Peabody Energy (BTU) – Faillissement of niet?

Wanneer dat mogelijk is, raden wij onze klanten aan om meerdere vermogensbeheerders in de arm te nemen. Ook voor hen geldt dat concurrentie de dienstverlening scherper en daarmee beter maakt. Naturlijk is dat voor de meeste vermogens niet efficiënt, maar wanneer vermogens de grens van enkele miljoenen overstijgt, wordt het al snel interessant. Een van onze cliënten heeft een deel van zijn vermogen ondergebracht bij een Amerikaanse vermogensbeheerder. Daar is belegd (onder meer) in een drietal ondernemingen, die het erg slecht gedaan hebben. Hij stelde ons de vraag wat hij met deze drie aandelen moest doen?

Peabody Energy

De eerste van de drie is Peabody Energy. Dit is een kolenmijnbouwmaatschappij met een notering in de VS. Zij bezitten kolenmijnen, winnen kolen en verkopen en handelen in kolen. Zij stellen zelf de grootste kolenmijnbouwer ter wereld te zijn, die in private handen verkeert. Peabody bezit mijnen in de VS en in Australië. De vraag naar kolen wordt door hen als groeiend gezien over de langere termijn, maar de CO2-discussie in met name Europa, waar van overheidswege een hele reeks op kolen gestookte energiecentrales zijn en worden gesloten, de sterk gedaalde olieprijzen en de teruglopende groei in China hebben ertoe geleid, dat er op korte termijn een groot overschot aan kolen is en dat daardoor de prijs per ton kolen flink is gedaald. Het bedrijf kampt dus met flink gedaalde opbrengstprijzen en met toenemende druk van overheidswege om actief te investeren in de opvang en opslag van CO2.

Omzet en resultaten

De omzet van het bedrijf daalt dit jaar t.o.v. 2014 met bijna 20% in $’s en met circa 10% in volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken verkochte kolen. Er is een afwaardering geweest op de activa (impairment) van US$ 900 miljoen, maar ook zonder de impairment wordt verlies geleden. De impairment is wel van belang, omdat het hier een non-cash afboeking betreft. Het beïnvloedt dus niet de cashflow van het bedrijf.

Balanspositie

Per 30 september 2015 was het balanstotaal US$11,7 miljard. Het eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken (na aftrek van de impairment) bedroeg per 30 september US$1,3 miljard en het lang vreemd vermogen US$ 8,7 miljard (dat is na aftrek van het kortlopende deel van de lange schuld zoals rentebetalingen e.d.). Dat betekent een korte termijn schuld van US$1,7 miljard waar tegenover korte activa staan van $1,5 miljard. Dat is uitermate krap gefinancierd. Het bedrijf is dan ook actief bezig om mijnen te verkopen. Zo werden in november mijnen in New Mexico en Colorado verkocht voor een netto kasinstroom van US$358 miljoen, broodnodige cash! De overname betekent ook een vermindering van de lange schuld van US$105 miljoen. Zonder deze verkooptransactie zou de kasstroom van het bedrijf dit jaar negatief zijn geweest. Dit betekent dat in 2016, of de opbrengstprijs van kolen moet stijgen, of er moeten nog een of twee mijnen verkocht worden.

De opbrengstprijs van een ton kolen

De prijzen van kolen lijken zich al enkele maanden te stabiliseren, maar voorraden nemen nog altijd toe en de netto wereldwijde productie is nog steeds hoger dan de netto vraag, ook al wordt er flink gesaneerd en is er al veel productiecapaciteit uit de markt gehaald. Peabody zelf gaat er vanuit dat opbrengstprijzen in 2016 weer voorzichtig zullen stijgen. zij baseert zich daarbij op de verwachte toename van de prijzen voor aardgas. Maar haar kolenproductie is voor ongeveer 40% gericht op de staalindustrie, 40% op energiecentrales en de rest op huishoudelijke verkoop. En een flinke toename van de vraag naar hoogoven-cokes mag niet veel verwacht worden in de komende anderhalf tot twee jaar.

Winbare reserves

Het bedrijf beschikt nog wel over ruim 4 miljard ton winbare reserves wat goed is voor circa 20 jaar productie, waarbij het leeuwendeel oppervlakte winning betreft en dat is verhoudingsgewijs goedkoop.

Technische positie

20151224 PEABODY FIG1
Figuur 1.

In figuur 1 ziet u de koersontwikkeling van het aandeel. Daarin is een reversed split van 15 voor 1 per 1 oktober 2015 al verwerkt. Er past hier maar een conclusie. Er is sprake van een beartrend en er is nog in het geheel geen sprake van een bodempatroon. Voor een koopsignaal is eerst nog een duidelijk technisch bodempatroon nodig. Er is, in technische zin, nog tijd genoeg om hier tijdig in te stappen en ondertussen is het risico, dat de zaak alsnog omvalt, substantieel.

Peabody Energy – conclusie

Hier zal nog wel het nodige eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken moeten worden opgehaald door hetzij de verkoop van bezittingen hetzij de uitgifte van nieuw kapitaal (aandelen of diep achtergesteld vreemd vermogen zoals cocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s). De zittende aandeelhouders moeten dus op korte termijn niet verwachten, dat hun bezit een flink herstel zal doormaken, maar het lijkt er in dit geval wel op dat de onderneming heel actief is om zichzelf aan te passen aan de almaar gedaalde prijzen voor kolen met als gevolg dat een herstel van de prijs voor kolen bij dit bedrijf wel eens tot een snel winstherstel zou kunnen leiden. Een faillissement lijkt dus niet aan de orde, tenzij de kolenprijzen alsnog crashen, maar dat lijkt niet waarschijnlijk. Wie de aandelen heeft kan dus blijven zitten, maar van een koopsignaal is zeker geen sprake.  Afblijven dus!

Den Haag, 24 december 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt niet en/of heeft niet belegd in de hier besproken effecten voor haar cliënten, maar sommige adviescliënten van Vladeracken hebben wel positie in dit aandeel. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.