Beleggers blijven weg uit de markt

Het goede nieuws kan in één zin samengevat worden: de beurs in Amsterdam ging in de afgelopen week enkele puntjes omhoog. Als technisch argument hiervoor kan gekeken worden naar het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. In de meeste markten ligt de koers op dit niveau. In Amsterdam en ook in Duitsland hebben we deze horde reeds genomen, maar daar zijn we bezig met een pull back na de doorbraak.

De veelzijdige Volatility Index (6)

Handelen in de Spread
In de eerste vijf artikelen over “de veelzijdige VIX” hebben wij gebruik gemaakt van de VIX (de volatiliteit index op de S&P500) en van de VXN (de volatiliteit index op de Nasdaq100). Maar er zijn veel meer volatiliteit indexen. Wat wij in deze artikelen lieten zien kan men in het algemeen ook bereiken met om het even welke volatiliteit index dan ook. Wij hebben ons beperkt tot deze twee indexen om het geheel niet te ingewikkeld te maken en omdat deze indexen de meest gevolgde en bekende zijn op dit terrein.

Kommer en Kwel alom

Wij hebben wel eens betere weken gezien. Maar het blijft opvallend dat de dagplaatjes overal een forse oversold positie laten zien en dat op de meeste markten er door de indicatoren positief wordt gedivergeerd. In een enkel geval zijn ze neutraal. Maar de week en de maandgrafieken zien er allerbelabberdst uit. Het is inderdaad kommer en kwel alom. En dat zal nog niet ophouden.

De veelzijdige Volatility Index, deel 5

Bescherming van uw Portefeuille – Uitstappen
In artikel (4) hebben wij u laten zien dat de (zeg maar) constante dekking van uw portefeuille via de aanschaf van longposities op de VIX, te kopen wanneer deze 13 of lager noteert, een krachtig tegenwicht vormt tegen dalingen in de aandelenmarkten. Maar u moet uiteindelijk wel op het goede moment afscheid van uw VIX nemen.

Een wankel herstel

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-05-12: 305,28)

De mooie candle van afgelopen vrijdag werd niet bevestigd door een hoger Volume, maar voor het overige was het uiteindelijk geen slechte week. De AEX Index steeg met 5 punten en er wordt positief gedivergeerd in de AEX daggrafieken. Er werden korte termijn koopsignalen gegeven bijvoorbeeld in Woody’s CCI en in de Bressert analyse. Daarenboven is de S&P500 op de lijn van de tweede standaarddeviatie gekomen hetgeen als een oversoldsituatie wordt aangezien.