Een (voorlopig) einde aan dit blog

Koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (17 november 2023) 758,59

Onze conclusies:

Korte termijn: neutraal maar gevaarlijk

Middellange termijn: neutraal

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van een blog zoals u dat van ondergetekende gewend bent is, is voor een groeiende onderneming zoals Today’s Group BV soms een probleem. Immers, een persoonlijke visie, vanuit een specifieke invalshoek, wordt door veel klanten niet altijd begrepen, vooral wanneer in de eigen portefeuille een beleid wordt gevoerd, dat afwijkt van de visie die in zo’n blog wordt verwoord. Dat is voor de kenner niet onlogisch, immers, in dit blog wordt een vrij korte termijn beeld geschetst, met een horizon van een tot drie weken. Een beleggingsbeleid binnen vermogensbeheer voor individuele cliënten kan en mag niet op een dergelijke korte termijn gebaseerd zijn. Het zou immers tot heel veel transacties leiden met een hogere kostenvoet tot gevolg en een aanzienlijk hoger risico dan met cliënten is afgesproken.

Dat een dergelijk korte termijn blog toch geschreven wordt heeft dan ook vooral met interne visievorming te maken. De vermogensbeheerder moet zich elke dag afvragen, of de korte termijn gang van zaken van invloed is en moet zijn op de langere termijn visie.

Als wij uitgaan van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in een markt, met een horizon van enkele weken, waarom zou men dan in een lange termijn portefeuille aandelen verkopen? Maar als een ingezette neergang op korte termijn het signaal is, dat de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is omgeslagen, dan is de korte termijn zeer relevant.

Om dit onderscheid te maken schrijft ondergetekende al jaren eens in de maand een nieuwsbrief, De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, die een veel langere horizon kent namelijk 6 maanden en langer. Hier wordt ook veel meer aandacht besteed aan de fundamentele kant van het beleggersspectrum. Het blog dat voor u ligt en doorgaans eens in de week verschijnt is in feite niets anders dan een update op korte termijn van die langere termijn visie.

Maar omdat dit toch blijkt te schuren bij een deel van de klantengroep van Today’s Group BV hebben wij besloten om dit blog voorlopig op te schorten. Wij gaan in de plaats hiervan, meer op de door Today’s Group BV gehanteerde beleggingsmodellen geschoeide stukken publiceren, die u op de hoogte gaan houden van wat wij feitelijk in onze beleggingsmodellen doen.

Maar om u niet direct dit blog te ontnemen, zullen wij hier nu verder gaan, voor de laatste keer, op de oude voet, om dan daarna af te sluiten met enkele stappen, die er in de voorbije week zij genomen in enkele van onze modellen. De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken blijft overigens vooralsnog wel gepubliceerd worden.

De aandelenmarkten in de voorbije week (persoonlijke visie)

Overal in de wereld werd de tendens van de week ervoor aan het begin van de afgelopen week voortgezet. Aandelenkoersen, van met name rentegevoelige ondernemingen, stegen verder. Het gevolg is een verder overbought rakende markt, maar wel op niveau’s waarbij belangrijke weerstanden werden gebroken. Donderdag zette een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in, die vrijdag al weer deels ongedaan gemaakt werd. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die nu aan de gang is, is er een die plaatsvindt boven langs eerdere weerstanden. Dat is positief. Maar, zoals wij vorige week al schreven, het probleem van een snelle opmars vanaf een recent dieptepunt, is dat de markt ion feite enig fundament ontbeert. Trends hebben tijd nodig om zicht e ontwikkelen. Keert een markt te snel om, dan is de kans erg groot dat sprake is van een opleving binnen een groter patroon en moeten beleggers dus rekening houden met even zo scherpe reacties. Problematisch, vanuit technisch oogpunt, is ook dat indicatoren de laatste stijging niet meer hebben bevestigd. Het is dus goed mogelijk, dat koersen komende week nog wat omhoog gaan, maar veel ruimte op de korte termijn is er niet meer aan de bovenkant. Het wordt tijd voor een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van oktober.

