Jaargang 20 nr 1 (6 januari 2014)

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

Het was een mooi beursjaar. Maar u had niet in de beste beurzen van dit jaar moeten zitten. Venezuela vormt de top met ruim 140% beursstijging en met de 62% van Argentinië daar als tweede achter. Maar dat moge mooi zijn voor de inwoners van die landen, voor ons – die zich in Euroland bevinden – is het verre van mooi, want u zat dan in de verkeerde valuta. Ook Azië deed het niet. Japan gaf als enige nog wel een mooie uitslag, maar de Yen kelderde met meer dan 20%. Met een beursstijging van 56% bleef er toch nog heel wat over maar het voelt een stuk geruster gedurende het jaar als men niet met grote valutaschommelingen te maken heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor de Verenigde Staten waar de S&P500 met ruim 29% steeg. De dollar knabbelde daar weer een kleine 3% vanaf, zodat het uiteindelijk bleek dat de beste en veiligste plaats om te zijn in Europa in Frankfurt was, want daar steeg de DAX (inclusief dividend) met 25% zonder dat u zich druk hoefde te maken over de eventuele valutaschommelingen. Als u dicht bij huis was gebleven en alleen maar in Amsterdam had belegd dan had u het ook nog niet zo gek gedaan want daar steeg de AEX (exclusief dividend) met ruim 17% en dat cijfer ontstond met meeberekening van de twee olifanten Koninklijke Olie en Unilever, die niet van hun plaats te branden waren. Het overige deel van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken deed het dus uitstekend. Het verleden is geen maatstaf voor de  toekomst. Er is een nieuw jaar aangebroken en wij zullen geleidelijk aan zien wat dat gaat brengen.
Wij doen geen voorspellingen. Wij gaan

Onze verwachtingen


Korte termijn

in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn

reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken mogelij

Lange termijn

nog stijgende

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

uit van de stand zoals die er op het moment uitziet en daar zullen wij hier-
onder op ingaan. Intussen wensen wij u een voorspoedig beleggingsjaar.

De Korte Termijn

Voor een analyse in het begin van een jaar is de langere termijn natuurlijk belangrijker dan de korte. Maar de statistiek zegt “als de eerste vijf handelsdagen van het jaar een positief resultaat opleveren dan zal het jaar goed zijn” en dus moet er toch wel even naar de korte termijn gekeken worden. Helaas ziet het er naar uit dat het resultaat van de eerste vijf dagen ons dit keer teleur gaat stellen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het omgekeerde zo maar waar is. Maar een goed begin is het halve werk en wij geloven niet dat men daarop dit jaar kan rekenen. Wij laten u daarom in figuur 1 ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.Dit systeem gaf afgelopen vrijdag een verkoopsignaal (zie de pijltjes). De koers is in tien dagen tijd vanonder in de Keltnerchannel gestegen naar een positie erboven. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken gaf op donderdag een verkoopsignaal en de CCI, die doorslaggevend is gaf dit vrijdag (de belegger volgens dit systeem maakte een mooie 16 punten of wel ruim 4%). Steunpunten liggen er op 393 (de middenband) en op de onderzijde op 388. De gemiddeldes (zie in figuur 2) geven steun op 391 en 375. De lange termijn opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is nog steeds in takt, zoals de nieuwe top aantoont maar hetgeen ook te zien is in de TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken onder de CCI. De vraag die opkomt is hoe ver de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal gaan. Hiervoor verwijzen wij naar figuur 2. Hierin laten wij u de DM-studie zien die wij al eerder toonden. Er is zonder twijfel een (hoge) top gezet in de DM-plus en die top werd bevestigd door de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenonder in de figuur. Opvallend is het dat de verschillende lijnen (zie de blauwe) ver van elkaar liggen. Dit duidt op een zwak signaal. De ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackendaaronder ziet er sterker uit, maar in totaal zien wij de mogelijkheid van een langerdurende consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken als het meest waarschijnlijke scenario voor de komende tijd. In de koersgrafiek hebben wij het kanaal afgetekend waarbinnen de koersen zich al langere tijd bewegen. Het meest waarschijnlijke
is dat de koersen naar de onderkant van het kanaal gaan, maar als men deze mogelijkheid wil plaatsen binnen de eerste stelling dat de kans groot is dat wij voor een consolidatieperiode staan dan moet men toch aannemen dat deze besloten zal worden door een daling naar het niveau van circa 380 / 375 (zie vorige periode). In totaal zijn er daarmede twee belangrijke niveaus gedefinieerd. Er ligt een duidelijke steun rondom 390 en als dat doorbroken wordt rondom 380 / 375.

