Wij geven het niet lang meer

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-03-09) 489,84

Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld positief nadert reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: verdeeld positief nadert reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: verdeeld tot positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Amerikaanse belegger besloot vrijdag massaal zijn aandelen te verkopen. Tegelijkertijd gooide hij de edele metalen op de markt en verkocht hij zijn TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken. En al het geld, dat hierdoor vrijkwam, stuurde hij voor een groot deel naar Europa, waar de beurzen onder dit geweld nieuwe toppen bleven zetten.

Onder de voortdurende toevloed van liquide middelen op de Europese effectenmarkten zijn de normale uitgangspunten van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken in het gedrang gekomen. Het Mean Regression fenomeen geldt (op het ogenblik) niet meer. De CallPut Ratios mogen dalen, toch blijven de koersen stijgen. Hetzelfde geldt voor de AdvanceDecline-indicatoren. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken ondersteunt de markt niet meer en divergenties ziet men alom terwijl nieuwe toppen worden gezet. Hier komt vanzelf een einde aan en dat einde kan grotere verrassingen met zich meedragen dan eerder verwacht toen de markten in West Europa nog niet in een schijnbaar eindeloze stijging zaten.

Een van de meest opmerkelijke fenomenen is dat de Amerikaanse beurzen duidelijk achterblijven bij die van Europa. Tot nu toe waren ze altijd leidend en de vraag doet zich voor of dit voor het komende jaar een achterhaalde zekerheid is. Het is misschien te vroeg om dat te concluderen, want de technische plaatjes die zich nu in de VS ontrollen kunnen heel goed nog gevolgd worden door die van Europa. De toekomst zal het leren maar op dit moment gelden de volgende feiten: De korte termijn in Amerika geeft verkoopsignalen. In West Europa en ook in Japan is de korte termijn nog volledig positief. Er zijn wel hier en daar scheurtjes te herkennen maar meer is er nog niet te zien. De middellange termijn in Japan en in West Europa is zelfs nog volledig positief, maar wel overbought. In de VS zijn er alleen maar dalende indicatoren. Er is echter nog geen bevestigde top. Op de langere termijn is West Europa positief maar sterk overbought. In Japan zijn de indicatoren dalende en in de VS is het een en al droefenis wat men ziet.

Omdat de Amerikaanse beurzen op kantelen staan laten wij hieronder een daggrafiek zien van de Dow Jones Industrial Index.

BLOG 20150309 FIG 1 DJIA

Figuur 1.

In Nederland ziet men dat Technische Analisten vaak werken met het MA20. Als de koersen erboven liggen dan noemt men de korte termijn positief en als ze er onder liggen dan noemt men dit negatief. Wij vinden dat een iets te simplistische benadering. Er zou een confirmator bij moeten horen. In Amerika werkt men vaak met een MA5 en het MA12. Deze twee moeten elkaar kruisen. Maar dan gebruiken zij ook nog een confirmator die gezocht wordt in een Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken die dezelfde richting moet uitgaan als de kruising van de MA’s aangeeft. In de figuur ziet men dat (pijltjes) de beide voortschrijdende gemiddeldes afgelopen vrijdag zijn gekruist. En de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is dalende. Een geconfirmeerd shortsignaal!!

Wij hechten veel belang aan de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Maar deze is al langere tijd dalende en confirmeert de stijging dus allang niet meer. Het beeld van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in Nederland is hetzelfde als dat van Europa. De MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses zijn dalende en confirmeren niet meer maar dit fenomeen is in Europa pas zes dagen geleden begonnen, terwijl het begin in Amerika al zestien dagen geleden werd ingezet.

