De rek is er (bijna) uit

Afgelopen vrijdag was een belangrijke expiratiedag. Ook de ontwikkelingen van vanochtend worden hierdoor beïnvloed. Feit is dat in de V.S. de omzetten gedurende de dalende fase hoger lagen dan in de dagen ervoor. En dat is een slecht teken.

Mooi maar gevaarlijk

Ons wekelijkse beurscommentaar waarschuwt vandaag voor al te groot optimisme. Zolang de markt niet door 337 (AEX Index) is gebroken kan niet van een opwaartse trend worden gesproken. Maar voorlopig is de korte termijn wel vriendelijk gestemd.

De Coppock Indicator

In de eerste week van juli wezen wij u erop dat de Coppock Indicator een koopsignaal gaf. Er hebben ons vragen bereikt om aandacht te besteden aan deze indicator.

Wat volgt er op de Reactie?

De markten zijn een reactie ingegaan. Het bereiken van het doel op 315 van het Head & Shoulderpatroon in de daggrafiek van de AEX Index in Amsterdam betekende een voorlopig einde aan de euforie maar als het aan de daggrafieken ligt is deze reactie slechts tijdelijk en zal de stijging zich binnen niet al te lange tijd weer doorzetten.

Onze macro-economische visie voor de komende jaren

De ongekend lage stand van de rente en de daaruit voorvloeiende slechte opbrengsten stellen de belegger voor de vraag wat hij moet doen met zijn vrij belegbare middelen. Moet hij (blijven) beleggen in vastrentende waarden en zo ja op welke termijn of moet hij zijn heil elders gaan zoeken? Hieronder geven wij onze lange termijn visie.