De DAX Index op weekbasis

In figuur 3 ziet u deze index. Hij toont een prachtig oplopend kanaal, waarin de koersen nu de bovenkant bereikt hebben. Er kan geen discussie zijn over het type markt waarin de DAX zich bevindt. De markt in Duitsland zit in een hausse. Dat geldt eigenlijk voor alle Westerse markten. Het koersniveau lijkt ook in de weekgrafiek aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken toe, maar dat is niet de vraag die ons in eerste instantie interesseert. De problemen doen zich voor in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. Deze was aan het stijgen. (mooi) maar inmiddels ishet MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken gaan dalen en als wij in de korte termijn analyse gelijk gaan krijgen dan zal ook de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackengaan dalen. En als dat gaat gebeuren is er duidelijk sprake van een niet bevestigde top en zware negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Nou was het plaatje van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al niet zo uitgesproken positief maar met een beetje goede wil kon men stellen dat het nog niet zo erg was. Maar hoe dit zij, als de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaat dalen dan is het minste wat men kan stellen dat er zwaarder weer op komst is. Ter vergelijking nemen wij hieronder de weekgrafiek van de S&P500 op.

De S&P 500 Index op weekbasis

U ziet hem in figuur 4 en het valt op hoe goed deze te vergelijken valt met de weekgrafiek van de DAX. Een stijgend kanaal met koersen aan de bovenzijde. Een MA40 dat samenvalt met de onderste zijde van het kanaal. Een van de delen van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt en de kans op een negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken is daarmede groot. Hetzelfde plaatje dus en dezelfde boodschap. Steunniveaus liggen rond 1.800 en 1.750.

De DJIA Index op maandbasis

Deze grafiek, getoond in figuur 5, verschilt op geen enkel punt van de maandgrafieken van andere beurzen. Er is ook geen kritiek op. U moet wel de laatste bar weglaten want deze betreft slechts enkele dagen van vorige week en dus niet een gehele maand. Alles is stijgende en ook al zou de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaan dalen, dan is het normaal dat de koersen nog enkele maanden doorstijgen. Dit geldt overigens ook voor de week dus daar zit ook nog een mogelijke ruimte in als de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenzou doen omslaan, maar in de week is dat minder belangrijk omdat er nu eenmaal veel minder ruimte is in de tijd. Men zou een kritische opmerking kunnen maken bij de maandgrafiek van de Dow Jones Industrial Index en dat is dat het MA10 en het MA30 ver van elkaar liggen. Iets dergelijks kan niet blijven voortduren, ze moeten dus dichter bij elkaar komen, maar dat heeft nog alle tijd.

Conclusie

Wij zitten in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die op zich zelf zeer beperkt kan blijven. In het weekpatroon moet wel rekening gehouden worden met een daling van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en de daaraan gepaard gaande negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Maar dat hoeft nog niet erg negatief te zijn omdat het vaker voorkomt dat er een of twee veranderingen van richting zijn en dat daarna de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer wordt hervat. Op het langere termijn maandniveau is er nog voldoende ruimte om de stijging door te zetten en het lijkt aannemelijk, dat de indicatoren een beperkte daling aankunnen zonder dat er van een omslag in de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken sprake is. Alleen als in de komende periode de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken sterker wordt dan voorzien en de steunniveaus die wij hebben genoemd gebroken worden, zal er sprake zijn van grotere problemen. Voorlopig houden wij het er echter op dat de goede periode blijft voorduren tot tenminste de maand mei waarin iedereen zich weer op zijn vakantie gaat voorbereiden.

