Pakken er zich donkere wolken samen?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (14 november 2010) 343,2

Eigenlijk was afgelopen vrijdag een mooie dag op de beurs.
De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daalde weliswaar, maar tegen het einde van de handel was er sprake van een duidelijk herstel en de witte candle die op die dag gevormd werd, sloot in de bovenste helft van de range. Daarmede werd er een gerede kans geschapen dat de markt aanstaande maandag omhoog gaat. Maar de markt heeft niet veel tijd meer om zijn weg omhoog weer in te slaan, willen wij niet in een grotere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken terechtkomen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is aan het dalen, hetgeen ook in de weekgrafiek het geval is. Met name het laatste verontrust. Positieve signalen zijn dat er geen sprake is van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en dat de markt zeker niet overbought is.

Blog-20101114-AEX-Fig1

Figuur 1

Amerika

Zoals wij vorige week al schreven loert het gevaar van over zee. De markt aldaar is in een duidelijke correctiefase gekomen en de vraag is of hier op korte termijn een einde aan komt. Op zichzelf is dit goed mogelijk. Want de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is al een aardig eind op weg en er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Wel is het zo dat de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken achter blijven ook al moet gesteld worden dat ze nog steeds sterk overkomen. Daarnaast kan men niet anders dan stellen, dat de markt op dit moment gemanipuleerd wordt. De FED heeft zojuist de kraan opengezet en er wordt nu gedurende 6 maanden iedere maand 110 miljard dollar in de markt gepompt. Het is niet te voorspellen hoe en waar deze injectie precies zijn weg gaat vinden maar hij zal ook niet ongemerkt aan de aandelenmarkten voorbijgaan. Men mag daarom veronderstellen dat er in de komende tijd een bubbel zal worden opgebouwd, die eerlang natuurlijk weer zal moeten leeglopen. Als wij dus positief over de markt blijven dan dient u toch vooral aan de kortere termijn te denken. Voor de langere termijn wordt het kruitvat op dit moment geladen.

De Rente

In eerste instantie gaat de geldstroom, opgewekt door de FED, naar de obligatiemarkt. Het effect aldaar zal positief zijn voor de obligatiekoersen en dus voor de rente die hoogstwaarschijnlijk zal gaan dalen. Althans in Amerika, in Europa ligt dat niet zo voor de hand, zeker nu Ierland zo in de belangstelling is gekomen. Ook al moet er rekening mee gehouden worden dat het geen rechte, ongestoorde weg zal zijn, zien wij – met inachtneming van onze waarschuwing vorige week voor een mogelijke Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken – in de komende tijd de rente in Amsterdam omhoog gaan met alle gevolgen voor de obligatiekoersen van dien. Ga derhalve naar korterlopend papier en besteedt niet al te veel aandacht aan de absolute opbrengst. Het aantrekkelijke rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dat op dit moment in Ierland te verkrijgen is moet u niet zoeken. Ondanks het feit dat Merkel krachtig teruggefloten werd, moet u haar waarschuwing serieus nemen. Het afstempelen van de nominale waarde is nu niet aan de orde omdat er nog duidelijk meer dan een half jaar te gaan is alvorens Ierland moet gaan herfinancieren en omdat in het financieringspakket van € 750 miljard dat de EU samen met het IMF tot in 2013 beschikbaar heeft een dergelijke afstempeling uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Maar zodra Ierland wel moet herfinancieren en het hulppakket van tafel gaat of wordt aangepast, kan de waarschuwing van Merkel wel degelijk realiteit worden.

De Dollar

De afgelopen dagen werden wij in het gelijk gesteld in onze mening ten aanzien van een eventuele daling van de dollar, waarop velen (wij dus nu nog niet) in de markt zich aan het voorbereiden waren. Het is niet met zekerheid te zeggen waartoe de grote injectie door de FED zal leiden, maar in eerste instantie zullen de obligatiekoersen gaan stijgen en onmiddellijk daaropvolgend is er een grote kans dat ook de aandelenmarkten gestimuleerd zullen worden. Dit zijn redenen waarom de markt de dollar zal zoeken en pas in een veel later stadium zullen deze effecten zijn uitgewerkt waarna de dollar naar alle waarschijnlijkheid in een forse daling terecht zal komen. Vooralsnog ziet de markt voor de dollar er echter positief uit.

Onze Strategie in de komende tijd

Wij gaan ervan uit dat de goed gevulde portefeuilles van onze cliënten de komende tijd een mooi rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zullen laten zien. Uiteraard zullen wij hier en daar bij moeten stellen. Dit zal ad hoc gaan gebeuren. Zodra de markt uit zijn correctiefase is gekomen zullen wij (waar dat past binnen het risicoprofiel van onze cliënten) puts op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gaan schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. Het is mogelijk dat wij daar puts op de DAX aan toevoegen. Ook een longpositie in de dollar wordt door ons overwogen. Omdat de goudmarkt eveneens zal profiteren van de FED Injectie zullen wij alert blijven op mogelijkheden tot uitbreiding van onze beleggingen in goud.. Wij zullen ons informeren over mogelijke posities in Ierland (en andere zwakke broeders in Euroland) bij onze cliënten. Wij blijven in deze blog korterlopende obligaties analyseren.

Den Haag, 15 november 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.