Beurscommentaar: Geen Koopsignalen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-09-30): 375,77

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markt is verdeeld, maar in het algemeen negatief. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is niet uitgewerkt en zonder nieuwe goede berichten zal het nog even duren voordat men kan denken aan een herstel. Het Syrië-probleem staat voorlopig niet meer op de agenda. Iran zou de inspiratie kunnen zijn voor nieuwe goede berichten. De taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken blijft een zwaard van Damocles. Of het herstel van de wereldeconomie van grote invloed zal zijn is een vraagteken. En tot slot zijn er dan nog de interne begrotingsperikelen in de USA, waar nog geen pijl op te trekken valt. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken wacht op koopsignalen. Wij hebben er geen enkele gevonden. De korte termijn ziet er niet volledig negatief uit. Alles is dalende maar er wordt niet negatief gedivergeerd. De midden en lange termijn zijn negatiever dan de korte termijn, maar ook duidelijk verdeeld. Europa (inclusief Nederland) doet het nog steeds beter dan de Verenigde Staten. Wij laten hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

Blog 20130930 AEX Fig1

Figuur 1.

Het eerste wat opvalt is dat de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken heel duidelijk nog steeds in takt is. De dalende koers heeft de steun, die uitgaat van de top op 373, bereikt. Tegelijkertijd werd het MA50 aangestipt dat samenvalt met de genoemde steunlijn. Deze dubbele steun zou ongetwijfeld voor een draai kunnen zorgen, maar wij hopen dat dit niet het geval zal zijn (zie even verder). De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is dalende en hij divergeert positief. Hier is echter een vraagteken bij te stellen. Ten opzichte van de vorige top op 380 is dat inderdaad het geval, maar als men iets verder terugkijkt dan ziet men een lichte aarzeling in het koerspatroon (wij hebben daar een kanaaltje bij A getekend). Ten opzichte van dat niveau is er sprake van duidelijk negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Dit fenomeen ziet men in vele markten. Wij gaan ervan uit dat voor wat de daggrafiek betreft er sprake is van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken en dat pleit ervoor dat de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken snel achter ons zal liggen. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken tussen het koerspatroon en de momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in, is dalende. Als de koersen op korte termijn hun stijging hervatten zal hij halverwege omdraaien. Dat wijst dan op een zwakke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken zou onder de onderste horizontale lijn moeten uitkomen en dan pas moeten draaien. Als dat gebeurt zijn de kansen op een forse stijging aanzienlijk groter. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij ligt net onder de nullijn. Liever zien wij een draai vanuit een veel lagere positie. Hier ligt op dit moment echter een probleem want iedere daling beneden de vette horizontale lijntjes zou negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken betekenen en dat zou er op duiden dat de markt ernstig verzwakt. Daar komt bij dat de hogere timeframes er niet overal even goed uitzien. Er wordt veel maar niet overal negatief gedivergeerd en de momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt maar ook niet overal. Het technische plaatje is dus zeer onzeker, waarbij het best mogelijk is dat we een betere week tegemoet gaan maar al met al lijkt het verstandig de ontwikkelingen nog maar even aan te zien. Wij prefereren te wachten op duidelijke koopsignalen.

De Rente

Even zag het ernaar uit de markt zich toch niet veel gelegen liet liggen aan het uitstel van de taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken. Maar inmiddels is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen weer aan het dalen en is zij alsnog op weg naar de steun op 1,94%. Tegelijkertijd wordt er op weekniveau negatief gedivergeerd en op maandniveau is de momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaan dalen. Wij wachten ook hier op meer duidelijkheid.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar heeft zijn daling doorgezet en is op weg naar de steun op 72,98. Gezien de signalen die de grafieken en de indicatoren geven in de verschillende timeframes geloven wij niet dat deze steun zal worden gebroken. Op iets langere termijn zien wij de dollar weer wat oplopen.

De Prijs van een troy ounce Goud

Er zijn aanwijzingen, dat de prijs van een troy ounce goud omhoog wil. Maar het gaat nog steeds niet van harte. De weekgrafiek is nog dalend. Het lichtpunt is dat er positief gedivergeerd wordt, maar zolang het goud nog niet duidelijk boven US$1.430 noteert moet u er van afblijven.

De Prijs van een vat Brentolie

Vorige week schreven wij nog dat er een kleine kans was dat de richting omhoog naar US$118 weer zou worden ingeslagen. Deze kans werd intussen gemist. In plaats daarvan ging de prijs van een vat Brentolie verder omlaag en hij ligt nu op de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van de zeer lange termijn gemiddeldes (MA40 en MA50). Deze weerstanden kunnen de daling even temperen maar er zijn geen technische redenen meer te vinden dat Bentolieprijs op korte termijn opnieuw de grens van US$118 gaat opzoeken. Ook fundamenteel lijken er eerder kansen op een verdere daling te bestaan. Na de Syrië problemen zijn het de Iran gesprekken die voor een versoepeling van de oliemarkt zouden kunnen zorgen.

Strategie

Wij wachten op het moment dat we actief in de markt kunnen stappen.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer vladeracken waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag,  30 september 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.