De Rente

Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat het niet meer het taperinggevaar is, dat de markten in de problemen brengt. Het zal in de toekomst de stijgende rente zijn die voor spanningen op de aandelenmarkten gaat zorgen. De verhouding rente/aandelenkoersen zal zich herstellen hetgeen betekent dat een stijgende rente dalende aandelenkoersen met zich mee kan brengen. Inmiddels is de 10-jaars rente in Amerika al boven de 3% gekomen en daarbij werd een zeer oud en zeer belangrijk weerstandniveau genomen. Er zal in de komende periode wel wat gas teruggenomen worden, maar de doorbraak is een feit. De uitspraken van de autoriteiten, dat de komende jaren nog steeds zullen getuigen van een lage rente worden door de markt te niet gedaan. Hun ingrepen zullen de rentestijging slechts beperken. Voor wat de Nederlandse rente betreft laten wij u in figuur 6 de maandgrafiek zien van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen. Deze grafiek zegt dat er sprake is van een kopschouderbodem. Hieruit is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gevolgd en op een belangrijk weerstandniveau werd even een terugtocht ingezet. Die is heel duidelijk om de markt zijn kracht te laten opbouwen om verder door te kunnen stoten. Opnieuw komt het niveau van 2,29% onder bereik van de aanvalskracht en het is een kwestie van tijd voordat de doorbraak een feit
zal zijn. Wij houden rekening met nog een terugtocht omdat de korte termijn er negatief uitziet, maar dat zal het lange termijn beeld niet deren. Aandacht verdient nog het feit dat er een golden crossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken werd gevormd. Met een koers boven de twee gemiddeldes betekent dit dat de markt officieel in een hausse zit. Wij verwijzen u verder naar ons artikel van 27 december jongstleden waarin wij uitgebreid zijn ingegaan op onze verwachtingen t.a.v. de ontwikkeling van de lange rente in Europa.

De US$ versus de €

Als men de daggrafiek moet geloven dan ziet de toekomst van de dollar er prachtig uit. Maar de daggrafiek heeft het van nature over de korte termijn. De weekgrafiek laat de mogelijkheid van een mooie toekomst weliswaar open maar laat tegelijkertijd zien dat er nog heel wat moet gebeuren wil men positief over de dollar kunnen spreken. In figuur 7 vindt u deze weekgrafiek. Wat opvalt is de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken, die er spreekt uit de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. De laatste candle heeft een mooie witte kleur. Hij ligt tegen het MA10 aan. Daar zal hij doorheen moeten en daarna ligt er de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 74,3. Als hij daardoor heen kan begint alles er wat beter uit te zien. Maar om werkelijk te juichen zal het niveau van 75,2 doorbroken moeten worden. Alsdan wordt het dubbele bodempatroon bevestigd en tegelijkertijd wordt dan de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van het 40-weeks gemiddelde gebroken en kan men concluderen, dat de dollar in een hausse is gekomen, maar zolang we daar nog op wachten blijft het advies staan om toe te kijken.

Het Goud

Ook de prijs van een troy ounce goud beleefde mooie dagen. De daggrafiek is in alle opzichten positief. De weekgrafiek vertoont positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken en is stijgend. Maar er moet toch nog heel wat water over Gods akker lopen voordat we mogen juichen. In figuur 8 ziet u de daggrafiek. Het dieptepunt reikte tot aan het vorig dieptepunt, maar het ging niet gepaard met een bevestiging door de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (goed). Als de mooie dagen van vorige week zich willen doorzetten, dan zal de grens van US$1.255 genomen moeten worden. Als dat doorschreden wordt, is dat het sluitstuk van het korte termijn bodempatroon. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken wordt dan bevestigd en dan gaan wij een aanval zien op de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$1.427. Pas als die grens gebroken wordt kan men spreken van een niuwe oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor het goud. Er ligt dus nog heel wat laken voor de schaar, maar de korte termijn, dat zij gezegd, ziet er mooi uit.

De prijs van een vat Brentolie

Ondanks de perikelen in het Midden Oosten (mindere aanvoer van ruwe olie dan mogelijk) liet de prijs van een vat Brentolie het volledig afweten. Wij verwijzen u naar de weekgrafiek in figuur 9. De prijs heeft beide gemiddeldes naar beneden doorschreden en de gemiddeldes zelf staan op het punt een dead crossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken te vormen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt. Het positieve is, dat er (ook op dagniveau) niet negatief wordt gedivergeerd. De eerste steun ligt op US$105. Daarna moeten we naar US$99 uitzien.

