De markt is er dicht bij

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (22 april 2019) 569,61

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Middellange termijn: Positief, opwaarts momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken neemt af
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Signalen in de VS en voor de MSCI World Index staan op oranje

Vorige week stelden wij dat het de vraag was of de Europese markten de Amerikaanse zouden volgen in de euforie van de laatsten. Deze euforie was te herkennen in het gedrag van de week MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. In Amerika was deze weer gaan stijgen. In Europa was hij nog steeds dalende. Europa heeft nu het Amerikaanse voorbeeld gevolgd en de stijging van deze Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nu overal te zien. Maar wij wezen er ook op dat de stijging eigenlijk te vroeg was. De Indicatoren in de weekgrafiek lagen nog hoog en iedere stijging zou dus van zeer korte duur zijn. Afgelopen vrijdag (een mooie dag in Amsterdam) toonde de S&P500 zijn zwakte. De indicatoren op de daggrafiek daalden en er was sprake van sterke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De grafiek van de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken ziet er niet veel beter uit ook al is het daar nog niet allemaal even ver. Maar het is zonder meer duidelijk dat de Amerikaanse beurzen wijzen op uitputting. En zij staan niet alleen want de MSCI World Index daalt ook en indicatoren divergeren ook hier negatief. Dit is niet verwonderlijk want overal staan de representatieve indexen voor een belangrijke mijlpaal. Na vier maanden van bijna onafgebroken stijging zijn de eerdere toppen bijna bereikt. Het gaat er de komende dagen om spannen, of deze toppen gebroken worden dan wel dat de beurzen, voordat zij deze doorbreken, voldoende op adem komen om de doorbraak te kunnen realiseren. Als de doorbraak niet volgt dan is er groot gevaar op een forse daling. In Amerika spreken Elliott WaveTheorie ten aanzien van het marktgedrag ontwikkeld door R.N. Elliott. De uitgangspunten van deze theorie zijn: 1. Patronen, ratio en tijd in volgorde van belangrijkheid; 2. Patronen refereren aan de golfpatronen (Waves) die een belangrijk deel van de theorie uitmaken; 3. Ratio analyse is van belang bij countertrend bewegingen en bij het bepalen van koersdoelen; 4. De factor tijd wordt gebruikt om de golfpatronen en koersdoelen te bevestigen. Concepten die van belang zijn bij deze theorie: a. Actie wordt gevolgd door reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken; b. Er zijn 5 golven in de richting van de hoofdtrend, afgewisseld met 3 correctiegolven; c. Een 5-3 beweging completeert een cyclus en wordt daarna onderdeel van de naast hogere 5-3 cyclus; d. Het 5-3 patroon blijft constant aanwezig, alleen het tijdselement kan verschillen; e. Koersdoelen worden bepaald door de afstand te meten tussen de verschillende bewegingen. Copyright Vladeracken analisten al van een mogelijke daling (inzet over een of twee weken) tot dicht bij de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit december van vorig jaar. Of zij gelijk gaan krijgen is op dit moment niet af te lezen in de grafieken. Zij zijn allemaal nog erg positief, want uiteraard lopen zij altijd iets achter. Maar de eerste aanwijzing zullen wij krijgen als de vorige top niet gebroken wordt voordat de daling zich inzet. Een lagere top duidt altijd op ellende. Het dieptepunt van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken lag op 27 december vorig jaar op 472,19 (slotkoers 476,03). Vrijdag bereikte de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 569,51. Een stijging van bijna 100 punten in vier maanden tijd.

