Een beter uitzicht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (5 juli 2020) 568,63.

Onze conclusies:
Korte termijn:positief
Middellange termijn:positief
Lange termijn:positief (?)
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het MA200 wordt op zeer brede schaal in financiële kringen gezien als de scheidslijn tussen goed en kwaad, als de muur tussen BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken en BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken. En nu is er al een aantal weken op heel duidelijke wijze een verschil te zien tussen markten die dit MA200 in de koersgrafiek van hun representatieve index onder zich hebben liggen en anderen die er triomfantelijk boven noteren. De S&P500 ligt er trots boven terwijl de Dow Jones Industrial Index op trieste wijze eronder blijft. Natuurlijk zijn er redenen voor dit verschil te bedenken. Het lijdt geen twijfel dat de nieuwe technische fondsen voor wat Amerika betreft hiervan de reden zijn. Maar in die hoek zitten natuurlijk ook de zorgen van de beleggers, want zijn de technische fondsen niet sterk overgewaardeerd? Waarom zou het met enkele onderbrekingen nog steeds verlieslijdende Tesla een veel hogere waarde moeten hebben dan zeg maar, Volkswagen of Toyota? In Europa zijn de verschillen ook aantoonbaar ook al zijn de redenen daarvoor minder duidelijk. De Londense beurs blijft duidelijk achter. Hier wreekt zich een onvoorzichtige Corona-aanpak maar heel zeker ook het meer en meer zeker wordende No-Deal einde van de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken onderhandelingen en het ontbreken van grote tech-namen in de Footsie. In Duitsland, Zwitserland en Nederland, waar de representatieve index boven het MA200 ligt, moet het de economie zijn die er in die landen veel beter voorstaat, waarbij hier ook meespeelt dat er een aantal tech- en pharmazwaargewichten in de indices zijn opgenomen (AEX en SMI). Met koerswinstverhoudingen van 100 voor Adyen en 43 voor ASML kun je inderdaad de vraag stellen hoever dit nog kan oplopen. Maar wat de redenen voor dit verschil ook mogen zijn het creëert onzekerheid en dat is uiteindelijk funest voor de beurzen. Gelukkig zijn er ook goede ontwikkelingen te melden. Het is vooral de beter dan voorziene cijfers betreffende de economie. Het herstel gaat sneller dan verwacht. En dit is duidelijk te herkennen in de korte termijn indicatoren van alle representatieve indexen. De lijntjes gaan weer omhoog. Zo ziet men de MoneyFlow indicatoren weer stijgen, de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses zijn weer omhoog gericht en de zeer korte termijn handelssystemen zijn stijgende. Kortom, de korte termijn ziet er goed uit en de vraag is nu of de achterblijvende beurzen nu ook hun MA200 gaan breken. Maar de korte termijn is per definitie kort, de zorgen zijn hiermede dus niet weg maar voor even in ieder geval ziet de toekomst er iets beter uit.

De AEX Index op dagbasis

In de voorgaande analyses zijn wij ervan uitgegaan dat er zich een (negatieve) wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken aan het ontwikkelen was, maar wij komen daarvan terug. Het begint er meer en meer naar uit te zien dat het geen wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken wordt maar dat de markt in een oplopend kanaal zit. Technische figuren kunnen veranderen – wij wezen daar al vaker op. Zij moeten altijd bevestigd worden, bijvoorbeeld door een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en zolang dat niet gebeurd is kan men er niet zeker van zijn. Zo dus ook in dit geval. In theorie wordt een stijgend kanaal ook aan de onderkant verlaten, maar het verschil met een wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is, dat het kanaal zich lang kan doorzetten en dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar beneden (in theorie) veel kleiner is. De wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken zoals wij die getekend hadden liep dood in zijn apex en de overige technische gegevens wijzen erop dat de koers op korte termijn weer omhoog gaat en dat vraagt om meer ruimte dan de apex nog kon bieden. Wij laten de negatieve wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken dus vallen en gaan ervan uit dat het om een positiever, stijgend kanaal gaat. In de figuur hierboven waarin de AEX daggrafiek is getekend, ziet men dat de koers de onderkant van het kanaal heeft bereikt en zich daar nu weer van verwijdert. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken noteert weer boven zijn MA200. Dit MA ligt bijna horizontaal. Bij de S&P500 is het al stijgende. De koers is ook weer boven zijn MA200 gekomen en een dergelijke doorbraak wordt algemeen gezien als een opmaat voor een verdere stijging. Twee van de indicatoren daaronder zijn stijgende, maar er is nog wel sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Dit geldt niet helemaal voor de indicatoren op de weekchart van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken want daar bewegen de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen de CCI zijwaarts, maar dat zien wij voorlopig niet als een probleem. Het pleit er vooral voor dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die zich vooralsnog in zijwaartse richting ontwikkelt, nog even kan aanhouden met een positief begin van de komende week als vervolg. Zolang Trump er het zwijgen toe doet (bijna 60.000 besmettingen in de VS deze week) en er geen tegenvallers komen van het Corona front, zien wij daarom de korte termijn met goede verwachtingen tegemoet. De steun, mocht er iets tegenvallen, ligt op 533 / 538.

De Rente

De rente steeg iets in de afgelopen drie dagen, maar voorlopig zien wij dit meer als een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken na een stijging (daling rente), tot aan een steunlijn van een oplopende driehoek waaruit de FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken bijna drie weken geleden is uitgebroken. Het lijkt dus meer op een korte rustpauze waarna de daling zich kan voortzetten. De Euribor tarieven zijn dalende. De Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken zijn vorige week niet van hun plaats gekomen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar lijkt iets te winnen op de Euro, maar het ziet er niet naar uit dat zich grootse ontwikkelingen aankondigen.

De prijs van een vat Brentolie

Er lijkt een verbetering op te gaan treden in de prijs van een vat Brentolie. Meer en meer berichten verschijnen er als zou het aanbod verder terugvallen.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud zit nog steeds in de lift, maar in een opgaande markt moet men uiteraard wel bij tijd en wijle rekening houden met adempauzes. Het ziet er naar uit dat er weer een in de maak is. Dit doet echter niets af aan de sterke positie die het Goud op dit moment inneemt.

Strategie

Afgelopen week hebben wij voor het eerst weer voorzichtig een aankoop gedaan. In de Fund Selector werden aandelen Unibail-Rodamco gekocht, niet omdat dit de leider van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is, maar juist omdat hier sprake is van een forse achterblijver met een mooi bodempatroon in ontwikkeling. Met die gedachte in ons achterhoofd verwachten wij komende dagen en weken meer aankopen te kunnen gaan doen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

6 juli 2020                  8.00  Fabrieksorders Duitsland

6 juli 2020                16.00  Purchasing Managers Index (PMI) VS

14 juli 2020                 4.00  Chinese im- en exportcijfers

Naast de toenemende Covid-19-besmettingen in de VS gaan nu ook de tweede kwartaalcijfers van bedrijven in Europa en de VS op tafel komen, waarmee de feitelijke impact zichtbaar gaat worden. Dit kan veel tegenvallende, maar ook meevallende verrassingen met zich mee brengen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 3 augustus 2020 verschijnen.

Den Haag, 5 juli 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.