Berichten

Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 9 • 7 september 2020

De Technische Belegger is onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin wij ingaan op de iets langere termijn vooruitzichten voor de financiële markten. Waar wij in ons wekelijkse blog-commentaar een week vooruit kijken wordt hier een tot zes maanden vooruit gekeken. Tevens publiceren wij hier doorlopend de resultaten van onze beleggingssystematiek.

De veelzijdige Volatiliteit Index, deel 8 slot

In zeven artikelen hebben wij u laten zien op welke wijze de Volatiliteit u ten dienste kan staan. Inderdaad zijn de mogelijkheden die de volatiliteit u biedt zo breed en zo volledig dat het voor iedere belegger de hoeksteen zou moeten zijn in zijn beleggingsstrategie. Wij laten deze mogelijkheden hieronder nog eens de revue passeren.

De veelzijdige Volatiliteit Index, deel 7

Zekerheid bij uw investeringsbesluiten
De Technische Analyse beperkt zich, als we het over Volatiliteit hebben, niet alleen maar tot de Volatiliteit Indexen, die de impliciete of de actuele Volatiliteit meten, maar er zijn ook andere indicatoren die uitgaan van de actuele volatiliteit. Zo is er bijvoorbeeld de True Range van Welles Wilder, of de Bollinger Bands die inkrimpen en uitzetten naarmate de Volatiliteit afneemt of toeneemt.

De veelzijdige Volatility Index (6)

Handelen in de Spread
In de eerste vijf artikelen over “de veelzijdige VIX” hebben wij gebruik gemaakt van de VIX (de volatiliteit index op de S&P500) en van de VXN (de volatiliteit index op de Nasdaq100). Maar er zijn veel meer volatiliteit indexen. Wat wij in deze artikelen lieten zien kan men in het algemeen ook bereiken met om het even welke volatiliteit index dan ook. Wij hebben ons beperkt tot deze twee indexen om het geheel niet te ingewikkeld te maken en omdat deze indexen de meest gevolgde en bekende zijn op dit terrein.

De veelzijdige Volatility Index, deel 5

Bescherming van uw Portefeuille – Uitstappen
In artikel (4) hebben wij u laten zien dat de (zeg maar) constante dekking van uw portefeuille via de aanschaf van longposities op de VIX, te kopen wanneer deze 13 of lager noteert, een krachtig tegenwicht vormt tegen dalingen in de aandelenmarkten. Maar u moet uiteindelijk wel op het goede moment afscheid van uw VIX nemen.