Beurscommentaar: De rally zoekt een einde

De AEX Index heeft nog 200 punten te gaan alvorens hij zijn top van 2007 kan breken. Zo ver weg ligt deze top in andere markten niet zoals u kunt zien in het onderstaande staatje. Het is deze top uit 2007 die de aan de gang zijnde rally dwars zit en voorlopig dwars gaat zitten.

SNS Bank NV: drie perpetuals – deel 1

Regelmatig bestuderen wij voor onze cliënten obligaties en andere rentedragende effecten om te proberen de risico’s in te schatten. Wij kijken daarbij graag naar obligaties van bedrijven, die in de problemen zijn of zijn geweest. De koersen van dit soort obligaties zijn dikwijls fors gedaald en het herstel duurt meestal lang genoeg om op de trein te springen. Obligaties die zijn uitgegeven als onderdeel van een financiële herstructurering verdienen daarbij onze voorkeur. Zo belegden wij met veel succes in obligaties van ASR, Heidelberg Cement en Safilo. In dit artikel bespreken wij een drietal perpetuele obligaties van SNS Bank NV.

Beurscommentaar: Three Pushes in zicht

Patronen kunnen veranderen zolang ze niet bevestigd zijn. Zo was het ook afgelopen week met de stijgende driehoek in de AEX Index. Hij is inmiddels veranderd in een nieuwe stijgende driehoek, die iets groter is en die op uitbreken staat. Het is opvallend dat de koerspatronen en de indicatoren op brede schaal allemaal positief zijn. In Amerika zijn sentiment indicatoren zo hoog gekomen dat ze nu in de No-Sell zone liggen.

“The Dogs of Amsterdam”

in 2012 in orde en 2013 biedt nieuwe kansen (publicatiedatum 18 januari 2012)
Elk jaar schrijven wij op deze plaats onder de titel “The Dogs of Amsterdam” een artikel over een aloud beleggerprincipe, waar al vele malen het gelijk van is aangetoond. Het gaat om een kwantitatieve beleggingsmethodiek. Het idee is het volgende, en wij halen onze oude definitie letterlijk aan: “U loopt aan het einde van elk kalenderjaar de lijst met aandelenkoersen door van een bepaalde beurs (in dit geval Amsterdam) en bepaalt welke 5 fondsen in dat afgelopen jaar qua koersontwikkeling de slechtste prestatie hebben geleverd. Vervolgens koopt u voor gelijke bedragen deze 5 aandelen en kijkt er dan een jaar lang niet naar om. Na een jaar verkoopt u deze 5 en koopt u weer de slechtste 5 van dat voorbije jaar”. Een variant op deze methode is het idee, waarbij naar de hoogte van het dividendrendement gekeken wordt, daar gaat het hier dus niet om.

Beurscommentaar: Het wachten is op de uitbraak

U vindt hierboven de grafiek van de AEX Index op dagbasis. Deze index bevond zich in een dalend kanaal, waaruit hij begin december vorig jaar uitbrak. Er werd een pull back gevormd en deze werd afgesloten begin januari met een gap naar boven. Sindsdien is de index in een stijgende vlag gekomen. Als alles zich volgens het boekje gaat voltrekken zal hij deze vlag een dezer dagen aan de bovenzijde verlaten. Het doel van de uitbraak laat zich berekenen op 365.