Is er sprake van Topvorming?

Het beeld dat wij vorige week schilderden is niet veranderd. De negatieve divergenties in de dag- en weekgrafieken hebben zich doorgezet. De sentimentindicatoren zijn negatief.
In de meeste grafieken is sprake van een weerstand, die bereikt is of van een pullback die zich aan het vormen is. Daartegenover staat dat handelsystemen nog positief zijn, dat er nu in vrijwel alle markten een golden cross is gevormd en dat er sprake is van hogere toppen en hogere bodems. Wij zien overal aanwijzingen dat de markten gas terug gaan nemen maar er zijn (nog) geen indicaties dat de correctie zich onderweg zal omzetten in een forse daling. Ter illustratie tonen wij hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index.

Hoe spreken de Statistieken over 2012?

Januari, Decennium en het Amerikaanse verkiezingsjaar
Publicatiedatum 27 januari 2012

Op 14 januari 2011 publiceerden wij een artikel over de statistieken en wat zij voorspelden voor het jaar 2011. Nu, een jaar later, weten wij dat het jaar 2011 als een negatief jaar moet worden bijgeschreven. Althans dit geldt voor de meeste markten, met name ook voor die in West Europa.

Een ongeloofwaardige Rally

Met een stijging van bijna 4% (in Nederland) hebben de markten een mooie week achter de rug. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is nu bijna overal doorschreden. De laatste top uit oktober werd haast overal gebroken. En men heeft dus al de eerste berichten kunnen lezen, die ons vertelden dat de markten uitgebroken zijn en dat de kar met geld alleen nog maar uitgeladen hoeft te worden. Wij geloven daar niets van. Ter adstructie laten wij u hieronder de daggrafiek van de AEX Index zien.

Een perpetual van ASR

Op ons artikel van vorige week zijn verschillende reacties binnengekomen waarvoor wij de opstellers uiteraard van harte danken. Twee lezers dachten soortgelijke leningen van andere debiteuren in portefeuille te hebben en hebben ons gevraagd hoe wij daar over dachten.

De daling zet nog even door

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-01-15): 309,28

Vorige week lieten wij u de opgaande wedge zien waarin de AEX Index zich toen bevond. Inmiddels is hij daar geheel conform de verwachting uitgevallen. Hij is nu op weg naar zijn doel van 280, wat hij, zoals wij stelden, waarschijnlijk niet zal halen.
Mogelijk ontstaat er enige vertraging want er zijn enkele hordes bereikt zoals de MA20, maar veel indicatoren divergeren negatief (zeg maar gerust in alle markten), er werden afgelopen vrijdag veel negatieve candles gevormd en tegelijkertijd verschijnen er veel verkoopsignalen. De daggrafieken laten zien dat de markt in een correctiefase zit, die overigens vooralsnog ordelijk verloopt.