HICP, de meest gebruikte index voor inflatielinkers in Euroland.

HICP = Harmonized Index of Consumer Prices

(publicatiedatum 28 oktober 2010)

Vorige keer bespraken wij de AAB Inflatie protectie note 19-11-2003 per 04-03-2013.

De rentevergoeding op deze lening wordt vastgesteld aan de hand van de volgende formule. Jaarlijks is de coupon gelijk aan 2% plus de inflatievoet zoals weergegeven door de “All-items Eurozone Harmonized Index of Consumer Prices ex tobacco (HICP)”. Deze index wordt veel gebruikt als basis voor de periodieke vaststelling van de rente op zogenoemde “inflatielinkers”, die in € genoteerd zijn.

Eurostat
De vraag van de belegger moet dus zijn: wat is dit voor index, welke inflatie wordt hiermee gemeten? De HICP is een index die wordt samengesteld door Eurostat. Eurostat is gevestigd in Luxemburg en is het statistisch bureau van de Europese Unie, zeg maar het Centraal Bureau voor de Statistiek van Europa. Eurostat levert statistische informatie aan de beleidsmakers in de EU, maar ook aan het publiek met als doel het faciliteren van plannen van de beleidsmakers binnen de EU, maar ook om evaluatie van dat beleid mogelijk te maken voor het publiek. De Europese regering mag dan maatregelen verdedigen met het argument dat de economie ermee wordt gestimuleerd, maar groeit de economie vervolgens dan ook?
Een van de van de vele categorieën gegevens die zij vastleggen is de inflatie. En daarvoor heeft zij een serie indexen gedefinieerd waarvan de belangrijkste de HICP-Indexen zijn.

HICP

Op de website van Eurostat wordt de volgende definitie gegeven voor HICP: “The HICPs are economic indicators constructed to measure the changes over time in the prices of consumer goods and services acquired by households. The HICPs give comparable measures of inflation in the euro-zone, the EU, the European Economic Area and for other countries including accession and candidate countries. They are calculated according to a harmonised approach and a single set of definitions.”

Welke inflatie wordt gemeten?

Er worden hier twee belangrijke punten onderscheiden. Ten eerste gaat het om de verandering van prijzen van consumentengoederen en diensten die door huishoudens worden afgenomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat overheidsleges en belastingen waartegenover niet een specifieke dienst staat niet in deze indices worden meegenomen. Als de algemene belastingdruk in Nederland toeneemt, dan kunt u dat in uw portemonnaie merken doordat u minder te besteden heeft. Uw leven wordt wel duurder maar in de HICP ziet u dat niet terug. Daarentegen is de BTW wel in deze indexen meegenomen.
Ook kosten van leningen (bijvoorbeeld u hypotheekrente) vallen buiten deze index, evenals de kosten van eigen woningen en huizenprijzen in het algemeen.
De kosten van onze gezondheidszorg worden alleen meegenomen voor zover de consument die rechtstreeks zelf betaalt en wel netto, dat betekent dus onder meer ná belastingaftrekvoordelen.

De inflatie uit welke landen wordt gemeten?

Ten tweede wordt er een onderscheid gemaakt in verschillende gebieden binnen Europa. Niet alle landen in Europa tellen in elke index mee. Meestal wordt de HICP Index voor de Eurozone genomen. Daar vallen op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken de volgende landen onder: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Voor de lening van ABN Amro, die vorige week besproken werd, geldt ook deze specifieke landensamenstelling.

Subindex: HICP excl. Tabak

Ten slotte wordt doorgaans ook niet de hoofdindex genomen, maar de HICP Eurozone Index exclusief tabak. Het argument hierachter is dat accijnzen op tabak structureel stijgen en dat zij dus een verhogend effect hebben op de index, maar dat de verhoging niet ontstaat door een algemene toename van de inflatie maar door overheidsbeleid tegen tabak.

Samenstelling wijzigt

Een probleem van deze indexfamilie is dat de samenstelling van de index (wat wordt er wel of niet opgenomen om de index te berekenen) door de tijd kan variëren en dat dan ook de historische cijfers worden aangepast. Zo is men momenteel aan het onderzoeken of huizenprijzen en de kosten van eigen woningen ook in deze indexen moeten worden meegenomen. In Frankrijk, een land dat erg veel inflatiegekoppelde obligaties uitgeeft, is de lokale index al verschillende malen herzien, waarbij specifieke onderdelen kwamen te vervallen of juist werden toegevoegd met als netto effect dat de inflatie gemeten door deze specifieke indexen daalt. De Franse overheid verlaagt zo in feite achteraf de rentekosten op een groot deel van de uitstaande nationale schuld.

Harmonisering

Een voordeel van de HICP-indexfamilie is dat het hier gaat om geharmoniseerde indexen. Eurostat heeft de inflatie in alle landen vergelijkbaar gemaakt door voor elk land op dezelfde wijze een landeninflatie-index te berekenen en daaruit vervolgens de Eurozone-indexen te berekenen.

Blog-20101028-HICPAABInflProtNote-Fig1

Figuur 1

In de figuur hebben wij eerst de HICP Eurozone ex-tabak index getekend en daaronder dezelfde koersgrafiek uit ons vorige artikel. Vervolgens hebben wij de feitelijke rente die op deze inflatielinker van ABN Amro tot op heden is vastgesteld erbij gezet (sinds 2007, de lening is in 2003 uitgegeven). De gemiddelde inflatie in de periode 1996 – 2010 is volgens deze index 1,66% per jaar geweest waarmee uw gemiddelde coupon voor deze lening op 3,66% zou zijn uitgekomen.

Ten slotte

In ons volgende artikel zullen wij ingaan op nog een aantal specifieke inflatielinkers die aan de beursgenoteerd zijn waarbij wij nader zullen ingaan op de verschillende typen inflatielinkers die er bestaan.

Den Haag, 29 oktober 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in een of meerdere van de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten zijn niet risicoloos.

10 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Hybride en variabele renteobligaties van LindeInflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  2. […] Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  3. […] Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  4. […] Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  5. […] Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  6. […] Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  7. […] Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  8. […] Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  9. […] Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

  10. […]  Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.