Hoog Rendement op Unibail-Rodamco 2

In een eerste artikel, een week geleden, hebben wij een niet-automatische beleggingsstrategie gevolgd door onze positie in het fonds Unibail-Rodamco te gebruiken om een extra rendement te verkrijgen via een actieve benadering van de mogelijkheid tot de aan- en verkoop van opties. Wij hebben daartoe enkele technische hulpmiddelen ingevoerd en op basis daarvan proberen wij in te schatten wat de markt in de komende maand zal doen. In principe kopen en verkopen wij alleen één-maands opties.

Beurscommentaar: Rustig afwachten

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-01-27): 393,85

Het zat er aan te komen, maar als het gebeurt dan schrikt men toch even. De val was fors afgelopen vrijdag, maar er is (nog) niets negatiefs gebeurd anders, dan dat een hoognodige en duidelijk aangekondigde reactie daadwerkelijk inzette. En deze is nog niet afgelopen. Het echte probleem is het feit dat er negatief gedivergeerd wordt in de dag- en weekgrafieken. Dit is overigens in alle markten het geval. Het positieve is dat deze negatieve divergentie ontbreekt in de maandgrafieken met uitzondering van de Dow Jones Industrial Index.

Hoog Rendement op Unibail Rodamco 1

(publicatiedatum 24 januari 2014)

In ons artikel van 1 maart 2011 Hoog dividendrendement deel 4: Unibail Rodamco hebben wij u laten zien dat men met een actief beleid door middel van het gedekt verkopen van callopties een rendement kan verkrijgen van 20 to 25% (inclusief het uitgekeerde dividend) op het aandeel Unibail Rodamco. Wij willen op dit artikel niets afdingen. Het is nog steeds actueel en u kunt het vinden op onze website.

Beurscommentaar: Maar vergis u niet

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-01-20): 408,26

De AEX Index zette in de afgelopen week een nieuwe top. Hiermede was het een van de beurzen met een goed weekresultaat. Maar de nieuwe top werd niet meer door de indicatoren bevestigd. Ook de S&P500 zette een nieuwe top en ook deze werd niet door de indicatoren bevestigd. De niet actieve belegger werd door dit ogenschijnlijke mooie resultaat misschien in slaap gesust. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de Dow Jones Industrial Index zien die een meer reële werkelijkheid toont.

“The Dogs of Amsterdam”

Lezers die onze stukken al langer volgen weten dat wij geloven in een systematische aanpak van het beleggingsprobleem. In het vermogensbeheer voor onze cliënten hanteren wij vooraf gedefinieerde methodieken, waarop wij vervolgens onze beleggingsbeslissingen baseren. Een van deze methodes is er een waarin slechts eenmaal per jaar een beslissing genomen hoeft te worden. Wij hebben al eerder over deze methode geschreven onder de titel “The Dogs of Amsterdam”.