Beurscommentaar: Het wachten is op de uitbraak

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-01-14: 350,13)

Onze verwachtingen
Korte termijn: wacht op uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Figuur 1.

U vindt hierboven de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis. Deze index bevond zich in een dalend kanaal, waaruit hij begin december vorig jaar uitbrak. Er werd een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken gevormd en deze werd afgesloten begin januari met een gap naar boven. Sindsdien is de index in een stijgende vlag gekomen. Als alles zich volgens het boekje gaat voltrekken zal hij deze vlag een dezer dagen aan de bovenzijde verlaten. Het doel van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken laat zich berekenen op 365. Een vergelijkbaar klein consolidatiepatroon ziet men in alle beurzen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur divergeert negatief. Hiermede staat Amsterdam niet alleen, maar dit negatieve signaal is niet overal te vinden. Wij tillen er dus niet zo erg aan. Het meest waarschijnlijke is dat de impact van deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken reeds verwerkt is. Wij vinden in de andere indicatoren (waaronder ook de sentimentindicatoren) geen echte negatieve signalen. In Nederland zou men de Call/Put Ratio graag wat sterker willen zien, maar daarmede is al het negatieve wel genoemd. De week is overal positief en de maandgrafieken in Amerika tonen ook een veel beter beeld, maar alvorens zeker te kunnen zijn moet men uiteraard op het einde van de maand wachten. Al met al gaan wij ervan uit dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het consolidatiepatroontje niet lang meer op zich zal laten wachten. Voor het geval dat de beurs toch niet zou doen wat ervan verwacht wordt dan liggen de steunniveaus duidelijk op 339 tot 335 en van 322 tot 319.

De rente

Zowel de 3-maand Euribor als het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 10-jarige Nederlandse staatsleningen heeft de stijging afgelopen week doorgezet. Met een stand van 1,79% ligt de laatste dicht bij de eerste hindernis op 1,84%. Als dit niveau bereikt wordt, wordt het tijd om serieus na te gaan denken over wat de rente gaat doen. De stijging van de afgelopen twee weken is dermate sterk dat het zeer goed mogelijk is dat de draai zich veel eerder gaat inzetten dan algemeen verwacht. Het zou iets moois zijn.

De US$ versus de €

De dollar heeft het niet vol kunnen houden en hij is opnieuw gedaald. 74 blijft zijn doel. Het ziet ernaar uit dat de stijging toch niet lang meer op zich zal laten wachten.

Overigen

Zowel de prijs van een troy ounce Goud als die van een vat Brentolie zitten nog steeds gevangen in een consolidatiepatroon. Er worden signalen gegeven dat we in de komende tijd van beide producten een stijging kunnen verwachten. Er is echter geen reden om aan te nemen dat ze hun horizontale kanaal gaan verlaten.

Onze Strategie

Wij wachten de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in vol vertrouwen af. De portefeuilles zijn goed gevuld. Wij zijn wel bezig alle obligatieposities aan een nauwkeurige screening te onderwerpen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 14 januari 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.