Maatstaf voor de financiële soliditeit van de onderneming.

Berichten

Was er inderdaad een uitbraak?

Inmiddels is het bevestigd geworden dat de ECB wel degelijk actiever wil gaan opereren in de geldmarkten. Zij probeert dit te doen door aan de banken een bijna onbeperkte liquiditeit te verschaffen tegen een rente van 1% en zij verwacht van de banken dat zij op hun beurt deze liquiditeiten (die een looptijd hebben van drie jaar en dus niet echt kortlopend zijn) zullen investeren in hoogrentende obligaties.