De koers van de DJIA ligt nu tegen zijn MA50 aan. Het MA20 is dus ook doorkuist door de koers en volgens de eerder genoemde Nederlandse maatstaf zegt deze dus ook dat Amerika een korte termijn recessie is ingetreden. In Europa werd de afgelopen week door vele markten afgesloten met een DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken, een Rickshaw Man, een kleine candle of iets vergelijkbaars. Een zwarte candle die hierop zou volgen geeft een bekend Candle verkoopsignaal. Als maandag de beurs afsluit met een zwarte candle, die zijn voorganger omarmt dan noemen wij dat een Evening StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang wit lichaam heeft. De tweede opent duidelijk hoger dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent lager dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote witte) kandelaar. Het is een bearish omkeer patroon. Copyright Vladeracken en men mag er dan van uitgaan dat ook in Europa de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat toeslaan.
Zoals men in de figuur kan zien zijn de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en ook de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al aardig op weg. De ruimte is dus niet meer zo groot en dat zou erop kunnen wijzen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken beperkt blijft. Een draai omhoog boven 17.037 brengt de hausse niet in gevaar. Maar de kans is groot dat de uiteindelijke steun gevonden wordt op het MA150 (niet getoond) de nog 400 punten hoger ligt.
In de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken liggen vele steunniveaus, allemaal zeer dicht bij elkaar. Wij houden het voorlopig op 460-465.

De Rente

De Amerikaanse 10-jaar rente heeft zijn pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken naar de dalende trendlijn voltooid en hij is nu op weg naar zijn eerste belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 2,34%. Er lijken geen redenen te zijn dat hij daar niet zou aankomen en er zijn ook geen redenen dat hij daar niet doorheen zou breken. Maar het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is met een onderbreking eervorige week al vijf weken aan het stijgen. De technische plaatjes wijzen op een verdere stijging. Wat dit betekent is duister. Wij hebben geen ervaring met de renteniveaus, die vandaag de dag op de markten gelden. Ook in de VS is de rente onder het enorme stimuleringsprogramma niet zover gedaald. Wat er dus in Europa gaat gebeuren is onbekend. En het lijkt niet juist om zich zomaar aan Japan te spiegelen dat lagere rentestanden gezien heeft maar waar de omstandigheden tot op heden niet vergelijkbaar zijn.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar heeft de 92 gepasseerd. Een eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt dicht bij het 100-niveau. Er wordt al veel gespeculeerd over de negatieve effecten van het voortdurende verlies van de Euro, maar voorlopig moet men zich daar niet druk over maken. Wij hebben er in Europa nog maar amper van geprofiteerd. Het zal nog een veel langere periode nodig hebben vooraleer wij niet meer tegen een zeer goedkope dollar op kunnen boksen. Op de technische plaatjes is er geen reden te vinden dat we de pariteit niet zouden halen. Wees er blij mee.

De  prijs van een vat Brentolie

De Brentolieprijs fluctueert nu alweer 4 weken rond US$60 per vat. Technisch gezien zijn de kansen dat hij dit kleine horizontale kanaaltje aan de onderkant gaat verlaten groter dan dat hij zijn uitweg aan de bovenkant gaat zoeken. Als men naar fundamentele factoren kijkt dan ziet men dat de olieproductie in de VS hoger ligt dan in de maand februari vorig jaar en dit ondanks het feit dat er toch vele putten (voorlopig) gesloten zijn. De voorraden aldaar zijn ook nog nooit zo hoog geweest en het probleem vandaag de dag is waar al die olievoorraden op te slaan. De lagere productie in Libië doet daar weinig aan af. Het technische plaatje wordt dus geconfirmeerd door het fundamentele. Voorlopig kunt u door blijven gaan met het opzoeken van de pomp met een opgewekt gezicht.

Het Goud

Vrijdag was een zeer slechte dag voor het goud. Blijkbaar schoot het banenrapport, dat toen verscheen, in het verkeerde keelgat van de beleggers. De angst dat de FED de rente sneller zou verhogen dan men aanvankelijk verwachtte sloeg toe en dat resulteerde in een massale vlucht uit het goud. Vreemd natuurlijk want de rente in de VS is al sinds 2 februari kalmpjes aan het stijgen. De markt weet dus wat er gebeurt en wat er staat te gebeuren. De plotselinge sterke daling kan dus gevoeglijk op de grote hoop van beleggeronrust en beleggeronverstand geschoven worden en derhalve kan men een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwachten. En dat dit op korte termijn staat te gebeuren lijkt wel vast te staan als men ziet dat de indicatoren nu sterk oversold zijn.

Strategie

Wij zijn redelijk vol belegd. Misschien zullen wij winst nemen op enkele posities als de markt inderdaad gaat draaien. En mocht de beurs in de komende tijd tegen gaan vallen dan zullen wij ook daar waar dat mogelijk is beschermingsmaatregelen nemen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl onder “beurscommentaar”

Den Haag, 9 maart 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.