Rickmers Holding AG; opnieuw een ‘ratingdowngrade’

Inleiding
Met enige regelmaat houden wij de ontwikkelingen bij het Duitse Rickmers Holding AG bij. Dat heeft een reden, sommige van onze cliënten zijn al enkele jaren houders van een obligatielening van Rickmers. Al in de zomer van 2013 hebben wij een tweetal artikelen gepubliceerd over het bedrijf en de bewuste obligatie. Nadien zijn wij er nog verschillende keren op teruggekomen, voor het laatst op 26 september. Maar op 15 november 2016 dook de koers van de obligatie opnieuw omlaag, ditmaal naar aanleiding van een persbericht van Rickmers zelf. Reden te over om nog even bij het bedrijf en de obligatie stil te staan.

Rickmers, Hanjin en Rickmers Maritime; is er nog hoop?

Eind juni en begin juli 2013 hebben wij een tweetal analyses gepubliceerd op grond waarvan wij destijds obligaties hebben aangekocht van de Duitse containerrederij Rickmers. Containerrederij is niet helemaal het juiste woord want het gaat hier om een bedrijf dat voor de grote rederijen containerschepen beheert. Zij zijn in feite een uitvoerder voor containerrederijen, een onderaannemer als het ware. Sindsdien heeft de onderneming steeds keurig aan al haar verplichtingen voldaan ten aanzien van de obligatiehouders, maar desondanks is de koers van de obligatie dit jaar fors onderuit gegaan. Zij die regelmatig ons nieuwsbrief “De Technische Belegger” ontvangen zijn door ons regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Rickmers, maar het recente faillissement van de grote Zuid Koreaanse rederij Hanjin Shipping en een financiële reorganisatie bij de beursgenoteerde dochter Rickmers Trust Maritime zijn voor ons de aanleiding om nog eens uitgebreid stil te staan bij deze obligatie.

TRFI Funding BV en TRFI BV– Een Nederlandse MKB financier – Deel 2

Inleiding
Vorige week hebben wij een eerste deel gepubliceerd over TRFI Funding BV, waarvan een obligatie op AlterNext Brussel is genoteerd. Wij hebben daarin de werkwijze van de onderneming besproken, de structuur van de organisatie tegen het voetlicht gehouden en het opbouw van het voor obligatiehouders als zekerheid beschikbare eigen vermogen ingeval van financiële problemen. In dit tweede deel komen wij nog even terug op de structuur van de organisatie in het licht van het toezicht in Nederland. Daarna gaan wij verder met de voorwaarden van de obligatie zelf en de conclusies van rating-bureau CreditReform. Wij sluiten ons verhaal met onze eigen conclusies.

TRFI Funding BV en TRFI BV– Een Nederlandse MKB financier – deel 1

Inleiding
TREFI Finance is de handelsnaam van een onderneming (TRFI BV), die financiering verstrekt aan MKB-bedrijven met de uitstaande facturen van de betreffende bedrijven als onderpand. De middelen, die zij daartoe nodig heeft haalt zij onder meer op via een obligatie, die een notering heeft aan AlterNext Brussel. Op deze wijze wordt in feite de financieringsbehoefte van meerdere MKB-bedrijven gebundeld.

MKB Obligaties in Nederland

(publicatiedatum: 25 maart 2016) Inleiding De voortdurende verscherping van de eisen die Centrale Banken in Europa stellen aan de solvabiliteit van algemene banken heeft ertoe geleid dat banken zich steeds meer beperken tot de gestandaardiseerde verstrekking van kredieten. Elke kredietaanvraag die ook maar enigszins buiten het normale valt wordt afgewezen. Zo is een recht-toe-recht-aan hypotheek […]