Today’s Global Quality ESG Strategie

Today’s Group BV heeft een ESG Strategie voor individuele aandelen opgezet, dat binnen de tak vermogensbeheer voor klanten kan worden uitgevoerd. De methode volgt de Artikel 8-criteria uit de SFDR en is gebaseerd op data welke wij inkopen van Financiële Diensten Amsterdam (FDA), een instelling voor beleggingsresearch. Dit stuk gaat in op de gehanteerde methodiek en de resultaten en geldt tevens als ex-ante toelichting op de methodiek.