De Statistieken spreken over 2012 en 2013

(publicatiedatum 4 januari 2013)

Telkens opnieuw wordt de belegger geconfronteerd met statistische verbanden, die analisten door de jaren heen gemeend hebben te kunnen leggen. Wij gaan er hier een aantal onder de loupe van 2012 leggen en wij gaan – voor zover dit mogelijk is – ook in op wat deze voorspellingen zeggen over 2013.

De Januari Barometer

De Januari BarometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken beweert dat indien de eerste 5 handelsdagen van het jaar positief worden afgesloten, de kans groot is dat het gehele jaar met winst wordt afgesloten. De S&P500 sloot het jaar 2011 af met een stand van 1.257,60. Op 6 januari 2012 noteerde hij 1.277,81. De beurs zou op 31 december dus moeten sluiten op een koers boven 1.257,60. Op 31 december 2012 sloot de S&P500 op 1.426,19. De statistiek had dus gelijk. Dezelfde statistiek vermeldt ook nog dat een positief resultaat een gemiddelde stijging oplevert van 14,8%. Het jaar 2012 was met een stijging van 13,4% dus een iets minder jaar dan gemiddeld.
Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn de koersen (wij gebruiken overal slotkoersen) als volgt:

30 december 2011 312,47
6 januari 2012 311,11 (een daling in de eerste 5 dagen)
december 2012 342,71 +9,7%

Statistisch gezien bakte Amsterdam er dus niet veel van, maar gelukkig was het jaar met 9,7 % stijging wel een goed beursjaar.

Jan K Barometer

Niet vergeten mag worden dat de meeste van deze statistieken berekend werden op de S&P500. Dit is geen wonder want de S&P500 wordt aangezien als de meest representatieve index. Hieronder zullen wij dus in eerste instantie uitgaan van de S&P500 index en terloops zullen wij de resultaten van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vermelden.
Jay Kaeppel onderzocht een alternatief waarbij hij punten gaf aan bepaalde mijlpalen.
Als de eerste vijf dagen van januari afsluiten met winst geeft hij 1 punt; als de laatste vijf dagen van januari afsluiten met winst geeft hij nogmaals 1 punt; als januari in zijn geheel afsluit met winst geeft hij wederom 1 punt.

S&P500 december 2011 1.257,60
6 januari 1.277,81 = 1 punt
24 januari 1.314,65
31 januari 2012 1.426,19 = 1 punt
januari in zijn geheel = 1 punt

De S&P500 krijgt in deze telling dus 3 punten. De Amsterdamse index behaalde 2 punten. Jay Kaeppel geeft in zijn studie niet aan of een groter aantal punten ook een hoger resultaat impliceert. De S&P500 steeg in 2012 met 14,8% en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met 9,7 %.

Het Januari Effect

Het Vladeracken Woordenboek (zie Vladeracken site onder ABC) vermeldt “dat de koersen van aandelen in de USA de neiging hebben om in de maand januari meer dan gemiddeld te stijgen. Dit effect schijnt het meest zichtbaar te zijn bij kleinere fondsen. In Nederland is het januari-effect niet aangetoond”.

S&P500 december 2011 1.257,60
januari 2012 1.312,41
stijging 4.3%

De gemiddelde stijging per maand in 2012 voor de S&P500 was 1,11%.

De S&P500 steeg zoals in bovenstaande cijfers is te zien in januari 2012 dus meer dan het maandgemiddelde. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken toonde met een stijging van 1,9% ook een beter resultaat dan voor het gehele maandgemiddelde van het jaar 2012. Het ABC vermeldt ook nog dat dit effect zich de laatste jaren lijkt te verplaatsen naar december. Als wij het decemberresultaat van 2011 vergelijken met het januariresultaat van de S&P500 dan krijgen wij het volgende:

S&P500 november 2011 1.246,96
december 2011 1.257,60
stijging 0,85%

Voor het jaar 2012 (lees de maand voorafgaande aan) was december dus geen goede ruil.

Overigens was het resultaat in december 2012 voor de S&P 500 Index met 0,71% wel positief, doch slechts marginaal. Afwachten is wat januari 2013 gaat leveren.

De Januari Indicator

“Zo januari gaat, zo gaat het jaar”. Dit is een aloude wijsheid van de New York Stock Exchange. Het is in feite een variant op de hierboven toegelichte statistieken. Er staan ons geen overzichten, gemaakt door derden, ter beschikking en derhalve hebben wij zelf een overzicht gemaakt. Onze studie begint in 1984, het eerste jaar waarvan wij de beschikking hebben over alle koersen. De studie eindigt in 2012. De resultaten vatten wij samen in het volgende staatje.

