Een selectie systeem gebaseerd op de Technische Analyse, dat uit een flink aantal beleggingsfondsen de beste 8 opspoort. Dit systeem schakelt zichzelf uit in periodes waarin de algemene beurstrend negatief is. Het is een Momentum-strategie.

Berichten

Vladeracken Fund Selector

In dit stuk wordt de systematiek toegelicht die wij hanteren binnen de Vladeracken Fund Selector, een methode om op een kwantitatieve wijze een portefeuille van maximaal 8 trackers en andersoortige beleggingsfondsen samen te stellen.