De Statistieken spreken over 2013 en 2014 (2)

In ons vorige artikel, een week geleden, hebben wij u een analyse gegeven van de Januari Barometer. Hieronder besteden wij aandacht aan nog een aantal statistieken die op januari gebaseerd zijn. Daarmede is deze serie nog niet af. In een derde artikel geven wij nog een aantal statistieken, die weliswaar niet op januari gebaseerd zijn […]

De Januari Statistieken

In vervolg op ons artikel van 1 januari van dit jaar hebben wij de resultaten van de maand januari hieronder op een rijtje gezet.

De Statistieken spreken over 2012 en 2013

(publicatiedatum 4 januari 2013)

Telkens opnieuw wordt de belegger geconfronteerd met statistische verbanden, die analisten door de jaren heen gemeend hebben te kunnen leggen. Wij gaan er hier een aantal onder de loupe van 2012 leggen en wij gaan – voor zover dit mogelijk is – ook in op wat deze voorspellingen zeggen over 2013.

Hoe spreken de Statistieken over 2012?

Januari, Decennium en het Amerikaanse verkiezingsjaar
Publicatiedatum 27 januari 2012

Op 14 januari 2011 publiceerden wij een artikel over de statistieken en wat zij voorspelden voor het jaar 2011. Nu, een jaar later, weten wij dat het jaar 2011 als een negatief jaar moet worden bijgeschreven. Althans dit geldt voor de meeste markten, met name ook voor die in West Europa.

Hoe spreken de Statistieken over 2011?

Door de jaren heen hebben analisten geprobeerd opmerkelijke verbanden aan te tonen tussen de effectenmarkten en andere daarbuiten liggende gebeurtenissen. Hierbij is een groot aantal ogenschijnlijke correlaties gevonden waarvan het verschijnen opvallend was en waaraan analisten een zekere waarde hebben gehecht teneinde meer vertrouwen te krijgen in de toekomst.