 

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

 

Zoals gezegd had Amsterdam vrijdag een mooie dag, maar de toppen van 23 januari van vorig jaar en van 27 mei respectievelijk op 572,81 en 572,90 werden met de IntradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken High (571,19) afgelopen vrijdag (net) niet doorschreden. Dit hoeft nog geen groot probleem op te leveren. Het is de top van 27 juli 2018 op 576,90 die gebroken moet worden. Als dat in de komende dagen zou gebeuren dan is er een nieuwe mijlpaal gezet. Het betekent niet dat we dan geen terugslag mogen verwachten maar de kansen op een matige daling zijn dan veel groter. Afgelopen vrijdag sloot de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op 569,61. Er zijn dus nog 7 punten nodig om de top van 27 juli 2018 te breken. In de daggrafiek, zoals wij die hierboven laten zien, is er geen enkele argument te vinden waarop men een conclusie zou kunnen baseren, dat deze top niet gebroken wordt. Maar toch zijn er hierbij opmerkingen te maken. In de markten waarvan de indicatoren in de daggrafiek niet meer stijgen wordt er sterk negatief gedivergeerd. Dit wijst op zwakte. En de vraag is natuurlijk wanneer deze zwakte zijn dwingende invloed gaat hebben op de beurzen die nog geen dalende indicatoren laten zien. De ACSX Index weet het al. Hij heeft de daling al ingezet. En van hem wordt beweerd dat hij een indicator is van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Natuurlijk gaat het antwoord van de laatste niet lang meer uitblijven en de vraag is dus vandaag of er nog voldoende tijd over blijft om de top te breken. Voor nieuwe Long posities lijkt de tijd even voorbij. Mogelijke steunniveaus vindt u in de figuur.

 

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is tegen zijn MA50 gebotst en daarna is het teruggevallen. Op dit moment ligt het op de bovenzijde van het dalende kanaal, waaruit het onlangs ontsnapt was. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ligt nog hoog, dus het is wat voorbarig om te veronderstellen dat dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken met een Pull-Back bezig is. Toch is dit mogelijk want de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de weekgrafiek stijgt en deze heeft nog ruimte genoeg. In principe zou men er dus vanuit mogen gaan dat de terugval tijdelijk is maar het is te vroeg om daar nu zeker van te zijn.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar had een mooie dag, maar daar gaat hij het niet mee redden. De weekgrafiek geeft geen aanleiding om optimistisch te zijn.

 

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie steeg sinds 28 december 2018 met bijna 20 dollar of wel met ongeveer 29%. Maar in deze mooie stijging, althans mooi voor de olieboeren, lijkt nu toch een hapering te komen. In de daggrafiek dalen de indicatoren en zij divergeren sterk negatief. Op de weekgrafiek zijn ze nog niet zover, maar het gaat niet lang meer duren of ook daar zet zich de draai naar beneden in.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud staat aan de vooravond van een herstel. Hoogstwaarschijnlijk heeft zich dat afgelopen vrijdag reeds ingezet. En het goud staat daarbij niet alleen. Ook de prijs van het zilver laat een dergelijk beeld zien. De zittenblijvers zouden dus gelijk kunnen krijgen omdat, als dit waar blijkt, de daling slechts een doodsimpele reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken was in de vorm van een Pull-Back. Het weekpatroon doet echter nog niet mee, daarvoor is alles nog te pril. Het blijft dus nog even onzeker, maar het ziet er naar uit dat deze onzekerheid zich toch snel om zal zetten in zekerheid.

 

Strategie

Wij gaan onze posities een voor een tegen het licht houden en zien of geduld moet worden opgebracht om het dividend te ontvangen dan wel of er al verkocht moet worden.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

24 april 2019            10.00  IFO Sentimentcijfers voor zakelijk klimaat Duitsland

26 april 2019             14.30  Bruto binnenlands product VS

30 april 2019             11.00  Bruto binnenlands product Europa

Verder is het cijferseizoen losgebarsten. Er zijn tot op heden hoegenaamd geen winstwaarschuwingen geweest, interessant wordt nu wat de verwachtingen zijn die bedrijven zelf uitspreken over de komende maanden. Niet vergeten moet daarbij worden dat de belastingverlagingen in de VS door Trump nu uit de cijfers gaan lopen en daarom voor tegenvallers kunnen gaan zorgen.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

 

Den Haag, 22 april 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.