PrijsWaarde Methode

PRIJS<Waarde methode

Aandelen risico

Methode & benchmark 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
t/m 2/8
Vladeracken PRIJS<Waarde Methode1 31,3% 28,5% 34,0% 19,7% -4,1% -49,0% 44,8% 14,2% -38,5% 8,8% 2,4%2
AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,6% 3,1% 25,5% 13,4% 4,1% -52,3% 36,4% 5,7% -11,9% 9,7% 8,4%

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1 De resultaten zoals hier weergegeven zijn voor de PRIJS<Waarde Methode feitelijk behaald vanaf 2004.

2 Alle gegevens zijn inclusief transactiekosten en alle kosten voor beheer m.u.v. het resultaat over 2012 dat inclusief vaste kosten voor beheer voor het gehele jaar is, doch exclusief de performancefee.

De Prijs is wat je betaalt, de Waarde is wat je voor je Prijs krijgt.

Als men een huis of een bedrijf koopt dan onderhandelt men over de gevraagde prijs omdat men niet méér wil betalen dan men denkt dat het huis of het bedrijf waard is. Op de beurs is dit anders. Men onderhandelt daar niet. Daar koopt men aandelen in een bedrijf voor een prijs die door de beurs wordt vastgesteld. Deze beurskoers heeft vaak weinig van doen met de echte waarde van het betreffende bedrijf. Dit gaat zelfs zo ver dat men in tijden van grote euforie soms zelfs betaalt wat genoemd wordt “wat de gek ervoor geeft”. Voorbeelden van deze gekte liggen bij velen nog vers in het geheugen. Denk maar aan KPN, UPC en World Online. Maar de werkelijke waarde wordt niet door de waan van het moment bepaald, doch door de wijze waarop een onderneming de middelen laat groeien, die door de belegger beschikbaar gesteld worden.

De Vladeracken PRIJS<Waarde Methode bepaalt op geheel onafhankelijke wijze de waarde van een bedrijf en koopt pas als de beurskoers onder deze waarde ligt.

De jaarverslagen van de afgelopen 10 tot 20 jaar van alle fondsen die genoteerd staan aan de beurs in Amsterdam en van alle fondsen uit de EuroNext 100 en 150 werden en worden bestudeerd en geanalyseerd. Daarna worden de cijfers die in deze jaarverslagen zijn opgenomen, “genormaliseerd”. Met deze normalisering worden de cijfers van de verschillende bedrijven vergelijkbaar gemaakt zodat op eenduidige wijze zichtbaar wordt, wat het onderscheid is tussen het vermogen en het resultaat van de eigenlijke bedrijfsactiviteit, en het vermogen en het resultaat dat niet bedrijfsgebonden is. Na normalisatie is het mogelijk de bedrijven te rangschikken op grond van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, dat in het verleden is behaald op het door de aandeelhouders in de onderneming geïnvesteerde vermogen.

De Selectiecriteria

Met behulp van de informatie uit deze database is het mogelijk geworden om, naar analogie van de door de heer W. Buffett gehanteerde methodiek, standaard selectiecriteria op te stellen waarmede attractieve aandelen kunnen worden geselecteerd. De Vladeracken PRIJS<Waarde methode eist dat:

  • De gemiddelde historische Rentabiliteit op het genormaliseerde Eigen VermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken tenminste 12% bedraagt;
  • De historische Rentabiliteit een zekere consistentie over de afgelopen 5 tot 10 jaar vertoont; ondernemingen met een sterk cyclisch resultaat vallen bijvoorbeeld af;
  • De winstuitkeringspolitiek zinvol en verdedigbaar is; de historische groei van het eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken per aandeel dient circa 10% of hoger te zijn. Een hoge uitkeringspolitiek wijst op het ontbreken van dynamiek bij het management. Maar een lage uitkeringspolitiek vereist een zeer goede onderbouwing van de investeringspolitiek;
  • Het bedrijf moet begrijpbaar zijn. Hierbij wordt gedoeld op het product en zijn prijsstelling, de markt, de kosten, de kasstromen, de arbeidsverhoudingen en de wijze van financiering.

De Rode Vlaggen in de Vladeracken PRIJS<Waarde methode

  • Een belangrijke wijziging in het management brengt meestal een belangrijke wijziging in de bedrijfspolitiek mee waarop eerst een duidelijk zicht moet worden verkregen (Getronics).
  • Belangrijke overnames gefinancierd door aandelenemissies tijdens een bullmarkt leiden tot inconsistentie in de datastroom. Vaak wordt teveel betaald en blijkt de inpassing in de bestaande organisatie tegen te vallen (Ahold, Numico).

