Beurscommentaar: Geloof het maar niet

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-09-16): 376,84

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er beginnen al weer stemmen op te komen, dat in 2013 opnieuw bewezen werd/wordt dat de septembermaand inderdaad de maand is waarin men in de markt moet stappen. Wij geloven daar niets van. De onverwachte opleving, die wij deze week gezien hebben, is niet meer dan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op het ontbreken van bevestigingen van eerdere negatieve berichten. En ook al werd het Syrië probleem in dit weekeinde uit de zorgzone gehaald, dan is de dreiging van de taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken in Amerika nog levensgroot om alsnog verstorend op te treden en als dat gebeurt zal de afgelopen week betiteld worden als een Dead Cat Bounce. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken laat er geen twijfel aan bestaan, dat de markten in zijn voor een daling want de sentimentindicatoren zijn negatief. In de afgelopen weken hebben wij er al een aantal laten zien. Daarin is geen verandering gekomen. Ditmaal beperken wij ons door erop te wijzen dat de indicatoren, die men los kan laten op de Call/Put ratio van Amsterdam, duidelijke negatieve signalen geven. En daarnaast wijzen wij op het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken gedrag. Wij hebben daar reeds eerder aan herinnerd, maar ditmaal laten wij u hieronder de grafiek zien van het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken versus de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. U kunt met behulp daarvan uw eigen conclusies formuleren.

Blog 20130916 AEX Fig1

Figuur 1.

Sinds juni van vorig jaar daalt het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken terwijl de aandelenkoersen stijgen. U ziet de afwijking van het gedrag van de twee grootheden beginnen bij A. Even is er een kortstondige opleving geweest in de hoeveelheid aandelen, die er in Amsterdam werden verkocht, dat was in januari van dit jaar, maar daarna moest de stijging het opnieuw doen op een steeds lager volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. “VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken moet de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevestigen” zo luidt een van de wetten van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. In dit geval doet hij dit niet en dat wijst op komende ellende. Het histogram onder in de figuur duidt op hetzelfde. Hier is ook hetzelfde weekvolume aangegeven, maar nu in de vorm van een Histogram en het is gemakkelijk te zien, dat dit dalende is sinds medio vorig jaar, toen de aandelenmarkten hun stijging inzetten. Ook in de Amerikaanse markten ziet men ditzelfde fenomeen. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken blijft achter bij de koersontwikkeling, zij het dat hier in de laatste drie weken verandering in is gekomen.

Nu is het ook nog zo gesteld dat er zeer moeilijk een tijdschema is te hechten aan de conclusies die men trekt uit het volumegedrag. In ieder geval zal het tekenen van het Syrië-akkoord een positieve invloed hebben in de eerste dagen van de komende week. Wij laten u daarom nog een andere grafiek zien. Deze wijst erop dat de wetmatigheid van de mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken op het punt staat een verandering in het marktgedrag te bewerkstelligen. U ziet de DAX tegenover zijn 34-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken.

Blog 20130916 DAX Fig2

Figuur 2

Wanneer de koers ver onder het gemiddelde ligt, dan ziet u een top in het histogram, dat onderaan in figuur 2 is opgenomen. Als de koers ver boven het gemiddelde ligt dan komt het histogram zeer laag te liggen. En op dit moment ligt het histogram (ook historisch) zeer laag. Het minste dat men hieruit kan concluderen, is dat er op zeer afzienbare tijd een beweging te zien zal zijn, die de koers dichterbij zijn gemiddelde brengt.

De Rente

Inderdaad is de rente gas aan het terugnemen. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 2,35% werd even doorschreden maar inmiddels kwam het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen op zijn schreden terug. En met de terugval deze week lijkt het nog niet te zijn afgelopen. De indicatoren zijn dalende en zij divergeren negatief. De steun op 1,94% wordt waarschijnlijk weer opgezocht.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

De stijging die de Amerikaanse dollar leek in te gaan is afgelopen week toch geblokkeerd. Op dit moment is het niet meer zo zeker dat we aan de vooravond van een duidelijke stijging staan. Maar het is ook nog niet erg duidelijk dat het tegenovergeselde gaat gebeuren. Voorlopig afwachten dus en dat betekent ook afblijven!

De Prijs een troy ounce Goud

De steun op US$1.348 was niet sterk genoeg. De volgende ligt op US$1.272. Het herstel afgelopen vrijdag was 22 dollar en dat leverde een lange steel op aan de candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken. De Long-legged Dojiof Rickshaw man. Een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken patroon met aan de bovenzijde en aan de onderzijde zeer lange schaduwen en het (zeer kleine) lichaam ongeveer in het midden. Het is een belangrijk omkeersignaal. Confirmatie is noodzakelijk. Copyright Vladeracken die toen ontstond heeft de vorm van een Hamer. De Hamer is een welbekend omkeerpatroon. Als er dus maandag een stijging van de prijs van een troy ounce Goud te zien is, dan wordt dit patroon bevestigd en zal de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken opnieuw worden ingezet. Zover is het echter nog niet want er moet dan nog wel een trigger zijn, die wij niet onmiddellijk zien zitten nu er een Syrië-akkoord is gevonden.

De Prijs van een vat Brentolie

Ook de olieprijzen ondervonden de invloed van de besprekingen in Genève. Maar de daling met een kleine 3,5 dollar van de prijs van een vat Brentolie heeft de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken niet werkelijk aangetast. Nu de besprekingen succesvol zijn gebleken rijst er een vraagteken omdat het technische algemene beeld positief blijft, dat wil zeggen wijst op een verdere stijging.

Strategie

Wij blijven op onze liquiditeiten zitten.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 16 september 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.