Aantal jaren waarin het slot:
Januari hoger – December lager

4

Januari lager – December hoger

6

Januari lager – December lager

3

Januari hoger – December hoger

15

Totaal aantal bekeken jaren

28

In 18 van de 28 jaren heeft het gezegde dus gelijk. Dit is ruim 64%. Maar als januari dit jaar lager uitpakt dan is er slechts ruim 1% kans dat het jaar 2013 lager zal afsluiten. Het ziet er daarmede naar uit dat deze aloude wijsheid toch niet veel waarde heeft om er voorspellingen mee te doen.

Een cyclus gebaseerd op de presidentsverkiezingen in Amerika. De eerste twee jaar zouden een negatief beursresultaat opleveren en de laatste twee jaar zouden een goede beurs laten zien. Hiervan uitgaande heeft men een handelssysteem ontwikkeld, dat koopt op het slot van de laatste dag van september vóór ieder presidentsverkiezingsjaar in Amerika en dat verkoopt op 31 december van het volgende jaar:

S&P500 30 september 2011 1.131,42
31 december 2012 1.426,19 +26%

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg in die periode met 22%.
Overigens voorspelt deze studie niet veel goeds voor het jaar 2013, want dat zou een negatief jaar moeten worden (het eerste jaar van de cyclus).

Een andere strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is dat men de 30 aandelen van de Dow Jones Industrial Index koopt 26 maanden voor de verkiezingen om deze allemaal te verkopen na de verkiezingen. Hiermede zou men 93% van alle winst op de DJIA genereren, terwijl er maar 7% gemaakt wordt in de 22 maanden na de verkiezingen. De verkiezingen waren op 6 november 2012.

5 september 2010 10.447,93
7 november 2012 12.932,73 +23,8%

Volgens Bartjens zou de DJIA in de 22 maanden na 6 november 2012 slechts 187 punten winst maken. Op 31 december hebben we er al 172 te pakken dus dat belooft ook niet zoveel goeds voor 2013.

Het Eerste Presidentiële Jaar

Weer een andere benadering is de (Amerikaanse) Presidential Cycle. Gemiddeld genomen zijn de eerste twee jaar onder een nieuwe president teleurstellend en zijn het derde en het vierde jaar goed voor de aandelenmarkten (de gedachte is dat elke president begint met schoon schip te maken en ruimte te creëren om in de laatste jaren van zijn termijn herverkiezing zeker te stellen middels een stimulerend beleid dat vlak voor de herverkiezing tot betere economische resultaten zoals een dalende werkloosheid leidt). Als het om het eerste jaar van een tweede termijn gaat, dan, zo heeft Adam White vastgesteld, is het geheel gematigder. Dit maakt de conclusie echter niet noodzakelijkerwijze positief. Als we een teleurstellend jaar tegemoet moeten gaan, dan zal dit hooguit minder teleurstellend zijn. Overigens gaat het met deze statistiek zoals met alle andere statistieken. Grosso modo krijgen ze gelijk maar in ieder individueel geval moet men het toch maar afwachten. De Obama-jaren voldeden zeker niet aan de grafiek van de Presidentiële cyclus zoals het onderstaande staatje ook laat zien.

Jaar S&P 500 Statistiek Realiteit
2008 903,25
2009 1.114,86 -/- +
2010 1.257,64 -/- +
2011 1.257,60 + -/-
2012 1.426,19 + +

De Decenniumjaren

Men heeft een overzicht gemaakt van de resultaten per jaar. Dit lijkt niet zo bijzonder maar als ordeningsprincipe heeft men het getal genomen waarop het jaar eindigt. Zo zijn de resultaten van het jaar 1995 gerangschikt onder alle jaren die op een 5 eindigen. Het jaar 2013 valt in de groep van jaren die eindigen op een 3. Het jaar dat op een 3 eindigt toont een totale winst tot en met 2003 van 38,79%. Het jaar 2013 zou dus met 3,23% (gemiddeld) moeten stijgen.
Dit brengt de S&P500 op 1.472 en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op 360. Maar 3,23% is een matige stijging, daarmee stelt ook deze statistiek dat 2013 geen bijzonder goede vooruitzichten in zich herbergt voor aandelen.

Conclusie

Het zal nog niet gemakkelijk worden om met behulp van bovenstaande regels een goede voorspelling voor 2013 te doen. Er zijn 4 benaderingen waarvan u zelf in de loop van de maand januari de ontbrekende gegevens moet invullen. Er zijn er 3 die het jaarresultaat voorspellen. Hiervan zijn er twee negatief en een voorspelt een goed resultaat. Het is dus moeilijk om nu op basis van al deze technieken een positieve einduitkomst voor 2013 te voorspellen maar misschien, zal de maand januari u meer hoop geven.

Den Haag, 31 december 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.