Hierdoor is een zogenoemde “Sinking fundEen fonds dat dient om de aflossingen en interestbetalingen op obligatieleningen te voldoen. Copyright Vladeracken”-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken ontstaan. Dit betekent dat kopers van de lening bij aankoop slechts 65% van de lening feitelijk betalen en in handen krijgen.
Stel u wenst € 10.000 nominaal van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken te kopen tegen een koers van 100,75%. U betaalt dan in werkelijkheid slechts € 6.548,75 plus opgebouwde rente en kosten (65% x € 10.000 nominaal x 100,75%). Dit wijkt af van de gangbare obligaties omdat u daar steeds de nominale waarde maal de koers betaalt. In 2013 zal vervolgens niet de nominale waarde worden terugbetaald, edoch slechts 65% daarvan omdat de eerste 35% al in 2006 is terugbetaald.

Deze obligatielening heeft een S&P-rating van CCC met een “stable outlook”. Dat is geen goede rating en impliceert een hoog risico! Het is niet voor niets dat u 9,625% rente ontvangt. Maar als u naar de herfinancieringoperatie kijkt die met HAL Trust is doorgevoerd tussen november 2009 en mei 2010, dan ziet het verhaal er aanmerkelijk positiever uit. Er is namelijk in die tussenliggende periode een forse claimemissie uitgevoerd die het eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken van de vennootschap per 30 juni 2010 tot iets meer dan 50% van het balanstotaal heeft opgevoerd waarmee de maatschappij als goed gefinancierd kan worden aangemerkt. Bovendien staat de belegger in deze lening niet alleen, HAL Trust heeft inmiddels net iets meer dan de helft van de lening in bezit gekregen via het openbare bod in november 2009. HAL heeft de lening destijds voor ongeveer 60% van de nominale waarde gekocht en daarbij afgesproken dat zij het voordeel ten opzichte van de nominale waarde – die zij krijgt doordat de aflossingsverplichting blijft bestaan – als garantie voor de aflossing van de lening in 2013 aan Safilo ter beschikking stelt. Er ontstaat zo een extra zekerheid voor de aflossing. En de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van de markt hierop is geweest dat de koers daarna weer is opgelopen van toen 60% (het dieptepunt voordat HAL ten tonele verscheen was zelfs 30,75%) naar inmiddels 100,75%.

Ten slotte moet u nog weten dat Safilo de lening jaarlijks per 15 mei vervroegd mag aflossen. Wie de lening koopt moet dus rekening houden met aflossing over 9 maanden, ook al schatten wij die kans niet groot in. Maar dan nog is deze lening een prima alternatief voor contanten en obligaties als men bedenkt dat de belegger per saldo 6,5% heeft gekregen als de lening inderdaad in mei volgend jaar wordt afgelost, terwijl de kans op een groter rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken tot en met 15 mei 2013 groot is.

Kortom, dit is een High Yield Sinking FundEen fonds dat dient om de aflossingen en interestbetalingen op obligatieleningen te voldoen. Copyright Vladeracken-lening met een positief karakter!

Den Haag, 12 augustus 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in deze obligaties belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De lening vertegenwoordigt een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.