Beleggen bij Vladeracken

De sterke eindspurt in december is vooral in Nederland en bij de Nederlandse aandelen in de portefeuilles van onze cliënten zichtbaar geweest. Met name de Prijs<Waarde Methode heeft hier voluit van kunnen profiteren. Met een sprong van 2,2% liep deze portefeuille opnieuw een stukje van de achterstand op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in, die nog eens 1,3% optelde bij de toch al indrukwekkende winst en daarmee op een totaal van 17,2% uitkwam. De resultaten van vrijwel alle systemen die wij voor onze cliënten hanteren zijn dit jaar op of boven de vergelijkingsmaatstaven uitgekomen die wij met onze cliënten hebben afgesproken. Deze maarstaf is een vaste maatstaf. Per risicoklasse wordt een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken afgesproken dat als netto minimum geldt voordat er van een prestatievergoeding sprake kan zijn. Voor defensieve en zeer defensieve portefeuilles is dat 4%, voor neutrale portefeuilles is dat 5% en zo oplopend naar 8% voor zeer actieve portefeuilles.
Alle modellen hebben conform de doelstelling gepresteerd. Aan het rijtje rendementen in de tabel is bovendien te zien dat 2013 voor het eerst sinds lang weer eens een jaar is geworden waarin de aloude risico’s op een normale manier zijn beloond: hoe groter het risico des te groter het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Het is het zoveelste teken, dat de wereld de financiële crisis van de periode 2008 – 2012 achter zich heeft gelaten en dat de (Westerse) wereld weer over gaat tot de orde van de dag. En wij verwachten dat 2014 daarin een logisch vervolg zal geven. 2014 lijkt een jaar te worden van economisch herstel. Bedrijfscijfers kunnen weer gaan groeien, niet omdat de kosten onder controle worden gehouden, maar omdat de verkopen / omzetten weer toenemen. En dat is positief voor aandelen, maar eerst nog wel negatief voor de rente. Wij wensen u een heel gelukkig en succesvol Nieuwjaar en zeggen u zoals altijd toe ook dit jaar ons uiterste best te zullen doen om 2014 tot een succesvol financieel jaar voor u te maken.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV

Risico profiel

Methode

2009 * 2010 * 2011 * 2012* 2013* Doel
Zeer defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,9 %

4,0 %

4,0 %

Defensief

Obligatieportefeuille

12,2 %

11,3 %

3,2 %

10,5 %

5,9 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,0 %

6,6 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

8,0 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,7 %

17,2 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

In memoriam
Op 31 december 2013 is onverwacht Mr. Frans C.M. Boshouwers overleden, 1 dag voor zijn 68ste verjaardag. Frans voerde sinds 2005 samen met G.K. van Dommelen de directie van Vladeracken BV. Hij bracht met zijn jarenlange ervaring als oud-bank- en trustdirecteur de juridische rugdekking, die tegenwoordig bij een vergunninghouder in Nederland onontbeerlijk is. Frans had bovendien veel interesse in de wijze waarop Vladeracken haar beleggingsbeleid en beleggingsanalyses vorm gaf. Wij hebben al die jaren met veel plezier met hem samengewerkt en veel steun van hem ondervonden waar en wanneer dat nodig was. Langs deze weg willen wij hem ook postuum danken voor zijn enthousiasme voor en steun aan Vladeracken en haar cliënten en medewerkers.

Hij ruste in vrede.

Namens Vladeracken
Gijsbrecht K. van Dommelen

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vermogensbeheer.co, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde) of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.devermogensbeheer.co, waar u onderaan de meest recente uitgave de onderwerpen gegroepeerd vindt met een koppeling naar het meest recente artikel van elk onderwerp.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 3 februari 2014.

Den Haag, 6 januari 2014
G.K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

 

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:


Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2013? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Clondalkin, FCE Bank, FGA Capital, Heidelberg Zement, ING, Praktiker, Rickmers en Safilo
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van LindeInflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.