Beurscommentaar: Three Pushes in zicht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-01- 21: 350,89)

Onze verwachtingen
Korte termijn: wacht op uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief, maar gaat draaien
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Patronen kunnen veranderen zolang ze niet bevestigd zijn. Zo was het ook afgelopen week met de stijgende driehoek in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Hij is inmiddels veranderd in een nieuwe stijgende driehoek, die iets groter is en die op uitbreken staat. Het is opvallend dat de koerspatronen en de indicatoren op brede schaal allemaal positief zijn. In Amerika zijn sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren zo hoog gekomen dat ze nu in de No-Sell zone liggen. Er is ook nog over de gehele linie ruimte aanwezig om verder te stijgen. En derhalve voorzien wij op de korte termijn nog steeds eens stijgende beurs, ook al gaat het misschien wat moeizaam. Maar er komen andere tekenen op, die op iets langere termijn, zwaarder weer voorspellen. Dit was ook te verwachten want als geen ander weet de belegger dat de bomen niet tot in de hemel groeien. De maandgrafieken laten (inclusief de maand januari) nu acht achtereenvolgende witte candles zien. Dit is een hele serie en in de komende maanden mag en moet u veronderstellen dat er een zwarte komt die de inzet kan zijn van een grotere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De DAX, als enige op dit moment, geeft al negatieve signalen en derhalve laten wij zijn weekgrafiek hieronder zien.

Figuur 1.
Zoals u ziet is er een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te herkennen in de koersgrafiek. De DAX is daaruit uitgebroken met twee zwarte candles. De meest voor de hand liggende conclusie is dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken vals is en dat de weg naar beneden is ingezet (het is in theorie mogelijk dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gevolgd wordt door een consolidatiefase, die dan de bovenkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken volgt. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is dus pas vals als de koers weer terug in de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken zakt). De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder bevestigt dit, want deze is gaan dalen. Hij divergeert ook negatief. Nu is het zo, dat de DAX in dit beeld helemaal alleen staat. Er zijn in meerdere markten stijgende wedges te herkennen, maar overal is er nog ruimte aanwezig en nergens zijn de koersen aan de bovenkant gekomen laat staan dat ze uitgebroken zijn. Er zijn ook geen dalende Momans. Dit is niet te verwonderen want de Duitse beurs is in de afgelopen tijd duidelijk de sterkste beurs (van de groten) geweest. De conclusie uit het bovenstaande mag en kan niet zijn, dat de Duitse beurs wel bij zal trekken, want er is nog geheel iets anders te herkennen in de figuur hierboven. En dit verschijnsel ziet men in alle beurzen. Er zijn in de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken drie toppen te herkenen. George Lane noemde dit patroon de Three Pushes to the Top. Hij stelde dat als er drie achtereenvolgende hogere toppen verschijnen die begeleid worden door een negatief divergerende Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, dit een aankondiging is van topvorming en dus op termijn van een dalende beurs. In bovenstaande figuur divergeert de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken negatief. Het is met het oog wat moeilijk te zien, maar dezelfde divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is zeer duidelijk herkenbaar in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Dit fenomeen van de Three Pushes is op alle beurzen in alle timeframes te herkennen, maar het is nergens zover voortgeschreden als in de DAX. In de DAX lijkt de figuur af, maar in de andere markten is hij nog in ontwikkeling en deze ontwikkeling zo ziet het er naar uit zal gepaard gaan aan hogere beurzen. Dit betekent dat wij voor de korte termijn nog uitgaan van een stijgende beurs, maar dat wij voor de middellange termijn donkere wolken zien. Het feit dat de maandgrafieken nog geen krimp geven hoeft dit scenario niet onderuit te halen. Met acht witte candles is de ruimte ook hier voor een groot gedeelte opgesoupeerd.

De rente

Zonder twijfel heeft de aankondiging door de FED van het doorzetten van hun QE programma de 10-jaar rente onder druk gezet. Maar dit zal niet van lange duur zijn, zeker niet in Euroland. In februari kunnen de banken voor het eerst aflossingen doen op het liquiditeitverruimende programma van Draghi en alhoewel niet iedere bank hiervan gebruik zal maken zal hier toch een liquiditeit verkrappende werking van uitgaan. Men kan deze verkrapping al herkennen in de 3-maand Euribor die nu duidelijk zichtbaar is gaan stijgen. De (korte) opleving die men nu kan zien in de rentemarkt (dalende rente) biedt misschien wel de laatste kans de obligaties te ruimen. Het is zaak om deze te verkopen en alleen kortlopende leningen in de portefeuille te houden.

De US$ versus de €

De dollar ligt nog steeds op zijn steun op 74. Hij zal zich daar eertijds van verwijderen in hoger gelegen richting.

Overigen

De prijzen van Goud en Brentolie zijn nog steeds aan het consolideren. Het Goud lijkt weer even omlaag te moeten en de olie ziet er iets optimistischer uit. Voorlopig worden er geen grootse daden verwacht.

Onze Strategie

Wij willen nog profiteren van de verwachte korte termijn stijging, maar een dezer dagen zullen wij wel een hedge inbouwen. Zeker nu de VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken indexen een niet eerder gekend laagterecord gezet hebben. Wij hebben een begin gemaakt met de verkoop van langlopende obligaties.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 21 januari 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.