De daling zet nog even door

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-01-15): 309,28

Vorige week lieten wij u de opgaande wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken zien waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich toen bevond. Inmiddels is hij daar geheel conform de verwachting uitgevallen. Hij is nu op weg naar zijn doel van 280, wat hij, zoals wij stelden, waarschijnlijk niet zal halen.
Mogelijk ontstaat er enige vertraging want er zijn enkele hordes bereikt zoals de MA20, maar veel indicatoren divergeren negatief (zeg maar gerust in alle markten), er werden afgelopen vrijdag veel negatieve candles gevormd en tegelijkertijd verschijnen er veel verkoopsignalen. De daggrafieken laten zien dat de markt in een correctiefase zit, die overigens vooralsnog ordelijk verloopt.

De weekgrafieken

Wij laten u hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken zien:

Blog-20120116-DJIA-Index-Fig1

Figuur 1.

Bovenstaande grafiek is representatief voor de andere markten, met uitzondering van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Om met de laatste te beginnen: in de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kan men ook een opgaande driehoek herkennen maar de koers is daar nog niet uitgebroken. Integendeel hij is op weg naar beneden naar de onderkant op 280. De indicatoren divergeren negatief en zijn dalende.
In bovenstaande grafiek is (misschien voorlopig) een opgaande driehoek te onderscheiden. De koers is uitgebroken nadat er vier weken geleden al een golden crossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken was gevormd maar de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is niet overtuigend (geen sprong, geen hoge omzet en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bevestigt de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de driehoek ook niet). Daarom dient u zeer gereserveerd te staan ten opzichte van datgene wat de grafiek hierboven toont. Belangrijk is het niveau van 12.284. Komt de koers van de DJIA daaronder dan wordt alles negatief, want dan verandert de opgaande driehoek in een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken en dat zou betekenen dat de koers de onderkant hiervan op gaat zoeken die tenminste 500 punten lager ligt en met daarenboven kansen op een doorbraak aan de onderzijde. Deze onduidelijkheid is gemakkelijk te verklaren uit de actualiteit: enerzijds zijn daar de tekenen die wijzen op een aantrekkende Amerikaanse economie en de maatregelen van Draghi die ongetwijfeld een goede invloed hebben op de renteniveaus van de Zuidelijke Europese landen maar anderzijds is daar Griekenland waar de situatie nijpender is dan ooit nu er nog geen sprake is van een verminderende schuld en van een verbetering van de Griekse begroting. De afwaardering door beoordelaar S&P van de kredietwaardigheid van vele Europese landen komt daar dan nog eens bij ook al was dit misschien al voor een groot deel verwerkt in de koersen.  Al met al leven wij op dit moment in een tijd dat het goed is de portefeuille afgedekt te houden.

De maandgrafieken

De maandgrafieken zijn stijgende. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en daarmede vele indicatoren zijn stijgende maar in de meeste gevallen zoals in New York wordt negatief gedivergeerd. De maand is daarmede niet negatief maar maant ook tot voorzichtigheid.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen is afgelopen week spectaculair gedaald. Ongetwijfeld geschiedde dit onder invloed van de afwaardering van de kredietwaardigheid van een groot aantal Eurolanden door beoordelaar S&P. Een nieuw dieptepunt werd bereikt van 2,09% tegenover het vorige van 2,12%. Het bereiken van een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd op geen enkele wijze ondersteund door de indicatoren. Wij zien deze daling dus als tijdelijk en meer als een onderdeel van een uitbodemingsproces dan als een autonome daling. De 3-maands Euribor is inmiddels met 38% gedaald sinds zijn top eind juli 2011. Dit wijst op een markt die volledig op slot aan het raken is, zoals we ook in 2010 meemaakten.

De Amerikaanse dollar versus de Euro

De dollar zette zijn opmars voort. Hij ligt nu dicht bij een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 79,44. In de daggrafiek begint zich negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken af te tekenen. Het zal dus wel even wat kalmer worden op het dollarfront maar er zijn nog geen redenen die onze veronderstelling onderuithalen, dat hij ook nog de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 84,5 gaat opzoeken. Afgezien van een hogere benzineprijs zijn er voor Europa veel voordelen verbonden aan een duurdere dollar.

De prijs van een vat Brentolie

Het was niet de olieprijs die een greep in uw portemonnee deed, toen de benzinepomp afgelopen vrijdag een nieuw record zette voor uw litertje benzine. Want de prijs van een vat Brentolie lag toen namelijk 4 dollar lager dan op 8 november 2011. Maar het was in eerste instantie de verhoging van de accijns per 1 januari en daarna de stijging van de dollar, die u de das omdeden. De grafieken gaan nog niet verder dan een olieprijs die zich in een horizontaal kanaal beweegt met een hoogste prijs van US$116 dollar en een laagste van $99. Maar de straat van Hormuz blijft als een zwaard van Damocles boven ons hangen en de dollar blijft voorlopig in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken dus het einde van de recordpogingen hoeft nog niet in zicht te zijn.

Het Goud

Zoals vorige week ook al gemeld bevindt de prijs van een troy ounce goud zich in een dalende driehoek. Hij is daarbinnen op weg naar de bovenkant rondom US$1.700. Er is geen reden om aan te nemen dat er bij het bereiken van dat niveau een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zal plaatshebben. Wij voorzien daarna eerder een daling met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de driehoek naar beneden met als doel US$1.150. Als dit gebeurt zal de opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van het goud gebroken zijn. Maar dit alles blijft voorlopig nog giswerk, de tijd moet ons dit nog leren.

Onze Strategie

Wij wachten op de goede kansen, die het nieuwe jaar ons ongetwijfeld gaat bieden.euri

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 16 januari 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.