Beleggers blijven weg uit de markt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-05-27: 292,76)

Het goede nieuws kan in één zin samengevat worden: de beurs in Amsterdam ging in de afgelopen week enkele puntjes omhoog. Als technisch argument hiervoor kan gekeken worden naar het 200-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. In de meeste markten ligt de koers op dit niveau. In Amsterdam en ook in Duitsland hebben we deze horde reeds genomen, maar daar zijn we bezig met een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken na de doorbraak. Ondanks de enkele puntjes stijging is er in de afgelopen week geen verandering gekomen in het algemene beeld. De korte termijn ziet er positief uit, maar de week- en de maandgrafieken zijn negatief en duiden op verdere daling. Dit ondanks het feit dat in Europa het weekplaatje iets lijkt op te klaren. De omzet was bedroevend laag. Het is duidelijk dat beleggers wachten  op duidelijkheid van het financieel/politieke front. Wij laten hieronder de weekgrafiek van de S&P500 zien.

De V.S.

Blog-20120528-S&P500-Index-Fig-1

Figuur 1.

Ook Amerika had te maken met een zeer slechte maand mei. De afgelopen week was er sprake van een licht herstel. De koers van de S&P500 zakte achtereenvolgens door zijn 10-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken, daarna werd het obstakel van de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken genomen en nu ligt de koers net boven het MA40. Het wachten is op de doorbraak. En deze lijkt er wel te komen want de indicatoren (zie de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die niet op zichzelf staat) divergeren negatief en kondigen een verdere daling aan.

Europa

In Europa lijkt er een draai in de maak te zijn, waarbij Amsterdam het voortouw neemt want daar is de draai al gemaakt. Wij zien dat echter niet meer als een rekentechnisch onderdeel van de pullback naar het MA40. Want de problemen in Europa moeten nog komen. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt een moratorium, dat wil zeggen een op de lange baan schuiven van rente- en aflossingsbetaling. Griekenland gaat dan in feite failliet, want financiële steun uit Europa is dan uitgesloten. Omdat Griekenland wel in Europa zal willen blijven zal het kunnen rekenen op technische hulp (dus geen financiële) vanuit Brussel en wij zullen dan in een scenario van min of meer voogdijschap komen dat ook in Amerika zich wel eens voordoet bij een faillissement van een van de aangesloten landen. Hoe dit ook moge uitpakken, de uitslag van de verkiezingen in juni zal een forse val omlaag of een forse duw omhoog zijn. Quièn sabe? Intussen voorspellen de statistieken met meer dan 70% zekerheid dat de laatste dagen van mei en de eerste week in juni positief zijn zeker in het vierde presidentiële jaar, maar dat zou dit jaar wellicht wel voor de V.S. en niet of in mindere mate voor Europa kunnen opgaan.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is verder gedaald en bereikte afgelopen vrijdag een slotstand van 1,81%. Een verdere daling betekent dat een Hoofd/Schouderpatroon bevestigd wordt en het doel van een dergelijke doorbraak is 1,36%. Als wij de technische indicatoren moeten geloven dan zal het zover niet komen, want zij confirmeren de lage stand van de rente nu op geen enkele wijze. De gepensioneerden onder ons moeten hopen dat de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken gelijk krijgt want inmiddels ligt de rente meer dan 1% punt onder de stand toen de laatste pensioenberekeningen werden gepubliceerd. Deze lage rentestand gaat een slok op een borrel zijn op de uitkeringen volgend jaar. De 3-maand Euribor daalt nog steeds.

De Prijs van een vat Brentolie

De daling van de olieprijs is nog niet tot staan gebracht. Inmiddels is de prijs van een vat Brentolie op weekbasis uit zijn stijgende kanaal gevallen. Ook de maandgrafiek is dalend en in beide timeframes wordt negatief gedivergeerd. Het vreemde is ook hier dat de dagplaatjes deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken niet bevestigen. Integendeel de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken aldaar is duidelijk positief. Een prijs van US$99 zal echter wel gehaald worden, zo ziet het naar uit.

Edele metalen

Goud en zilver lijken hun dieptepunt bereikt te hebben. Wij gaan ervan uit dat er sprake van een stijging zal zijn in de korte termijnperiode die voor ons ligt. Zeker tot het moment van de verkiezingen in Griekenland rekenen wij met hogere prijzen voor goud zowel als zilver.

De Amerikaanse $ versus €

De vorige top in de verhouding Amerikaanse $ versus € ligt op 0,84 en werd gezet in de week van 30 juni 2010. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij daar binnen afzienbare tijd niet opnieuw zal komen. Het is een kwestie van tijd. De Griekse verkiezingen zullen ongetwijfeld helpen.

Onze Strategie

Wij hebben longposities in de dollar, het goud en de VIX. Wij gaan ervan uit dat dit ons voldoende bescherming zal geven voor een negatieve uitkomst van de Griekse verkiezingen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 28 mei 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.