Een laatste stuiptrekking

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-08-25: 374,67)

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was onverwacht, dat de markten de twee laatste dagen van de week opveerden nadat de notulen van de FED waren gepubliceerd. Er verschenen op de daggrafieken zelfs koopsignalen, maar er is nog geen reden om te veronderstellen dat dit niet een laatste stuiptrekking zal zijn. Het ligt niet in de verwachting, dat de vorige top gebroken zal worden. Om een en ander te illustreren laten wij hieronder ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

Blog 20130826 AEX Fig1

Figuur 1.

De pijltjes in de figuur zijn de aan- en verkoopsignalen. Let op: niet ieder signaal is valabel. Afgelopen vrijdag verscheen er opnieuw een koopsignaal in de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit wil zeggen dat de koers in opwaartse beweging is maar wij zullen dit signaal niet volgen. Het ligt te hoog en meestal betekent dit dat de stijging die volgt zeer beperkt is (een niet-valabel signaal dus). Al eerder hebben wij geschreven over dit systeem dat het eerste signaal minder betrouwbaar is. Wij denken derhalve dat de voorgaande top niet gebroken zal worden. De langere termijn belegger zit nog steeds long. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die achter ons ligt heeft voor hem nog geen exit gegeven. Opvallend is het dat de CCI niet negatief divergeert. Hij staat daarin vrijwel alleen. Als men naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (die voor wat dit betreft veel zekerder is) kijkt, dan ziet men allerwegen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Dat geldt ook voor de week- en voor de maandgrafieken. Daarbij geldt dat de markt op langere termijn hopeloos overbought is. In de verschillende onderliggende indicatoren die wij in de afgelopen tijd hebben laten zien en die allemaal negatief waren is geen verandering gekomen. Daar komt nu bij dat het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken weer signalen afgeeft. De markt snakt naar een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, maar de injectie van grote hoeveelheden liquide middelen houdt de hausse in stand. Zodra er iets met deze toevloed gaat gebeuren zal de markt zijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken inzetten. Ook politieke factoren, denk aan het Midden Oosten, kunnen als trigger functioneren. Het is een kwestie van tijd wanneer de een of de ander zijn doorslaggevende invloed zal doen gelden. En alles in de grafieken pleit ervoor dat de inzet van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken niet lang meer op zich zal laten wachten.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 2,35% bereikt. Het gaat er nu om spannen, maar het is duidelijk voor de analist dat de rente in de komende tijd omlaag kan gaan, al was het maar om de overbought-situatie in de rente even op te heffen. De barrière op 2,35% zal (op korte termijn) niet werkelijk doorsneden worden, daarvoor is de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken te negatief. Een rentestijging past in de aanname, dat de aandelenmarkten een correctiefase ingaan, want de vrijkomende middelen uit de verkoop van aandelen zal geheel of gedeeltelijk naar de obligatiemarkten terugvloeien.

De US$ versus de €

De kansen groeien dat de dollar omhoog gaat. Er is nog geen sprake van een definitief signaal, maar alles wijst erop dat een stijging niet ver meer weg is.

De Prijs een troy ounce Goud

De markt waarin men langzamerhand zijn positie moet hebben ingenomen is die van de edele metalen. Wij lieten u vorige week de grafiek van het zilver zien. De prijs van een troy ounce goud volgde deze en heeft dat ook deze week weer gedaan. Alle timeframes zijn nu positief hetgeen betekent dat we voor een langer durende hausse periode staan. Het enige dat wij nog graag in het beeld van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken zouden zien (maar wie zijn wij,markten luisteren nooit naar de wensen van beleggers) is een test van de afgelopen bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, een korte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag die ook in de weekgrafieken een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken neerzet dan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van US$ 1.179, die eind juni werd gezet.

De Prijs van een vat Brentolie

Of het nu de ellende in het Midden Oosten is, of het nakende herstel van de Westerse economieën, er is een duidelijke opwaartse druk in de ontwikkeling van de olieprijs te zien. De prijs van een vat Brentolie ligt nu tegen een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$112. Het zou ons niet verbazen als hij daar door heen ging. Veel zal in dit verband af kunnen hangen van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van Amerika op Syrië, waarop iedereen zit te wachten maar waarvan niemand de implicatie kan of durft in te schatten. Als de barrière op US$112 genomen wordt ligt de weg open naar de vorige top op US$118.

Onze Strategie

Wij zullen de komende week onze posities in de aandelen nog eens nauwkeurig nagaan. Eventueel zal er meer verkocht worden. De liquiditeiten zijn reeds hoog.

Nota Bene

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag,  26 augustus 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.