Beurscommentaar: Geen Koopsignalen

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-09-30): 375,77

De markt is verdeeld, maar in het algemeen negatief. De reactie is niet uitgewerkt en zonder nieuwe goede berichten zal het nog even duren voordat men kan denken aan een herstel. Het Syrië-probleem staat voorlopig niet meer op de agenda. Iran zou de inspiratie kunnen zijn voor nieuwe goede berichten. De tapering blijft een zwaard van Damocles. Of het herstel van de wereldeconomie van grote invloed zal zijn is een vraagteken. En tot slot zijn er dan nog de interne begrotingsperikelen in de USA, waar nog geen pijl op te trekken valt.

Beurscommentaar: Expiratiedag, mooi moment voor een draai

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-09-21): 382,07

Afgelopen vrijdag verliepen de septemberopties wereldwijd. De septemberexpiratie is doorgaans een belangrijke, omdat zij (zoals veel expiratiedagen) vaak samenvalt met een moment van kentering. Expiratiedagen zijn dagen waarop de (professionele) handel en veel particuliere beleggers hun posities aanpassen. Opties worden opgevraagd en de rekening voor beleggers die hun nek uitstaken wordt opgemaakt. De netto positie in de markt verandert juist op dat soort momenten sterk.

Beurscommentaar: Geloof het maar niet

Er beginnen al weer stemmen op te komen, dat in 2013 opnieuw bewezen werd/wordt dat de septembermaand inderdaad de maand is waarin men in de markt moet stappen. Wij geloven daar niets van. De onverwachte opleving, die wij deze week gezien hebben, is niet meer dan een reactie op het ontbreken van bevestigingen van eerdere negatieve berichten.

De off- en onshore exploratiesector, deel 9b, Technip en eindconclusie

Vorige week hebben wij een inleiding geschreven over Technip als onderdeel van een reeks artikelen over beursgenoteerde bedrijven uit de off- en onshore exploratiesector. Onze verhandeling is niet uitputtend, er zijn veel meer bedrijven actief in deze hoek met een beursnotering. Zo hebben wij het niet gehad over de grote Amerikaanse ondernemingen in deze hoek noch over enige Noorse onderneming.

Beurscommentaar: Even een opleving

De aarzeling van Obama en de vraagtekens, die men nu stelt bij de tapering en waarvan men dacht dat hij een aanvang zou nemen in september, hebben de markt even gered. Er is een opleving aan de gang maar wij zien deze als zeer tijdelijk. Er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat een uitstel van de strafexpeditie naar Syrië en tegelijkertijd misschien een uitstel van het verminderen van de liquiditeitstroom door de FED meer zijn dan een tijdelijk uitstel van executie.