De Toekomst van het bedrijf bij de Vladeracken PRIJS<Waarde methode

De winstprognoses voor de bedrijven, zoals opgesteld door analisten en researchinstellingen, worden onderling vergeleken en gekoppeld aan het in de activiteit van de onderneming geïnvesteerde vermogen.
Daarna wordt de inschatting van de toekomstige kasstromen gekoppeld en getoetst aan de kasstromen uit het verleden.

Daar waar prognoses leiden tot onrealistische groeivooruitzichten wordt een lagere (historische) rentabiliteit gehanteerd.

Daar waar prognoses sterk afwijken van de historische ontwikkelingen volgt een aanvullende analyse over het waarom van de afwijking.

De Aankoop van een aandeel door de Vladeracken PRIJS<Waarde methode

Uitgaande van de toekomstige kasstromen wordt de werkelijke waarde van een aandeel nu vastgesteld op een niveau dat een opbrengst geeft van 16%, wat tot een zogenaamde “margin of safety” leidt. Als de werkelijke beurskoers daalt tot onder de op deze wijze berekende acceptabele beurskoers wordt het aandeel als koopbaar gekarakteriseerd. Het wachten is daarna op het moment dat de koers van het dalende aandeel zijn dieptepunt heeft bereikt waarna het aandeel gekocht kan worden.

De Verkoop van een aandeel door de Vladeracken PRIJS<Waarde methode

Na aankoop blijft het bedrijf voortdurend gecontroleerd worden om vast te stellen of het aan de normen blijft voldoen en of er geen rode vlaggen worden uitgestoken. Als het management niet meer volgens de verwachtingen presteert wordt onmiddellijk afscheid van het aandeel genomen.

Zodra de werkelijke beurskoers hoger ligt dan op grond van een Rentabiliteit op het Eigen VermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken van 9% berekend kan worden en er daaropvolgend een verkoopsignaal verkregen wordt, wordt het aandeel verkocht.

Berekend jaarlijks samengesteld resultaat: 13,8%

Een investering op 1 januari 1993 van €500.000, belegd volgens de Vladeracken PRIJS<Waarde methode zou zijn aangegroeid tot €7.177.776 per 2 augustus 2013, hetgeen een samengesteld jaarlijks resultaat van 13,8% betekent.
Uitgaande van de hierboven geformuleerde criteria is vanaf 1 januari 1993 een portefeuille berekend waarin op enig moment maximaal 8 (sinds 1 januari maximaal 10) aandelen tegelijk in portefeuille konden worden gehouden.

In de figuur is de waardeontwikkeling van deze portefeuille opgenomen uitgaande van een initiële investering van €500.000 op 1 januari 1993. Ter vergelijking is ook de (per 1 januari 2000 geïndexeerde) koersontwikkeling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in Euro opgenomen.

Het maximale tussentijdse verlies van deze portefeuille (gemeten vanaf de hoogste waarde van de portefeuille op basis van wekelijkse slotkoersen) werd in maart 2009 behaald en bedroeg 65,2% gerekend vanaf het voorgaande hoogste punt. In maart 2003 bedroeg de daling vanaf het hoogste voorafgaande punt 31,8%. De belegger zou toen maximaal 1 jaar en 3 maanden hebben moeten wachten op het terugverdienen van zijn inleg inclusief kosten wanneer deze belegger op het hoogste punt zou zijn ingestapt.

Bij de berekening van het samengestelde resultaat is rekening gehouden met bankkosten van 1% per transactie en een vergoeding voor het beheer/advies van het vermogen van 1,2% per jaar (plus BTW) alsmede 0,15%* per procentpunt netto resultaat dat boven 4% per jaar uitstijgt. Doordat slechts 139 transacties benodigd waren (6,7 transacties per jaar) zijn de bankkosten minimaal.

In het onderste deel van de grafiek is de relatieve kaspositie in de portefeuille uitgezet.

De resultaten die in de grafiek in onderstaande figuur worden getoond zijn vanaf januari 1993 tot en met 31 maart 2004 berekend en daarna feitelijk door Vladeracken voor haar cliënten behaald.

PrijsWaarde

N.B de AEX indexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken werd in deze grafiek per 1 januari 2000 geïndexeerd (1 januari 2000 = 4.400) om de het resultaat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in een juist perspectief ten opzichte van de Methode te plaatsen.

* De performance fee werd m.i.v. 1 januari 2008 op 15% gesteld van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dat uitstijgt boven 4% per jaar.

Klik hier voor de folder met informatie omtrent de Vladeracken PRIJS<Waarde Methode
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.