Was er inderdaad een uitbraak?

Inmiddels is het bevestigd geworden dat de ECB wel degelijk actiever wil gaan opereren in de geldmarkten. Zij probeert dit te doen door aan de banken een bijna onbeperkte liquiditeit te verschaffen tegen een rente van 1% en zij verwacht van de banken dat zij op hun beurt deze liquiditeiten (die een looptijd hebben van drie jaar en dus niet echt kortlopend zijn) zullen investeren in hoogrentende obligaties.

Wachten op de uitbraak

Draghi liet het afweten en hiermede werd het wantrouwen in de oplossing van de Eurocrisis opnieuw gevoed. Daar kwam ook nog eens het bericht bij dat Duitsland en Frankrijk de begrotingscontrole aan een apart instituut willen ophangen dat verantwoording schuldig is aan de nationale politiek en dus niet aan de Europese Commissie.

ING probeert u uit te kopen; de ING perps II en III

Afgelopen maandag, 12 december, heeft ING een bod uitgebracht op een aantal van de achtergestelde eeuwigdurende rentedragende effecten, die zij enkele jaren geleden op de markt bracht om haar vermogen te versterken.

Gaat Draghi nu actief worden?

Het was een geluk bij een ongeluk want als Engeland besloten had ook mee te doen met de nieuwe gedragsregels dan was er een verdragswijziging gekomen en het valt zeer te betwijfelen of deze goedgekeurd zou zijn door de respectievelijke parlementen en/of bevolkingsraadplegingen.

Beleggen buiten de Euro, de Noorse Kroon

Nu er zoveel onrust is ten aanzien van het (voort)bestaan van de €, wordt er door beleggers om alternatieven gevraagd. In dit verband wordt dan vaak de Zwitserse frank genoemd. Maar Zwitserland heeft onlangs ter bescherming van zijn industrie aan de stijging van haar munteenheid een halt toegeroepen door ten opzichte van de € een maximumkoers in te stellen.