Berichten

High Yield Bonds onder druk, tijd om in te stappen? deel 3

In onze “high yield”-reeks is het nu tijd om eens naar een aantal goed verhandelbare bedrijfsobligaties te kijken van bedrijven met een aanzienlijk betere kredietstatus (rating) maar die dus ook een lager effectief rendement hebben dan de al door ons behandelde “high yields” van FCE Bank, Heidelberg Cement en ING.

Coupon Herzieningen; Steepeners van de Rabobank

Een week geleden bespraken wij al de Linkers die wij voor onze cliënten in portefeuille houden, vandaag zijn de Steepeners aan de beurt.

Een alternatief om kort geld tegen 4% opzij te zetten

Omdat collared floaters en reversed floaters een tegengestelde werking hebben doet de vraag zich voor of er niet een mooi gemiddeld spaarrendement behaald kan worden door beide type leningen te combineren?

Capped en Floored Floaters nummers 3 en 7 van de Rabobank

Een floored floater is een lening waarvan de rente variabel is (floater) maar waarbij een minimum percentage voor de rente wordt gehanteerd (de floor). Als de rente bovendien aan een maximum is gebonden (de cap), dan spreekt men van een “Capped Floored Floater”.

Inflatielinkers in Euroland, deel 3.

In de afgelopen twee afleveringen van deze column hebben wij de maatstaf van Eurostat voor de Europese inflatie, de HICP besproken alsmede de AAB Inflatie protectie note 19-11-2003 per 04-03-2013 besproken. Nu gaan wij in op twee specifieke linkers.