Beurscommentaar: De rally zoekt een einde

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-01- 28: 355,74)

Onze conclusies
Korte termijn: nadert top
Middellange termijn: draait naar beneden
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft nog 200 punten te gaan alvorens hij zijn top van 2007 kan breken. Zo ver weg ligt deze top in andere markten niet zoals u kunt zien in het onderstaande staatje. Het is deze top uit 2007 die de aan de gang zijnde rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken dwars zit en voorlopig dwars gaat zitten.

Index Top 2007 Huidige koers
DJIA 14.198 13.895
S&P500 1.576 1.503
DAX 8.117 7.865
AEX 563 355

De markten gaan zich opmaken om de weerstand, die de top uit 2007 opwekt, te breken. Maar voordat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een feit kan zijn is er zonder twijfel eerst een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nodig en de tekenen van deze aanstaande correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zijn over een brede linie herkenbaar. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is in vele weekgrafieken een draai aan het inzetten. Vorige week lieten wij u dat al zien voor de (vooruitlopende) DAX, nu hebben zich hierbij meerdere markten gevoegd. In de daggrafieken is dit verschijnsel nog niet zo uitgesproken, maar hier wordt in het algemeen negatief gedivergeerd, zij het dat de bevestiging hiervan meestal nog moet komen. In Amsterdam blijft de CPR achter bij de koersen en ook de A/AD-lijn kan het niet meer bijhouden. In Amerika ziet men de NewHighs achterblijven terwijl de NewLows zijn gaan stijgen bij een stijgende beurs. Deze hebben echter nog geen verontrustend gebied bereikt. Over een breed front ziet men een (te) grote afstand tussen het 10-daags en het 50-daags gemiddelde hetgeen zoals men weet niet lang kan aanhouden (mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken).
De markten zijn zich blijkbaar aan het klaar maken voor de “derde top” waar wij vorige week reeds op wezen. Maar het hoeft nog niet gebeurd te zijn met de stijging. Alleen de DJIA is overbought gebied binnen getreden. Alhoewel de AEX nog ver van zijn top uit 2007 verwijderd ligt, gaan wij in Amsterdam natuurlijk de strijd om de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken ook flink voelen. Wij nemen daarom hieronder de daggrafiek van de AEX op.

Figuur 1.

Zoals u ziet zit de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nog in een volle hausse. De bovengrens van het stijgende kanaal ligt nog ver weg, maar het koersniveau heeft zich langzamerhand ver verwijderd van het MA10. Dit gemiddelde begint bovendien een forse afstand te laten zien met het MA50. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder stijgt nog steeds, maar de hogere top wordt al niet meer bevestigd. Let wel, zolang deze stijging voorduurt, is er niets aan de hand, maar er moet heel wat gebeuren wil de bevestiging alsnog komen. Als conclusie dient gesteld te worden dat de draai nog niet is gemaakt maar hij ligt wel op de loer en gegeven de hierboven opgesomde argumenten moet u ervan uitgaan dat hij zich op korte termijn zal aandienen. De steunniveaus zijn duidelijk herkenbaar in de grafiek. In eerste instantie is er de onderzijde van het stijgende kanaal rond 350. Het zal daar niet gedaan zijn met de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. U vindt daarna de twee voortschrijdende gemiddeldes rond 345 en 335. Maar wij hebben ook twee horizontale lijnen getekend. Deze verbinden steunniveaus uit het verleden rond 340 en 320. Men kan berekenen dat op dit moment het meest waarschijnlijke steunpunt waar de corrigerende koers zijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zal vinden ligt bij het M50 rond 335.

De lange termijn

Deze is nog overal positief en er zijn (nog) geen argumenten te vinden in de lange termijn grafieken dat zij onder invloed van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken een draai gaan maken. Naarmate de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gestalte gaat krijgen zal een en ander duidelijker worden.

De Rente

De banken in Europa hebben afgelopen week 27% afgelost van de eerste tranche van Draghi’s kredietverruimingsactie. Dit was meer dan de markt verwachtte. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de Nederlandse 10-jarige staatsleningen steeg onmiddellijk. De Euribor steeg tot het niveau van mei 2012. Eind februari volgt de eerste aflossingsmogelijkheid op de tweede tranche en daarna breekt er een periode aan waarin de banken naar believen af kunnen lossen. Het gevolg van deze eerste aflossing heeft uiteraard nog maar een geringe invloed op de algemene liquiditeit, maar deze invloed gaat in de komende periode toenemen. Het feit dat de banken meer dan verwacht hebben afgelost laat wel zien dat zij in betere doen geraken, hetgeen zonder meer positief is. Zoals de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken reeds gedurende langere tijd laat zien, tonen deze fundamentele factoren aan dat het niet lang meer zal duren alvorens de markt gaat afrekenen met ongezond lage rentepercentages.

De US$ versus de €

De dollar heeft met een koers van 74,3 nu dan eindelijk zijn steunniveau op 74 bereikt. De grafieken duiden nog niet op een halt maar zij geven wel veel positieve signalen. Het einde van de daling lijkt dus dicht bij.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft zijn poging om een hoger niveau op te zoeken op moeten geven. Het horizontale kanaal waarin hij zich bevindt bestaat reeds sinds november 2011 en er is nog steeds geen indicatie te vinden dat er op korte termijn aan welke zijde dan ook een uitbaak komt. De grenzen liggen rond US$1.795 aan de bovenzijde en rond US$1.525 aan de onderzijde.

De Prijs van een vat Brentolie

De olieprijs bevindt zich ook in een consolidatiekanaal maar hij heeft zich de laatste tijd iets beter gehouden. Dit betekent echter niet dat hij aanstalten gaat maken om uit te breken. De grenzen liggen op US$118 en US$105. Er is echter nog een veel groter consolidatiepatroon waarvan de grenzen liggen rond $130 en $97.

Strategie

Wij hebben nog geen dekkingstransactie ingelegd of aandelen verkocht, maar dat zal niet lang meer duren. Wij willen profiteren van de huidige uitzonderlijk lage volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken, waardoor dekking relatief goedkoop is geworden. Wij gaan door met het verkopen van langlopende obligaties.

NB

In de komende week zal onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken op het internet worden gepubliceerd. Het blad krijgt daartoe een eigen site, die rechtstreeks bereikbaar zal zijn, maar ook via onze eigen site (www.vermogensbeheer.co). In de week dat deze verschijnt zal er geen blog met beurscommentaar zijn. Wij verwijzen u dan naar de meer uitgebreide analyse in dit maandblad.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 28 januari 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.