Federal Reserve Board. Het Amerikaanse verband van 12 Federal Reserve (centrale) banken wordt gecontroleerd door de Federal Reserve Board, een orgaan dat rechtstreeks onder het gezag van de President van de Verenigde Staten valt. Dit is het Amerikaanse instituut dat gelijk staat aan de ECB in Europa.

Berichten

Bodemproces

Hoe scherper de daling, des te scherper ook de reactie omhoog. Maar waar in Europa al; wel van bodemvorming op de korte termijn sprake is, is dat in de VS nog niet te zien. Hoedt u voor teveel optimisme, deze correctie is een kans om te verkopen, niet een moment om in te stappen.

Beurscommentaar: Even een opleving

De aarzeling van Obama en de vraagtekens, die men nu stelt bij de tapering en waarvan men dacht dat hij een aanvang zou nemen in september, hebben de markt even gered. Er is een opleving aan de gang maar wij zien deze als zeer tijdelijk. Er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat een uitstel van de strafexpeditie naar Syrië en tegelijkertijd misschien een uitstel van het verminderen van de liquiditeitstroom door de FED meer zijn dan een tijdelijk uitstel van executie.

Is er sprake van Topvorming?

Het beeld dat wij vorige week schilderden is niet veranderd. De negatieve divergenties in de dag- en weekgrafieken hebben zich doorgezet. De sentimentindicatoren zijn negatief.
In de meeste grafieken is sprake van een weerstand, die bereikt is of van een pullback die zich aan het vormen is. Daartegenover staat dat handelsystemen nog positief zijn, dat er nu in vrijwel alle markten een golden cross is gevormd en dat er sprake is van hogere toppen en hogere bodems. Wij zien overal aanwijzingen dat de markten gas terug gaan nemen maar er zijn (nog) geen indicaties dat de correctie zich onderweg zal omzetten in een forse daling. Ter illustratie tonen wij hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index.

Gaat Draghi nu actief worden?

Het was een geluk bij een ongeluk want als Engeland besloten had ook mee te doen met de nieuwe gedragsregels dan was er een verdragswijziging gekomen en het valt zeer te betwijfelen of deze goedgekeurd zou zijn door de respectievelijke parlementen en/of bevolkingsraadplegingen.

Verzuring in het vat

Wij hoeven hier geen opsomming te geven van de indicatoren die negatief zijn want ze zijn het bijna allemaal.