Wees voorzichtig

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (29 april 2019) 567,18

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: Positief, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Weerstanden en All-Time High’s allom genaderd

De goede bedrijfsresultaten, die in de USA bekend werden gemaakt in de afgelopen week, vormden het goede nieuws. Maar dit nieuws was niet in staat om de richting, die de indicatoren hadden ingenomen, om te buigen. In alle markten, dalen de indicatoren op de daggrafieken en tegelijkertijd divergeren zij negatief. De weekgrafieken, behalve in Duitsland maar wel bijvoorbeeld de MSCI World Index, laten overal hetzelfde beeld zien. Alleen in de maandgrafiek ziet men nog stijgende indicatoren en in deze grafieken is niets mis met de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. De S&P500 Index zette in de afgelopen week tot twee maal toe een nieuw All-Time High. En de DAX uit Duitsland kwam eindelijk uit zijn dalende kanaal. In Amsterdam echter zette de Call-Put Ratio voor de tweede keer een hoge top neer. Hoge toppen duiden op komende problemen, zeker als ze extreem hoog komen. Dat was nu nog niet het geval, maar ook het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken was niet erg positief in de afgelopen week. Dit alles past in onze analyse van vorige week waarin wij erop wezen, dat overal de markten voor een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken liggen. In Amerika zijn dat de in het verleden neergezette All-Time High’s, in Europa en in Japan zijn het eerdere belangrijke toppen. Een onmiddellijke doorbraak (zoals het geval is bij de S&P500 Index) ligt dan niet voor de hand. Eerder is er een adempauze nodig om de markt eerst uit te schudden, waarna voldoende kracht is ontwikkeld om door te kunnen stoten. De doorbraak kan natuurlijk ook zonder onderbreking geschieden (zie de S&P500 Index) maar dat duidt meestal op een valse doorbraak. De markten zijn dus nu eigenlijk met topvorming bezig en omdat de week indicatoren meedoen aan de daling en aan de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken (Duitsland uitgezonderd) gaat het vervolg negatief zijn en zal het ook langer duren. Op dit moment zijn er geen indicaties te vinden, die erop wijzen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat uitmonden in een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Maar dat kan in de loop van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken wel veranderen zeker nu het zwakke seizoen voor de deur staat.

 

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

 

De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die hierboven staat, laat zwakte zien. De top die donderdag een week geleden gezet werd, bereikte niet meer de top uit juli vorig jaar van 576,9. Men kan ook niet verwachten dat de daling van de afgelopen week, hoe klein hij ook was, voldoende zou zijn om de BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken de kracht te geven om nu door te stoten. Er is geen enkel argument te vinden in de grafiek zoals die voorligt, om te kunnen concluderen dat we te maken hebben met een minidip. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is dalende en de geoefende lezer zal concluderen dat hij negatief divergeert. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, waarvan u alleen de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenziet, is eveneens dalende en hij divergeert ook negatief. Tel daar bij op dat men op de weekgrafiek (hier niet getoond) eenzelfde beeld ziet en de conclusie, dat er problemen op komst zijn, is niet meer te ontlopen. De markt staat voor een negatieve periode. En dat geldt voor alle markten, die wij regelmatig volgen evenals, zoals boven gezegd voor de MSCI World Index. Het is nu dus geen tijd meer om longposities in te nemen. Bij de daling die voor ons ligt zal het oplopende kanaal verlaten worden. Er ligt een belangrijk steungebied, dat wij in de grafiek hebben aangegeven en dat begint bij het MA50 rondom 550 en dat een dieptepunt heeft rondom 530 waar het MA200 ligt. Wij willen hiermede niet beweren dat er enige zekerheid is dat het hiermede gedaan zal zijn. In een later stadium zal daar beter over geoordeeld kunnen worden. Wij laten het voorlopig bij 530, maar wij wijzen er wel op dat er nogal wat commentatoren zijn die een hertest van het 572-niveau mogelijk achten. Tot slot herinneren wij eraan dat dit type reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken periodes uitnodigt tot een analyse van de portefeuille teneinde zwakke broeders af te stoten.

 

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is door zijn MA50 gegaan, maar hoogstwaarschijnlijk is dit slechts tijdelijk. Er staat dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken te wachten, maar zoals het ernaar uitziet zal dat niet lang duren, De rente is uiteindelijk op weg naar een hoger niveau.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar heeft de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 90 aangetikt. Maar nu zal er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken volgen. In feite heeft deze zich afgelopen vrijdag al ingezet.

 

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie ging vrijdag fors onderuit en hier zal het niet bij blijven. Er is een voorlopige top gezet.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud profiteerde van de zwakke stemming op de aandelenmarkten. Zowel de dag- als de weekgrafiek ziet er positief uit. Hetzelfde beeld is te zien in de grafieken van het Zilver.

 

Strategie

Wij zijn bezig onze posities een voor een tegen het licht houden en zien of geduld moet worden opgebracht om het dividend te ontvangen dan wel of er al verkocht moet worden. Zo verkochten wij afgelopen week onze posities in het Franse Ipsen.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

30 april 2019              3.45  Chinese cijfers binnenlandse productie

30 april 2019             11.00  Bruto binnenlands product Europa

1 mei 2019             16.00  Amerikaanse ISM Inkoopmanagers index

1 mei 2019             20.00  Rentebesluit Amerikaanse FED

8 mei 2019               8.00  Duitse cijfers industriële productie

 

Verder is het cijferseizoen aan de gang. Er zijn tot op heden vooral meevallers te zien geweest en hoegenaamd geen winstwaarschuwingen. Maar alleen uitgesproken meevallers werden beloond.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

 

Den Haag, 29 april 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.