Capped en Floored Floaters nummers 3 en 7 van de Rabobank

Een variabele rente met een minimum en maximum hoogte

Al enkele weken stijgt de rente op langlopende obligaties in het €-gebied.

De lening van de Nederlandse staat uit 2007, die pas in 2037 wordt afgelost (4% coupon) is tussen eind augustus van dit jaar en het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van dit artikel gedaald van 125,0% naar 110,5% een koersverlies van maar liefst 11 % in ruim 3 maanden. Hoever deze rentestijging door zal gaan is ons nog niet duidelijk, maar dat beleggers alternatieven horen te kennen voor dit soort leningen met een relatief lange looptijd en een vaste coupon is ons wel al enige tijd duidelijk.

Al in september van dit jaar bespraken wij een zogenoemde “floored floater”, maar die had als debiteur Royal Bank of Scotland (als rechtsopvolger van ABN Amro NV). Niet iedereen zal zich uitsluitend tot deze debiteur willen beperken en daarom zijn wij op zoek gegaan naar alternatieven.

Met een triple-A rating is Rabobank een (althans volgens ratingbureaus) veiligere debiteur en ook Rabobank heeft zogenoemde floored floaters uitstaan.

Definitie

Een floored floater is een lening waarvan de rente variabel is (floater) maar waarbij een minimum percentage voor de rente wordt gehanteerd (de floor). Als de rente bovendien aan een maximum is gebonden (de cap), dan spreekt men van een “Capped Floored Floater”.

Rabobank heeft een serie van dit soort obligaties uitgegeven, meest recentelijk nog op 27 augustus 2010. De leningen heten allemaal “Rabo Variabele Coupon ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken” en zijn genummerd. De lening van augustus 2010 is de 8ste in de rij. Wij gaan in dit stuk nader in op de nummers 3 en 7, mede omdat hier al enige koershistorie van bestaat zodat de prijsvorming van dit soort leningen beter zichtbaar te maken is.

Rabo Variabele Coupon Obligatie nummer 3

Deze lening is uitgegeven op 6 november 2009 (ISIN-code: XS0453598756). De rente wordt eenmaal per jaar vastgesteld vlak voor de rentevervaldag van de lopende coupon. Begin november 2010 is de rente opnieuw op 3% vastgesteld voor de periode tussen 6 november 2010 en 5 november 2011. De rente zal steeds tenminste 3% bedragen, maar de rente zal nooit meer dan 6% bedragen. Een ander percentage ontvangt u alleen wanneer op de jaarlijkse herzieningsdag het 3-maands Euribor percentage tussen 3% en 6% ligt, in dat geval wordt de rente gelijkgesteld aan dit 3-maands Euribor tarief. De lening lost af per 6 november 2016.

Euribor

Euribor staat voor EURopean InterBank Offered Rate. Het is het tarief dat banken elkaar in rekening brengen wanneer zij elkaar euro’s lenen. Dit tarief is doorgaans hoger dan het tarief dat de Europese Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken biedt. Die heeft immers het liefste dat iedereen geld rechtstreeks aan elkaar leent in plaats van via de ECB. Maar alleen banken kunnen rechtstreeks bij de ECB terecht voor korte kredieten of om gedurende korte periodes geld te stallen. En dat betekent dat het Euribor-tarief soms flink kan bewegen, met name wanneer andere partijen in korte termijn geldproblemen komen en banken niet bereid zijn om hen geld uit te lenen. Dit is bijvoorbeeld eind 2008 gebeurd toen Lehman Brothers failliet ging en ineens de solvabiliteitMaatstaf voor de financiële soliditeit van de onderneming. Copyright Vladeracken van het hele financiële systeem ter discussie stond. Er zijn Euribor-tarieven voor elke denkbare looptijd in de geldmarktDe markt waarop geld wordt geleend en uitgeleend tussen financiële instellingen. Copyright Vladeracken. De meest gehanteerde is het Euribor-tarief voor uitzettingen met een looptijd van 3 maanden, het 3-maands Euribor.

