Er wordt een rem op gezet

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (12 juli 2020) 570,52.

Onze conclusies:
Korte termijn:positief
Middellange termijn:positief
Lange termijn:positief (?)
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Chinese beurs in Sjanghai was de eerste die een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken neerzette. Met een sneltrein vaart ging hij in veertien dagen tijd met 17% omhoog. De S&P500 deed hetzelfde. Weliswaar iets kalmer, iets minder snel en minder uitgesproken, maar het Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken werd ook daar gezet. Dit zijn twee indicaties dat de langere termijn er (voorlopig) goed uitziet. All-Time Highs liggen weer in het verschiet. Positief nieuws kwam er ook uit Amsterdam. Daar zette de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, als enige, een nieuwe top. Maar dit zeer positieve nieuws ging ook gepaard aan slecht nieuws. De Dow Jones Industrial Index is er nog steeds niet in geslaagd om zijn MA200 (naar boven toe) te breken. De Hang Seng viel weer door zijn MA200 (naar beneden). Men kan daarvoor als verklaring aanhalen dat de Hang Seng zich in een uiterst benarde positie bevindt door de ingreep van de Chinese Autoriteiten. Maar de Index van de Londense beurs zakte zelfs weer door zijn MA50 en de CAC in Frankrijk kon zich niet meer boven zijn MA20 handhaven. Er ontbreekt dus eensgezindheid onder de markten. Deze eensgezindheid vindt men echter wel terug als men kijkt in welke fase de beurzen zich bevinden. Men vindt dan overal tekenen van uitputting. De markten zijn op korte termijn toe aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Globaal gezien is alles overbought. Indicatoren lijken naar een daling te neigen. Het hoeft niet morgen te gebeuren ook al zou men kunnen veronderstellen dat de CAC afgelopen week al de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft ingezet. Het is ook nog steeds mogelijk dat er nog een (laatste?) opleving komt, maar zeker is het dat de markten vermoeid zijn. Rust en bezinning zijn dus gevraagd en dat betekent dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat optreden. Op dit moment wijst alles erop dat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken beperkt zal zijn.

Het verschil in de verschillende indices is terug te leiden op het feit dat sommige indices momenteel gedragen worden door een aantal “big cap tech”-bedrijven (de Alphabets, Amazons, Apple’s, en ASML’s van deze wereld), terwijl de meer klassieke ondernemingen al enkele weken dalende koersen laten zien. In die hoek is zelfs inmiddels sprake van bodemvorming terwijl de koersgrafieken van de grote tech-namen er juist erg “overbought” uitzien. Vermoedelijk is er dus een kentering aanstaande waarbij een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de tech-aandelen gaat optreden en de meer klassieke aandelen juist aan een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kunnen beginnen. De sterkste indices van nu, waarin tech-namen juist zijn oververtegenwoordigd (lees o.a. de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken), zouden in zo’n fase wel eens kunnen gaan achterblijven bij meer klassieke indices zoals Mid- en Smallcap indices, die er nu juist allemaal vrij zwak uitzien. Daarmee hoeft een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken per saldo niet diep te komen.

De AEX Index op dagbasis

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken raakte in de afgelopen week de onderkant van het oplopende kanaal. Hij zette wel een nieuwe top, maar op iets langere termijn gezien blijft hij zitten in een min of meer horizontale consolidatiefase. Hij raakte zijn MA20 aan, maar hij bleef er nog steeds boven. Mocht hij daar doorheen breken dan zou het MA50 hem tegen moeten houden op 545. De indicatoren daaronder zijn alle drie dalende. De MoneyFlow (hier niet getoond) is dalende, dat geldt ook voor de zeer korte termijn Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken parameters. Het ziet er dus naar uit dat er een daling van de koers in de maak is, maar dat is nog niet zo zeker voor de eerste dagen van de komende week, gezien het feit dat New York afgelopen vrijdag een mooi slot liet zien. Ook de Call/Put Ratio ligt nog laag. Als men naar de middellange termijn kijkt ( de week) dan is er nog niets mis met de indicatoren. Ook de langere termijn ziet er nog steeds zeer positief uit.

De Rente

De rente is weer iets gedaald, maar hij ligt nog boven zijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van eind juni. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van maart is nu dicht genaderd en als de rente nu gaat stijgen dan zou er een gelijkbenige driehoek in de maak zijn, maar op de grafieken is er geen indicatie te vinden die erop wijst dat de rente inderdaad gaat stijgen. Alleen de één-maand Euribor steeg, maar de iets langere tarieven dalen nog steeds. De rentes op de Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken zijn ook gedaald.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Het is er deze week niet van gekomen, maar toch zijn er aanwijzingen, dat de dollar gaat stijgen. Of dit uit gaat draaien op een duidelijke verbetering valt nog te bezien. Voorlopig is het beeld gematigd positief voor de dollar. Op de langere termijn zijn wij niet erg optimistische gestemd.

De prijs van een vat Brentolie

De trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de Brentolie index is nog steeds opwaarts gericht. Maar de stijging gaat moeizaam. Toch overtreft de vraag op dit moment de productie, maar de voorraden zijn nog groot. Heel langzaam zal de index toch omhoog gaan.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud noteerde even boven US$1.800 per troy ounce. Vrijdag ging hij weer iets daaronder liggen. Op de korte termijn is de markt duidelijk overbought. Wij gaan er van uit dat een lagere prijs opgezocht gaat worden. De langere termijn is positief.

Strategie

Afgelopen week hebben posities ingenomen in UCB (België, farma) en Ericsson (Zweden, technologie) en hebben wij bestaande, zwaar afgestrafte posities uitgebreid zoals Coface, Unibail-Rodamco, ING etc. Wij neigen ernaar om de hoeveelheid liquiditeiten in de portefeuilles weer terug te brengen. Ook hebben wij een positie aangekocht in het JPM Emerging Markets Bond Fund, in de obligatieportefeuilles.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

14 juli 2020 4.00 Chinese im- en exportcijfers

14 juli 2020 11.00 ZEW Sentimentscijfers voor Duitsland en Europa

16 juli 2020 13.45 Rentebesluit ECB met daaropvolgende toelichting (14.30 uur)

Naast de toenemende Covid-19-besmettingen in het Zuiden en Westen van de VS gaan nu ook de tweede kwartaalcijfers van bedrijven in Europa en de VS op tafel komen, waarmee de feitelijke impact zichtbaar gaat worden. Dit kan veel tegenvallende, maar ook meevallende verrassingen met zich mee brengen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 3 augustus 2020 verschijnen.

Den Haag, 13 juli 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.