Rickmers Holding AG; herstructureringsbod de dato 21 april 2017

(publicatiedatum: 5 mei 2017)

Inleiding

 

In augustus 2013 hebben wij een tweetal artikelen gepubliceerd over Rickmers Holding en een door deze onderneming uitgegeven obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. Voor het laats publiceerden wij een commentaar op 18 november 2016. Op 21 april 2017 heeft Rickmers haar schuldeisers een aanbod gedaan om te komen tot een financiële herstructurering met het oog op de naderende aflossingsverplichting van genoemde obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken (per 11 juni 2018).  Dit aanbod is op 26 april door Rickmers aan geïnteresseerden verzonden.

De keuzes

Beleggers hebben, op grond van dit aanbod waar wij verderop uitgebreid op in zullen gaan drie keuzes:
–    Zij kunnen besluiten om de obligaties nu direct te verkopen. De obligaties worden nog verhandeld inclusief opgebouwde rente, die dan wordt veiliggesteld, maar er wordt dan ook een flink koersverlies gerealiseerd, want de obligaties noteren momenteel onder 5% van de hoofdsom;
–    Zij kunnen een formulier invullen en tekenen om mee te doen aan de stemming over dit voorstel tussen 8 en 10 mei 2017;
–    Zij kunnen niets doen en afwachten wat de stemming als uitslag zal opleveren.

Het aanbod

Voor een uitgebreide toelichting op de voorwaarden van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken en de voorgeschiedenis, die tot dit aanbod heeft gekleid verwijzen wij u naar de artikelen die wij hier al eerder over hebben gepubliceerd. In dit stuk zullen wij het voorstel toelichten en onze eigen conclusies daarbij weergeven. De onderneming constateert dat zij onder de huidige omstandigheden een te kleine kasstroom genereert om volgend jaar de bewuste obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken af te kunnen lossen en om daarbij ook aan de bankconvenanten te blijven voldoen. Zij wil daarom de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken (8,875% Rickmers-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken uit 2013 per 11 juni 2018; ISIN DE000A1TNA39) en de bankschuld aan HSH NordBank AG onderbrengen in een nieuwe vennootschap (die daarmee Rickmers als schuldenaar vervangt). Deze nieuwe vennootschap krijgt als zekerheid 75,1% van alle uitstaande aandelen in Rickmers Holding GMBH, de huidige schuldenaar van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken.

Deze vennootschap krijgt vervolgens de opdracht om dit belang te verzilveren door verkoop. De obligatiehouders hebben recht op ten minste 57,6% van de verkoopopbrengst. De obligatiehouders ontvangen daarmee 43,26% van de huidige maatschappij (Rickmers). HSH NordBank AG krijgt ten minste 36,1% van de verkoopopbrengst en enkele andere crediteuren krijgen maximaal 6,3% van de opbrengst. Er komt een Nederlandse Stichting boven deze nieuwe vennootschap te hangen die als opdracht krijgt om deze regeling ten uivoer te brengen namens alle schuldeisers.

Als alle schuldeisers akkoord gaan wordt de rentecoupon van 11 juni 2016 op de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken wel uitbetaald.

De banken schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken een flink stuk van hun schuld af, de obligatiehouders blijven hun volledige vordering houden.

Familie Rickmers en de waarde van de onderneming

De familie Rickmers, huidige eigenaren van de onderneming, brengt naast 75,1% van het eigendom ook nog circa € 29 miljoen in de vennootschap (in de vorm van kwijtschelding van schulden, afgifte van een nieuwe kredietgarantie en storting van liquiditeiten) ten behoeve van de rentebetaling aan de obligatiehouders (mits het reorganisatie plan wordt aangenomen). Daarnaast worden alle royalty-betalingen aan de familie voor het gebruik van de naam tot en met het eerste kwartaal van 2021 opgeschort. Uit de vennootschap (Rickmers Holding) worden verder nog een reeks minderheidsbelangen verkocht.

Een externe accountant heeft een rapport opgesteld waarin hij aangeeft dat de onderneming kan blijven voortbestaan mits dit plan wordt goedgekeurd. Het bedrijf zal dan grotendeels van haar schulden zijn verlost en zou dan geen problemen meer moeten hebben met overleven. Wat de waarde van de onderneming dan is, is ons niet duidelijk. En of daarmee dan de hele hoofdsom terugbetaald kan worden is ook onzeker. Feit is wel dat de onderneming in 2016 een voorlopig operationeel resultaat voor rente en afschrijvingen heeft gepubliceerd (op 28 april jongstleden) van € 149 miljoen positief. Trekt men rente en afschrijvingen van dit resultaat af dan resteert een netto resultaat van € 349 miljoen negatief. Maar in feite wordt met de voorgestelde reorganisatie het eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken van de maatschappij in handen van de familie in een keer vrijwel geheel afgeschreven (dat daalt van € 555,4 miljoen naar € 98,5 miljoen) en zullen de rentelasten volgend jaar aanzienlijk dalen. De gehele post activa op de balans daalt per saldo met meer dan € 1 miljard tot € 1,8 miljard per ultimo 2016. De reorganisatie betekent dat de familie ook het laatste restje eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken inlevert en, om toch nog aandeelhouder te kunnen blijven, een substantieel bedrag op tafel moet leggen.

Een onzekere factor in deze discussie is de vraag of de onderneming vóór juni 2018 kan worden verkocht. Als dat niet lukt, dan zal opnieuw een bod aan de obligatiehouders gedaan moeten worden om te voorkomen dat de maatschappij alsnog failliet gaat.

Maar gezien de koers van de lening (4,75% op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van dit artikel) is het meegaan in dit voorstel (dus voorstemmen) veruit de beste optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken.

Conclusies voor beleggers

De totale uitstaande som is € 275 miljoen. Niet meedoen aan de stemming hoeft dus niet perse tot problemen te leiden. Waar mogelijk zullen wij wel vóór stemmen, maar de termijn om dit op papier rond te krijgen is erg kort, de stemming vindt al plaats aanstaande maandag tot en met woensdag. Wij beschikken over alle formulieren voor hen die deze wenst te ontvangen, stemming kan per e-mail. Wel dient de betrokken bank een verklaring van blokkade van de eigen positie gedurende de stemperiode af te geven en dat kan enige voeten in de aarde hebben. U kunt ook besluiten om afscheid te nemen, dan weet u ten minste zeker dat u de rente dit jaar nog ontvangt (althans 11/12de deel ervan) maar dan is het ook verder voorbij, de aandelen in de nieuwe maatschappij zullen naar alle waarschijnlijkheid niet verhandelbaar zijn. U kunt ook ná de stemming nog besluiten om tot verkoop over te gaan, maar om zeker te weten dat u de rente gaat ontvangen moet dat wel vóór 11 juni aanstaande gebeurd zijn.

De link naar de benodigde documenten is: http://www.rickmers.com/?id=1470&history=1651
En de link naar het jaarverslag (dat nog niet is goedgekeurd hangende de huidige discussie) is: http://www.rickmers.com/index.php?id=1261&no_cache=1

Den Haag, 5 mei 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt wel en / of heeft belegd in de hier besproken effecten voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek en argumenten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.