Let wel, een test betekent niet dat koersen weer helemaal naar dat niveau zullen terugzakken, maar dat kan wel en een test kan vervolgens ook leiden tot het voortzetten van de neergaande tendens. Het goede, meer structureel goede nieuws is echter dat in veel indices de toppen uit augustus en september zijn overschreden. Een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wordt gedefinieerd door stijgende toppen en bodems, het eerste stuk is dus bereikt. Nu nog een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken!

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

De uiteindelijke top van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van de voorbije drie weken ligt vooralsnog bij 764. Daarbij is in de grafiek te zien, dat de koers tot boven de lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is gestegen, nu dus voor de tweede keer dit jaar. De relevantie van deze dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is daarmee voorbij. Ook is de koers tot boven de toppen uitgestegen, die in augustus en september zijn gezet, een positief teken. Maar de indicatoren onderin de figuur divergeren negatief, zij hebben de laatste top niet meer bevestigd. Dat hoeft niet, zeker niet op de korte termijn, maar het zou wel gezond zijn als de AEX nu een fase in zou gaan waarbij de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van oktober getest gaat worden. Een daling tot ergens tussen 747 en 735 zou het beeld alleen maar sterker maken.

Ondertussen is het negatieve scenario niet van de baan. Want in zo’n correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kan er van alles misgaan. En dus is het nog steeds geen tijd mo optimistisch te worden.

Het enige dat wel gezegd kan worden, is dat in de koersbeelden van aandelen die dit jaar zwaar zijn afgestraft, meer en meer sprake begint te zijn van mooie bodempatronen. Er glooit dus licht aan de horizon.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Dat koersen op aandelenbeurzen verder opliepen lag mede aan het feit dat de lange rente in de VS en in Europa wederom enigszins daalde. Maar van echte doorbraken si heir geen sprake. Eerder kan gesteld worden dat de daling zo traag gaat, dat het technische beeld meer weg heeft van een tijdelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van stijgende rentes dan van een trendomkeer. Het blijft in feite vreemd, dat de yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken weer negatiever wordt terwijl de Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken bij monde van FED-voorzitter Powell blijft volhouden dat de rente eerder nog verder verhoogd zal worden dan verlaagd. Rente-technisch is het goede nieuws dat ook in de voorbije week de macro-economische cijfers overwegend wezen op een zich ontwikkelende recessie. Maar of dat nu het nieuws is waar aandelenbeleggers op zitten te wachten, dat wagen wij te betwijfelen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ kreeg een gevoelige tik om de oren en is nu onderweg naar de o zo belangrijke steun van 0,89 tot 0,91 ten opzichte van de €. En als de kapitaalmarkten in de VS inderdaad gelijk krijgen in hun verwachting dat de rentecyclus van de FED ten einde is, dan kan de $ wel eens flink verder omlaag vallen. Dat is dan goed voor het inflatienieuws in Europa en slecht voor het inflatienieuws in de VS.

De Brent Olie prijs

Ook de olieprijzen daalden verder, maar hier was de weekcandle in met name de Brentolie positief in die zin, dat een hogere opening komende week het patroon als een korte termijn omkeer candle markeert. Toch hechten wij daar nog niet zoveel aan om twee redenen. De OPEC Olie Index bevestigde dit patroon niet en de winter moet nog beginnen in het Westen. Als die warmer of even warm wordt dan / als vorig jaar, dan kan het beeld er zomaar snel anders uit komen te zien. Voor Brent ligt de eerste echte steun op circa US$75 per vat.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud keerde net zo stevig omhoog vrijdag als de aandelenmarkten. En dat is vreemd en onlogisch. Iets klopt er dus nog niet in het algehele beeld. Zolang er van doorbaken omlaag geen sprake is, houden wij het oog nog gericht op de “all-time-high” die voor goud rond US$ 2.075 per troy ounce ligt.

Strategie

Afgelopen week zijn er binnen diverse modellen van Today’s Group (oud-Vladeracken modellen) enkele mutaties doorgevoerd. Binnen de Selector Modellen zijn aandelen Justeat Takeaway (Benelux Selector) en aandelen Zalando (Europa Selector) gekocht, in beide gevallen omdat deze modellen minder dan 50% belegd zijn en de betreffende aandelen keurige bodempatronen hebben alten zien. Daarnaast is binnen de Prijs

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 4 december 2023 verschijnen.

Den Haag, 19 november 2023
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.