Beurscommentaar: Maar vergis u niet

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-01-20): 408,26

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zette in de afgelopen week een nieuwe top. Hiermede was het een van de beurzen met een goed weekresultaat. Maar de nieuwe top werd niet meer door de indicatoren bevestigd. Ook de S&P500 zette een nieuwe top en ook deze werd niet door de indicatoren bevestigd. De niet actieve belegger werd door dit ogenschijnlijke mooie resultaat misschien in slaap gesust. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de Dow Jones Industrial Index zien die een meer reële werkelijkheid toont.

BLOG 20140120 DJIA FIG1

Figuur 1.

U ziet hoe de DJIA zich gedurende langere tijd in een groot horizontaal kanaal bewoog. In november brak hij daar uit. Er volgde een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken en daarna werd er op 31 december van het vorige jaar een nieuwe top, een All-Time-High, gezet waarna er wat rust kwam en de koers een daling inzette. De nieuwe top werd niet door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken geconfirmeerd. Onder de koersen ziet u de VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken Zone Indicator (voor een verklaring zie het ABC op onze website). Deze indicator geeft op zeer mooie en consistente wijze toppen en bodems aan. In dit geval volgde de indicatie van de top drie dagen nadat hij gezet was. U ziet ook dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al aan het dalen was toen de top gezet werd. De Zone Indicator zegt echter dat de daling van de DJIA nog niet is afgelopen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is al lichtelijk gaan stijgen maar dat kan best tijdelijk zijn (zeker als wij naar andere indexen kijken) of het kan uitmonden in een zeer zwakke stijging. Wij vinden in de getoonde grafiek aanleiding om te stellen dat de DJIA het niveau van zijn voorgaande top op 16.174 nog kan gaan opzoeken. Wij geloven niet dat er een grote daling zal volgen. Maar inmiddels zijn er wel een aantal andere plaatjes verslechterd. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de AEX is al gaan dalen en tegelijkertijd vertoont hij een forse negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken met het verloop van de koers. Ook die van de S&P500 daalt en divergeert negatief. Bij de DAX is er nog geen sprake van daling (de DAX zette zijn top – ook een All-Time-High – afgelopen vrijdag). Al met al dus een tamelijk verdeeld geheel, maar met een Zone Oscillator, die aangeeft dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet is afgelopen.

Er is een tweede minder waarschijnlijke interpretatie van de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenmogelijk. Hij zou namelijk vanaf nu kunnen gaan stijgen (uiteraard omdat de DJIA stijgt). Als dat zou gebeuren dan duidt de huidige ligging erop dat deze stijging zeer beperkt zal zijn en dat er daarna een sterkere daling zal volgen.

Zowel de week- als de maandgrafieken missen de eensluidendheid, die vaak en bij voorkeur de markten kenmerkt. Onze conclusie is dat men nog niet al te optimistisch mag zijn en zich niet mag laten verleiden om door de toppen, die afgelopen week gezet werden te denken dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is afgelopen. De markten zitten op zijn best in een consolidatiefase met hier en daar in een duidelijke daling. Ook veel koersen van individuele aandelen zitten al flink in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Dat wil zeggen dat de laatste top door minder en minder aandelen gedragen werd. Ergo de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is nog niet afgelopen, maar nadert qua tijd wel een nieuw omslagpunt. De kansen dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken naar 380 gaat blijven open.

Overigens moet gezegd worden dat de markten op het ogenblik misschien niet erg gezond ogen, maar dat individuele aandelen wel degelijk mooie koopsignalen laten zien. De fase waarin alles wat rijp en groen is stijgt is voorbij voorlopig, maar er is, voor degene die zijn huiswerk doet, genoeg koopwaardig materiaal te vinden.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen daalt nog steeds. Er ligt lichte steun op 2,01% (de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken). Het 3-maands Euribor is vanuit het zeer lage niveau dat hij in december 2012 bereikte, zich langzaam aan het herstellen, maar ligt nog altijd op een historisch laag niveau.

De Amerikaanse $ in €

De dollar gaat door met zijn herstelactie. Hij is nu uit een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken patroon gebroken. Dit patroon is te zien  op de daggrafiek. Maar belangrijker is een vergelijkbaar patroon op weekbasis en daar zal hij uit moeten breken voordat men positief kan worden. Daarom wachten wij op een doorbraak van 75,2.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud is door zijn eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.251 gebroken. Tegelijkertijd werd het MA10 doorbroken. Deze doorbraken zijn nog pril, maar de grafieken wijzen erop dat de stijging door zal zetten. Een volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken is het MA40, dat nu op US$1.320 ligt, maar dat dalende is. Het goud zou wel eens de verrassing van 2014 kunnen worden. Want welk commentaar u ook leest, elke zichzelf respecterende analist is bearish op het goud.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft de steun op US$105 aangestipt. Misschien zal er nu even een adempauze komen in de daling maar wij zien hem binnenkort lager noteren. De volgende steun na US$105 is US$99.

Strategie

De afgelopen week was weer mooi voor de ontwikkeling van de portefeuilles, die wij onder beheer hebben. Wij hebben van het aanbod van een grootaandeelhouder van Ordina gebruik gemaakt om aandelen in dit bedrijf te kopen en hebben daarmee ons aandelenbelang weer verder uitgebreid.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is.  U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 20 januari 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.