Als de Processie uit Echternach

Een paar passen vooruit en dan weer eentje achteruit. De echte rally bleef daarmede achterwege.

Wachten we op de laatste top?

De week was vrij neutraal maar de tegenvaller van woensdag en donderdag was onverwacht.

Hoe spreken de Statistieken over 2011?

Door de jaren heen hebben analisten geprobeerd opmerkelijke verbanden aan te tonen tussen de effectenmarkten en andere daarbuiten liggende gebeurtenissen. Hierbij is een groot aantal ogenschijnlijke correlaties gevonden waarvan het verschijnen opvallend was en waaraan analisten een zekere waarde hebben gehecht teneinde meer vertrouwen te krijgen in de toekomst.

Santa Claus Rally en andere beursfenomenen

Santa Claus, het Januari Effect, de Presidentiële Cyclus in de V.S. en het Decennium-effect en hun conclusies voor 2011.

The Dogs of Amsterdam

De Dogs of Dow is een oude beleggingsmethodiek waarvoor inmiddels meerdere definities bekend zijn. Wij hanteren al jaren de volgende (oorspronkelijke) methode.