Onzekerheid bij een korte termijn beursherstel

Allerwegen werd het 50-weeks Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe doorschreden. Alhoewel dit een positief teken is, is het niet voldoende om het vertrouwen terug te krijgen in de beurs.

Korte termijn herstel op de beurs

Duitsland is zich nu ook aan het aansluiten bij de vele (zo ongeveer alle) landen die een doorbraak omlaag hebben laten zien door hun lange termijn gemiddeldes. Het 30-weeks Voortschrijdend Gemiddelde werd deze week doorschreden. Tegelijkertijd werd het ritme van stijgende toppen en stijgende bodems onderbroken.