De markt blijft kwakkelen.

De analyse is niet gemakkelijk deze week. De markt in Amsterdam ging omhoog, dat is juist, maar het was minimaal.

Inflatielinkers in Euroland, deel 4.

Er zijn ook leningen waarbij de hoofdsom met het inflatiepercentage wordt verhoogd. Hier kan gedacht worden aan de jaarlijkse verhoging met het inflatiepercentage of de jaarlijkse verhoging met een deel of juist een veelvoud van het inflatiepercentage. De Franse OAT-leningen zijn in belangrijke mate van dit type waarbij de hoofdsom jaarlijks verhoogd wordt met het dan geldende inflatiepercentage, dus zonder hefboom.

En waar gaat dat naartoe?

Lang gewacht en toch gekomen!! Donderdag gebeurde het dan.
Met het vooruitzicht van de forse kapitaalinjectie in de economie in de Verenigde Staten, vlogen de koersen wereldwijd uit hun consolidatiefase.

Inflatielinkers in Euroland, deel 3.

In de afgelopen twee afleveringen van deze column hebben wij de maatstaf van Eurostat voor de Europese inflatie, de HICP besproken alsmede de AAB Inflatie protectie note 19-11-2003 per 04-03-2013 besproken. Nu gaan wij in op twee specifieke linkers.