Rabo Variabele Coupon Obligatie nummer 7

Deze lening heeft als ISIN-code XS0506082980 en is uitgegeven op 11 juni 2010. Ook hier wordt de rente eenmaal per jaar vastgesteld vlak voor de rentevervaldag van de lopende coupon. De eerste coupon, op moment van uitgifte bepaald, bedraagt 2,25% (voor de periode tussen 11 juni 2010 en 10 juni 2011. De rente zal steeds tenminste 2,25% bedragen, maar de rente zal nooit meer dan 7,5% bedragen. Een ander percentage ontvangt u alleen wanneer op de jaarlijkse herzieningsdag het 3-maands Euribor percentage tussen 2,25% en 7,5% ligt. In dat geval wordt de rente gelijkgesteld aan dit 3-maands Euribor tarief. De lening lost af per 11 juni 2018.

Verschil tussen de nummers 3 en 7; consequenties

Het verschil tussen beide leningen zit in de hoogte van de minimumrentevergoeding, de hoogte van de maximum rentevergoeding en in de looptijd. Zolang de ECB nog bezig is om banken in Europa overeind te houden mag worden verwacht dat de korte rente niet of nauwelijks zal stijgen. U bent dan gebaat bij een zo hoog mogelijke minimum rentevergoeding. Daarmee is de nummer 3 het meest interessante. Maar als de rente gaat stijgen, dan zal nummer 3 eerder aan zijn maximum zitten dan nummer 7. Gelukkig loopt nummer 3 minder lang.

Risico

Het echte risico zit in de risicopremieExtra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken of een aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan normaal. Copyright Vladeracken die de markt vraagt voor banken als de Rabobank. Stel dat in Europa meer banken of zelfs landen failliet gaan. Als dat leidt tot afwaarderingen in de krediet- en obligatieportefeuilles van veel grote banken waaronder de Rabobank, dan kan het zijn dat de markt veel meer rente gaat verlangen voor geld dat aan de Rabobank wordt uitgeleend. De Euribor-tarieven zullen dan gaan stijgen, maar u krijgt daar het voordeel pas van na maximaal één jaar. In de tussentijd kan de koers van de betreffende lening wel degelijk dalen. Daarnaast is de markt voor dit soort leningen veel minder liquide dan bijvoorbeeld de markt voor obligaties van de Nederlandse staat. Het kan dus zijn dat wanneer u de lening wenst te verkopen, u genoegen moet nemen met een relatief slechte prijs. Op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van dit artikel bedroeg het verschil tussen de koop- en de verkoopprijs 0,50%, maar dat kan veel meer zijn.

Beide leningen zijn overigens van het “clean” type, dat wil zeggen dat de rente niet in de koers is verwerkt, maar dat u bij aankoop de opgebouwde rente bijbetaalt en bij verkoop de opgebouwde rente apart krijgt uitbetaald.

Ook belangrijk is dat de leningen allebei niet achtergesteld zijn.

Blog-20101203-Rabo-var%-nrs-3-en-7-Fig1

Figuur 1

Koersen

In de grafiek hebben wij zowel de koersen van beide leningen opgenomen als ook de ontwikkeling van het 3-maands Euribor-tarief. Opvallend is dat de koersen van beide leningen afgelopen twee weken flink zijn gedaald. Dat hangt samen met de angst in de markt dat na Ierland nu ook Portugal en misschien zelfs Spanje en meer landen geholpen zouden moeten worden en dat dit vervolgens gaat leiden tot afwaarderingen in de portefeuilles van grootbanken zoals Rabobank. De markt vindt het debiteurenrisico dus groter dan op het eerste gezicht uit de triple-A status van Rabobank kan worden afgeleid.

Conclusie

Eerder bespraken wij een floater van RBS. Deze was niet “gecapped” en had toch een minimumtarief van 3%. Maar RBS is een minder sterke debiteur van Rabobank. Gelet op de kortere looptijd en de hogere minimum vergoeding gaat onze voorkeur uit naar de Rabobank Variabele Rente ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken nummer 3.

Den Haag, 3 december 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.