Beurscommentaar: Rustig afwachten

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-01-27): 393,85

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het zat er aan te komen, maar als het gebeurt dan schrikt men toch even. De val was fors afgelopen vrijdag, maar er is (nog) niets negatiefs gebeurd anders, dan dat een hoognodige en duidelijk aangekondigde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken daadwerkelijk inzette. En deze is nog niet afgelopen. Het echte probleem is het feit dat er negatief gedivergeerd wordt in de dag- en weekgrafieken. Dit is overigens in alle markten het geval. Het positieve is dat deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken ontbreekt in de maandgrafieken met uitzondering van de Dow Jones Industrial Index. Maar de maandgrafieken zijn nu overal gedraaid en dat is uiteraard een zwaard, dat boven de markt blijft hangen gedurende langere tijd. De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken geeft een duidelijk en representatief beeld van wat er de afgelopen week gebeurd is en laat ook zien waar we staan.

BLOG 20140127 AEX FIG1

Figuur 1

Het eerste negatieve signaal werd gegeven op 31 december 2013. De nieuwe top die toen gezet werd op 401 werd niet meer door de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-indicatoren bevestigd. Ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (hier niet getoond) gaf twee dagen later op 402 een exit signaal. De beurs zou nog 6 punten stijgen alvorens gehoor te geven aan de signalen. Inmiddels zijn de indicatoren natuurlijk al bijna een maand aan het dalen. In dit perspectief is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken al ver op weg en de val van afgelopen vrijdag heeft daar nog eens een sterke duw aan gegeven. Wat dus de indicatoren betreft hoeft het allemaal niet meer zo lang te duren. Let op: er is nog nergens een draai ten goede te bespeuren, dus de daling zal zich doorzetten (mogelijk onderbroken door positieve dagen), maar zoals gezegd kan de beurs vrij snel uit de brand komen. Een stijging van de getoonde MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-indicatoren is een goede aanwijzing. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken zou het best eerst onder de horizontale lijn van 20 komen, waarna een kruising van de blauwe lijn door de zwarte naar boven toe de volgende indicatie is. Als ze dan allebei boven 20 liggen staat de zaak er sterk voor. In de grafiek kan men zien dat het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken door de koers werd doorschreden. De steun die gegeven wordt door het MA150 wordt nu opgezocht. Deze ligt op 381 maar is stijgende. Deze steun valt ongeveer samen met de onderste trendlijn van het oplopende kanaal. Onderweg ligt er echter ook nog een steun op 386. De draai naar boven kan ook best op dat niveau plaatsvinden. Wij denken dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet erg sterk zal zijn omdat de onderstroom geen vreemde uitslagen vertoont. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is niet excessief gestegen en ook de andere sentimentindicatoren zijn weliswaar aan het dalen maar niet overmatig.
Het zwaard dat boven de markt hangt bestaat uit de hogere timeframes. De week daalt en divergeert negatief en de maand is zijn daling begonnen vanuit een vrij hoge positie. De invloed hiervan zal zich vandaag of morgen doen gevoelen. Maar wij denken dat het pas morgen zal zijn en dat de koersen in de daggrafiek tijdens deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet uit het stijgende kanaal gaan vallen. Voorzichtigheid blijft echter geboden, zoals altijd wanneer de beurs in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zit.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is nu met een waarde van 1,99% redelijk dicht bij de belangrijke steunlijn op 1,94% gekomen. Als deze doorbroken wordt staat de weg naar het volgende steunniveau op 1,56% open. Er is echter ook een andere lezing mogelijk. Men kan een Kop/Schouderformatie herkennen en als dit een correct patroon is (het is stijgende) dan is afgelopen week de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken doorboord en staat nu de weg open om het doel van dit patroon op te zoeken en dat is gelijk aan het eerder genoemde steunniveau. Wat zich eerst aan liet zien als een doodgewone reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal zich dan gaan manifesteren als een duidelijke daling van het rente niveau. Maar wij houden het voorlopig op de analyse die wij al langer bezigen, de 10-jaars rente is met een pullback bezig. Zodra de steunlijn rond 1,94% geraakt wordt kan de weg omhoog weer worden ingeslagen en die zou ons dan wel eens een flink eind hoger kunnen brengen.

De Amerikaanse dollar in Euro’s uitgedrukt

De dollar brouwt er nog niets van. Hij is weer onder zijn MA50 gedoken en daarmede lijkt hij alle goede bedoelingen om uit het dubbele bodempatroon te breken, opzij te hebben gezet. Het is misschien nog iets te vroeg om een pessimistische conclusie te trekken maar er hoeft geen verdere daling plaats te vinden en de dollar komt op het lijstje van hopeloze gevallen te staan.

Het Goud

Het gaat niet hard maar de prijs van het goud is ontegenzeggelijk aan het stijgen. Hij is op weg naar zijn weerstand, die dalende is en nu op US$1.316 per troy ounce ligt.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft zich inderdaad hersteld nadat hij bij zijn steun op US$105 was gekomen. Dit herstel lijkt zich nog even te gaan doorzetten, maar er is geen enkele reden te veronderstellen, dat hij uit zijn horizontale kanaal gaat breken, niet aan de onderzijde en ook niet aan de bovenzijde.

Strategie

Wij zullen de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken rustig uitzitten, maar wij blijven attent op het versterken van de posities in de verschillende portefeuilles.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 27 januari 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.