Voorzichtig vooruit

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-03-25: 326,91)

De neerwaartse beweging die zich heeft ingezet laat op dit moment geen enkele indicatie zien als zou het meer zijn dan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Wij laten hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. Hij is zeer representatief.

Figuur 1.

U ziet een oplopend kanaal, waarin de koersen op weg zijn naar de onderkant. Er is sprake van hogere toppen en hogere bodems en zolang het niveau van 316 niet doorbroken wordt is, er op de korte termijn niets aan de hand. De negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken waar enkele weken geleden nog sprake van was is volledig opgeheven en het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is sterk achtergebleven tijdens de recente daling. Zolang de koers niet beneden de onderste lijn noteert (circa 322) blijft de korte termijn in takt. Een koers beneden 316 maakt de situatie zorgelijk. Er blijven echter vraagtekens open. De DJIA die een nieuwe top gezet had is weer terug onder zijn uitbraakniveau. Wij hadden er al eerder op gewezen dat de DTJA de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de DJIA niet confirmeerde. Deze non-confirmatie heeft nu de mogelijkheid om zich te doen gelden. De New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken in Amerika confirmeren ook niet. Hierbij voegt zich de negatieve outlook in de weekgrafieken.

De Week

De weekgrafieken tonen in alle markten een negatief divergerende en dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hier moet verandering in komen willen wij volledig gerust zijn op de ontwikkelingen in de komende weken. Opvallend is het dat onze handelssystemen, die gebaseerd zijn op weekkoersen allemaal nog positief zijn.

De Maand

De maandgrafieken zien er allemaal nog zeer positief uit. Dit doet ons veronderstellen dat het met de aan de gang zijnde daling wel los zal lopen, maar het zou ons gerust stellen als wij snel een forse rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zouden zien, die de week op orde brengt.

De rente probeert weer op adem te komen na de heftige uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van eervoorgaande week. Zolang het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen boven 2,4% blijft moet u ervan uitgaan dat de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in takt is.

De Prijs van een vat Brentolie

Van het oliefront is weinig nieuws te melden. De kansen dat er lagere prijzen op het bord komen zijn groter dan dat we hogere prijzen gaan zien, maar de ruimte naar beneden lijkt zeer beperkt.

Het Goud

Bij het goud is sprake van een opvallende ontwikkeling. De laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de daggrafiek werd niet meer bevestigd en dat zou kunnen betekenen dat we dicht bij de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zijn. Deze zou dan kunnen liggen rondom US$1.630. De week- en maandgrafieken laten het nog afweten anders dan dat er signalen zijn dat er een omkeer in de maak zou kunnen zijn.

De Amerikaanse $ versus €

De dollar heeft het moeilijk. Er zijn zowel positieve als negatieve signalen. Wij wachten dus maar liever even af. Zodra de 76 voorbij is staan de grafieken weer op positief.

Onze Strategie

Wij zullen van de huidige daling gebruik maken door hier en daar long posities in te nemen. Het blijft echter bij korte termijn werk.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 26 maart 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.