De Januari Statistieken

(publicatiedatum 8 februari 2013)

In vervolg op ons artikel van 1 januari van dit jaar hebben wij de resultaten van de maand januari hieronder op een rijtje gezet.

De Januari Barometer

De Januari BarometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken beweert dat indien de eerste 5 handelsdagen van het jaar positief worden afgesloten, de kans groot is dat het gehele jaar met winst wordt afgesloten

S&P500 AEX
Slotkoers 31-12-2012 1.426,19 342,71
Slotkoers 08-01-2013 1.457,13 349,11

 

De Januari barometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken is zonder meer positief, zowel voor de S&P500 Index (waarop de statistieken zijn gebaseerd) als ook de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

Jan K Barometer

Jay Kaeppel gaf punten aan bepaalde mijlpalen.
Als de eerste vijf dagen van januari afsluiten met winst geeft hij 1 punt; als de laatste vijf dagen van januari afsluiten met winst geeft hij nogmaals 1 punt; als januari in zijn geheel afsluit met winst geeft hij wederom 1 punt.

S&P500 AEX
Slotkoers 31-12-2012 1.426,19 342,71
Slotkoers 08-01-2013 1.457,15 1 punt 349,11 1 punt
Slotkoers 24-01-2013 1.494,82 354,13
Slotkoers 31-01-2012 1.498,11 1 punt 354,35 1 punt
Slotkoers 31-12-2012 1.426,19 342,71
Slotkoers 31-01-2013 1.498,11 1 punt 354,35 1 punt
Totaal 3 punten 3 punten

 

De laatste vijf dagen van januari kwamen met de hakken over de sloot, maar de barometer kreeg voor beide indexen het maximale aantal punten van 3.

Het Januari Effect

Het Vladeracken Woordenboek (zie Vladeracken site onder ABC) vermeldt “dat de koersen van aandelen in de USA de neiging hebben om in de maand januari meer dan gemiddeld te stijgen. Dit effect schijnt het meest zichtbaar te zijn bij kleinere fondsen.”

S&P500 AEX AMX
Slotkoers 31-12-2012 1.426,19 342,71 534,06
Slotkoers 31-01-2013 1.498,11 354,35 550,01
Stijging in percenten 5,04% 3,04% 3,00%

 

De stijging van de S&P500 was indrukwekkend. In Nederland was het allemaal een tikkeltje minder. Wij hebben de AMX toegevoegd omdat het januari-effect in de kleinere fondsen sterker zou zijn. Maar voor Nederland ging dat dit keer niet op. Wat de statistiek eigenlijk zegt is dat de totale stijging dit jaar voor de S&P500 in ieder geval minder zal zijn dan 60% en voor de AEX minder dan 36%. Met deze constatering hoeven wij natuurlijk niet ontevreden te zijn.

De Decenniumjaren

Men heeft een overzicht gemaakt van de resultaten per jaar. Dit lijkt niet zo bijzonder maar als ordeningsprincipe heeft men het getal genomen waarop het jaar eindigt. Zo zijn de resultaten van het jaar 1995 gerangschikt onder alle jaren die op een 5 eindigen. Het jaar 2013 valt in de groep van jaren die eindigen op een 3. Het jaar dat op een 3 eindigt toont een totale winst tot en met 2003 van 38,79%. Het jaar 2013 zou dus met 3,23% (gemiddeld) moeten stijgen.
Dit brengt de S&P500 op 1.472 en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op 360. Een percentage van 3,23% past voor de S&P500 perfect in de bovengemiddelde maand januari die hierboven werd berekend op 5,04%. Voor wat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betreft is 3,23% dan wat hoog gemikt. Maar niet vergeten mag worden dat de statistiek nooit op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken werd gebaseerd.

De Januari Indicator

“Zo januari gaat, zo gaat het jaar”. Dit is een aloude wijsheid van de New York Stock Exchange.
Hierboven werd getoond dat januari 2013 een goede beursmaand was.

Conclusie

De januari statistieken voorspellen voor het jaar 2013 een goede beurs. Niet vergeten mag worden dat statistieken het alleen maar kunnen hebben over een “ mate van waarschijnlijkheid”. Er is dus niets zeker, maar het kan de belegger moed geven als hij ziet dat de januaristatistieken op groen staan.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 8 februari 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.