Is er sprake van Topvorming?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-01-29): 319,36

Het beeld dat wij vorige week schilderden is niet veranderd. De negatieve divergenties in de dag- en weekgrafieken hebben zich doorgezet. De sentimentindicatoren zijn negatief.
In de meeste grafieken is sprake van een weerstand, die bereikt is of van een pullback die zich aan het vormen is. Daartegenover staat dat handelsystemen nog positief zijn, dat er nu in vrijwel alle markten een golden crossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken is gevormd en dat er sprake is van hogere toppen en hogere bodems. Wij zien overal aanwijzingen dat de markten gas terug gaan nemen maar er zijn (nog) geen indicaties dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich onderweg zal omzetten in een forse daling. Ter illustratie tonen wij hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index.

Blog-20120130-DJIA-Index-Fig1

Figuur 1.

De DJIA is uitgebroken uit een oplopende driehoek. Normaal is het dat er na een dergelijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een rustpauze, een hervatting van krachten, volgt. In theorie gaat de koers dan ongeveer terug naar het uitbraakniveau, in dit geval circa 600 punten lager. Een retractie van ongeveer 5% is normaal. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert negatief. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken (hier niet te zien) daalt. In de daggrafiek is er sprake van een overbought situatie en zijn de indicatoren dalende. In de weekgrafiek liggen de indicatoren niet zo hoog dat men van een overbought situatie mag spreken. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken is al gaan dalen, maar beiden liggen nog in positief gebied. Zes weken geleden werd er een golden crossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken gevormd en de laatste bodem en laatste top liggen duidelijk boven hun voorgangers. Op weekniveau is de markt dus positief, maar de DJIA heeft behoefte aan ruimte, zeker inde daggrafiek, dus aan een stapje terug. De maandgrafiek is ook positief. Niets lijkt daarmee in de weg te staan van een opgaande markt die binnenkort weer hervat zal worden. Maar er blijven economische vraagtekens en ook het langere termijn technische beeld rechtvaardigt uiterste voorzichtigheid.

Topje of Top

De financiële problemen in Europa hebben zich sinds een aantal weken aanzienlijk verkleind. Daar heeft het besluit van Draghi om de banken een grote en langere kredietruimte ter beschikking te stellen, ongetwijfeld sterk aan meegewerkt. In feite heeft Draghi de kredietkraan open gezet. Daarbij komt de bijna bereikte overeenstemming over de budgetcontrole. De dreiging van grote problemen in de economie, verergerd door forse bezuinigingen overal in Europa, is nu een veel groter gevaar. Amerika ziet er wat dat betreft veel beter uit. En dat weerspiegelt zich heel duidelijk in het gedrag van de Amerikaanse beurzen. De ongekende mate van geldschepping door de FED werkt tot nu toe blijkbaar goed en dat dan ondanks de vele kritiek met name in Europa (Draghi lijkt Amerika als een van de weinigen wel begrepen te hebben). Wij zien hieruit voorlopig geen groot gevaar voortvloeien voor de inflatie, zolang de mogelijkheden opengehouden worden voor tijdige geldvernietiging. De eerste ronde geldschepping inde USA is al tenietgedaan maar heeft de economie sterk geholpen (auto-industrie). De Europese regeringen, ieder afzonderlijk, hebben dit wapen uit handen gegeven. Alleen gezamenlijk optreden is mogelijk, maar hierover zal alleen overeenstemming bereikt worden als de nood extreem is. Tot zolang moeten zij de economie stimuleren zonder geldschepping en tegelijkertijd met bezuinigingen de overheidsfinanciën weer op orde brengen. Zij lijken daar (nog) niet toe bij machte en zij lijken er zeker nog niet aan toe. Toch zal het van hun reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de economische dreiging afhangen of wij te maken krijgen met een top of een topje. Voorlopig, als de Amerikaanse beurs sterk blijft en als de maandgrafieken in Europa positief blijven, zal het slechts een topje zijn, dat nu in de maak is.

Technisch gevaar

Want die maandgrafieken zijn op het ogenblik weliswaar positief, maar ook hier valt wel een en ander op aan te merken. Per definitie betekenen hogere toppen en dalen dat een beurs stijgende is. Maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog die sinds de zomer van 2011 aan de gang is, heeft tot op heden een milder karakter dan de daling die daaraan voorafging. De structuur van deze stijging is er een van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en niet van een nieuwe stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. En correcties zijn, zoals het woord al zegt, tijdelijke reacties in een grotere tegendraadse beweging. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken wordt steevast beëindigd met een hervatting van de voorgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken hetgeen in dit geval betekent dat vroeg of laat de daling weer zal inzetten met een nieuwe lagere bodem tot gevolg, dus een koers voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken die onder 255 terecht komt.

De Rente

De rente beweegt wat op en neer en kan blijkbaar zijn echte draai nog niet vinden. Toch wordt deze door de langere en korte termijn grafieken aangekondigd. Op termijn gaat hij omhoog, maar acties van de ECB (een volgende kredietronde) kunnen dit moment iets uitschuiven.

Het Goud

Er is de afgelopen week veel joechei opgegaan toen bleek dat de prijs van een troy ounce goud op de korte termijn grafieken was uitgebroken. Wij blijven waarschuwen voor voorzichtigheid want op de lange termijn (in de maandgrafiek) is er niets veranderd. Om dat te laten zien volgt hieronder de maandgrafiek van de World Gold Index (gemeten in US$ per ounce goud).

Blog-20120130-Goud-Fig2

Figuur 2.

Voor iedere lezer die begrijpt hoe grafieken moeten worden gelezen, moet het duidelijk zijn dat er nog steeds niets valt te juichen. En wij denken, dat we daar blij mee moeten zijn, want als we enig geloof hechten aan een stijgende aandelenmarkt dan past daar geen stijgende goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken in. Maar let op, de maand duut nog twee dagen en dat kan de grafiek nog wijzigen.

De Dollar en de Olieprijs

Van beide fronten niet veel nieuws. De dollar, uitgedrukt in Euro’s is dieper gezakt dan verwacht maar hij lijkt nu toch dicht bij een bodem te zijn gekomen. De prijs van een vat Brentolie dobbert voort binnen zijn horizontale consolidatiekanaal.

Onze Strategie

Wij hebben positie ingenomen in de VIX. Wij zijn er daarbij van uitgegaan dat de markt verder zal corrigeren. Zodra wij voor deze (tijdelijke) investering een verkoopsignaal krijgen zullen wij voorzichtig aan ons weer richten op de aankoop van aandelen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 30 januari 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.