Wat volgt er op de Reactie?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-07-08: 297,84)

De markten zijn een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingegaan. Het bereiken van het doel op 315 van het Head & Shoulderpatroon in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in Amsterdam betekende een voorlopig einde aan de euforie maar als het aan de daggrafieken ligt is deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken slechts tijdelijk en zal de stijging zich binnen niet al te lange tijd weer doorzetten. Er zijn geen negatieve indicaties te vinden. Zelfs het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken gedroeg zich voorbeeldig door tot nu toe geen steun te geven aan de daling. De donderbuien zijn echter niet ver weg en daarvoor gaan wij naar de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

Eigenlijk hebt u dit beeld al gezien afgelopen week toen wij de weekgrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken toonden. In november vorig jaar werd een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet op 268. In mei van dit jaar volgde een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 281. Daartussenin ligt een top op 337 (het Hoofd). Deze top werd voorafgegaan door een lagere top op 318 (de Linkerschouder.). De grote vraag is nu of er aan de andere zijde van de top op 337 zich een nieuwe top zal vormen, die onder het niveau van 337 ligt. Als dat het geval is dan wordt de situatie precair. Als daarna de beurs (op weekbasis) verder gaat dalen en onder de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken komt dan is het hommeles. Want dan kan er een doel berekend worden van rond 225. Voorlopig gaan wij ervan uit dat het zover niet zal komen. Er zijn lichtpuntjes zoals de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken die zeker niet meer negatief divergeert, terwijl hij dat wel deed toen de top op 337 gevormd werd (hetgeen correct was gezien vanuit het oogpunt van het H&S patroon). Volgens de theorie wordt een top herkend door een lagere candle voorafgaande aan en een lagere volgend op de top. De komende week zal ons daarmee een eerste indicatie kunnen geven. Stel echter dat de indicatie juist positief is (de week sluit wederom hoger), dan nog is de beurs niet uit de problemen want zonder het breken van de top op 337 blijft de kans van een linkerschouder bestaan. Maar er is ook positief nieuws.

De Maand

Twee weken geleden meldden wij u dat de draai naar omhoog in de maandgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (als enige) zich aan het inzetten was. Hierbij heeft zich nu ook de beurs van Parijs gevoegd. Maar de andere beurzen zijn nog niet zover. Het echte positieve nieuws deze week is dat de Coppock Index (een index op maandbasis) vorige week gedraaid is. Hij geeft nu een koopsignaal dat voldoet aan alle eisen die voor de Coppock Index gedefinieerd zijn. De kansen dat de donderbuien over gaan drijven zonder schade aan te richten zijn daarmede gestegen.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen heeft enkele weken geleden de onderzijde van zijn dalende kanaal bereikt (op 1,56%). Er volgde een pullback naar de vorige steun op 2,10%, waarna de koers afgelopen week opnieuw omlaag dook. Daarmee is de rente onderweg naar de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 1,56%. De kansen zijn groot dat hij daarop teruggekaatst wordt. Als dat niet zou gebeuren dan wordt de zaak penibel want het doel dat dan berekend kan worden ligt op 0,7%.  Wij houden het erop dat de onderzijde van het dalende kanaal het zal houden.

Het schijnt bon-ton te worden op Brussels niveau om zich niets meer aan te trekken van bestaande verdragen en afspraken. Na het ESM dat obligaties mag gaan opkopen en directe steun mag geven aan banken is nu ook Draghi met zijn verlaging van de rente tot 0,75% “om de Europese economie te steunen” buiten zijn  boekje getreden. De 3-maands Euribor rente daalde daarop fors en ligt nu met 0,64% vlak boven het vorige dieptepunt van 0,63%. Met een negatieve rente op tweejarig Duits staatspapier is Europa hard op weg naar een situatie van deflatie. Dit zou een reden kunnen zijn dat ons voorzichtig optimisme ten aanzien van de ontwikkelingen op de aandelenmarkt misplaatst is.

De US $ versus de €

De dollar profiteerde van de onzekerheid die er is ontstaan over de Brusselse afspraken van vorige week. Toch lijkt deze euforie geen lang leven beschoren. Het technische beeld is niet positief en derhalve hechten wij niet te veel waarde aan de recente stijging.

De Prijs van een vat Brentolie

De Olieprijs heeft zijn hoogtepunt hoogstwaarschijnlijk al weer bereikt, althans zeker voor de korte termijn. Er is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst. De vraag blijft hoe sterk deze zal zijn. Wij voorzien opnieuw een test van het niveau van US$88 voor de prijs van een vat Brentolie.

De prijs van een Troy Ounce Goud

Ook de prijs van het goud heeft een hoogtepunt bereikt en is weer op weg naar beneden. US$1.527 komt weer in het vizier.

Onze Strategie

Wij gaan door met het innemen van posities, maar wij blijven voorzichtig totdat er duidelijkheid is ontstaan inzake de langere termijn.

Post Scriptum
Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 9 juli 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.