Een wankel herstel

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-05-12: 305,28)

De mooie candle van afgelopen vrijdag werd niet bevestigd door een hoger VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken, maar voor het overige was het uiteindelijk geen slechte week. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg met 5 punten en er wordt positief gedivergeerd in de AEX daggrafieken. Er werden korte termijn koopsignalen gegeven bijvoorbeeld in Woody’s CCI en in de Bressert analyse. Daarenboven is de S&P500 op de lijn van de tweede standaarddeviatie gekomen hetgeen als een oversoldsituatie wordt aangezien. De sentimentindicatoren in Amsterdam bleven negatief en dat heeft alles te maken met de (nog steeds) belabberde situatie in de week- en de maandgrafieken.
Wij laten hieronder de weekgrafiek van de DAX zien.

Figuur 1.

Voor op zij gesteld dat de weekgrafiek van de DAX nog steeds een hausse plaatje is. Er is sprake van een stijgend kanaal (dus ook een hogere top). Er is in februari een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken gevormd en de koers ligt nog steeds boven zijn 200-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Wij stelden dat het niettemin een belabberd plaatje is omdat er negatief gedivergeerd wordt en omdat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken dalende is. Deze negatieve indicaties vindt men overal. De dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken vindt men ook in de maandgrafiek. En hier is ook nog sprake van een lagere top. Uiteraard kan dit allemaal onder invloed van een krachtige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken,veranderen. Maar voor het moment geldt dat de korte termijn grafieken, de dagcharts, weliswaar positief zijn, maar dat de week- en de maandgrafieken negatief draaien (week) of gedraaid zijn (maand). Het lijkt derhalve voor de hand te liggen te concluderen dat we een korte termijn rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gaan zien gevolgd door een duidelijke terugval.

Optimistische scenario

Het alternatieve scenario in dit verhaal is dat de huidige daling er een is die een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken vormt op de voorgaande stijging. Er moet dan nog een bodempatroon ontstaan waarin ook de weekpatronen zich kunnen verbeteren. Vervolgens zou de langere termijn opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van vorig najaar weer (met horten en stoten) op gang kunnen komen. Maar voor dit scenario is nog onvoldoende bewijs en daarmee blijft dit optimistischere scenario voorlopig nog hypothetisch.

De Rente

Het gemiddelde effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lag op 2,03%. Vrijdag sloot de beurs op 2,01%. Er zijn nog geen signalen van een komende draai. De maandgrafiek lijkt nog steeds uit te gaan van een stijging van de rente. Ook de 3-maands Euribor daalt nog steeds, maar hier zwakt de daling af.

De prijs van een vat Brentolie

Inmiddels is er $16 afgegaan van de laatste top en dat zou een hele slok moeten zijn op een volle tank. Op US$108 ligt er een forse steun en de markt lijkt in oversold positie te komen. Wel is het zo dat er sterk negatief gedivergeerd wordt. Het meest voor de hand ligt het dat er op korte termijn een adempauze gaat ontstaan.

Edele metalen

Nog 57 dollar of een kleine 4% en het goud bereikt het doel dat wij al enige maanden geleden genoemd hebben. Dit laatste stukje van de reis naar beneden zal iets moeilijker verlopen. Want de onderzijde van het dalende kanaal werd afgelopen week bereikt. Uiteindelijk zien wij de onderzijde wel gebroken worden want in de maandgrafiek moet men voor een steunniveau nog iets lager gaan. Het zilver zit in dezelfde penibele positie. 5% scheidt de huidige prijs nog van het eerstkomende steunniveau.

De Amerikaanse $ versus €

De lachende derde was de Dollarprijs versus de Euro. Er zijn geen tekenen dat aan de opmars van de dollar in de komende dagen een einde komt.

Onze Strategie

Mocht de korte termijn de bovenhand krijgen, dan zullen wij een aantal long posities opruimen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 12 mei 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.