De berekening van het rendement op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatie. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendement.

Berichten

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu?

De nieuwe eisen van de Europese toezichthouders nopen steeds meer financials om hun kapitaalstructuur te herzien. Achtergestelde obligaties die niet meer aan de nieuwe “Basel 3 Tier 1”-eisen voldoen worden overal vervangen. ASR is de volgende in het rijtje die u tracht uit te kopen. Moet u ingaan op het bod?

Een laatste stuiptrekking

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-08-26: 374,67)

Het was onverwacht, dat de markten de twee laatste dagen van de week opveerden nadat de notulen van de FED waren gepubliceerd. Er verschenen op de daggrafieken zelfs koopsignalen, maar er is nog geen reden om te veronderstellen dat dit niet een laatste stuiptrekking zal zijn. Het ligt niet in de verwachting, dat de vorige top gebroken zal worden. Om een en ander te illustreren laten wij hieronder ons handelssysteem op de AEX Index zien.